Visitory Blogi

Opi matkailutrendeistä

Jos koronatapausten kehitys jatkuu nykyisellään, kotimaan matkailukesästä tulee ennätyksellinen

Julkaistu 28. toukokuuta 2021

Matkatoimistoalalla pudotus suurin

Matkailutuloa saavista toimialoista vähiten koronapandemiasta on kärsinyt vähittäiskauppa, jolla liikevaihto on, pienen notkahduksen jälkeen pandemian alussa, jatkanut melko tasaista kasvua koko pandemian ajan. Tarkasteltaessa yritysten arvonlisäverotilityksiä, kaikkein voimakkaimmin pandemia on kurittanut matkatoimistoalaa, joka oli voimakkaassa kasvussa ennen pandemiaa. Kun vielä alkuvuonna 2020 matkatoimistoalan myynti kasvoi yli 20 prosenttia, pandemian alettua myynti putosi yli 50 prosenttia vuoden takaisesta.

Majoitus- sekä huvi- ja virkistystoimialoilla liikevaihdon pudotus pandemian alussa oli prosentuaalisesti samaa tasoa kuin matkatoimistoalalla, mutta pudotus ei jatkunut yhtä voimakkaana koko loppuvuotta. Tämä tarkastelu ei kuitenkaan huomioi lentoliikenteen liikevaihdossa tapahtuneita muutoksia, sillä kansainvälisestä lentoliikenteestä ei peritä arvonlisäveroa. Finnairin matkustajaliikenteen tuotot vuonna 2020 putosivat lähes 79 prosenttia edeltävästä vuodesta.

Tilitetyn arvonlisäveron muutos vuoden takaiseen

Ulkomaan lentojen ja majoitusliikkeisiin saapuneiden matkustajien määrä laskivat samaa tahtia pandemian alettua

Kansainvälisten lentojen matkustajamäärä väheni 99 prosenttia ja rekisteröityihin majoitusliikkeisiin saapuneiden ulkomaalaisten määrä väheni 98 prosenttia huhtikuussa 2020 vuoden takaisesta määrästä. Kotimaisten yöpyjien määrä majoitusliikkeissä väheni ”vain” 91 prosenttia huhtikuussa ja heinäkuussa kotimaisten matkailijoiden määrä jopa hieman kasvoi Suomessa, kun ihmiset eivät päässeet matkustamaan ulkomaille. Majoitusmyynnin arvo rekisteröidyissä majoitusliikkeissä kuitenkin laski myös heinäkuussa noin 20 prosenttia ulkomaalaisten matkailijoiden vähenemisen, keskihintojen laskun sekä viipymän lyhenemisen vuoksi.

Ainoastaan rekisteröimättömässä asunto- ja mökkivuokrauksessa myynti kasvoi koronapandemian alettua. Rekisteröimättömän majoituksen suosio pandemian aikana selittyy matkailijoiden turvallisuushakuisuudella. Yksityisessä asunnossa tai vuokramökissä riski saada tartunta muilta matkailijoilta on pienempi kuin rekisteröidyissä majoitusliikkeissä. Myös rekisteröimättömässä majoituksessa kotimaan matkailun väheneminen alkoi näkyä joulukuusta 2020 alkaen majoitusmyynnin vähenemisenä.

Muutokset lentomatkustajien ja majoitusliikkeisiin saapuneiden matkustajien määrissä sekä rekisteröimättömän majoituksen myynnissä edellisvuoteen verrattuna

Jos nykytrendi jatkuu tautitapausten määrän kehityksessä, kotimaan matkailukesästä tulee ennätyksellinen

Matkustushalukkuutta koronapandemian aikana on tutkittu toteuttamassamme Kotimaan matkailu -tutkimuksessa mm. seuraavien väittämien avulla:

  • En halua matkustaa kotimaassa koronariskin takia
  • En halua matkustaa ulkomaille koronariskin takia

Vastausten perusteella on laskettu indeksiluku, joka kertoo, onko henkilöitä, jotka haluavat matkustaa, enemmän kuin henkilöitä, jotka eivät halua matkustaa (positiivinen indeksi), vai toisinpäin (negativinen indeksi). Haastatteluita tehdään 250 viikottain, jolloin matkustushalukkuutta voidaan seurata reaaliajassa.

Matkustushalukkuus koronapandemian aikana sekä koronatapausten määrä viikoittain

Kuvassa näkyy, kuinka matkustushalukkuutta kotimaassa kuvaava indeksiluku muuttui negatiiviseksi viikolla 36, jolloin tautitapausten määrä ylitti ensimmäisen kerran 200 tapausta viikossa. Matkustushalukkuus ulkomaille -indeksiluku on pysynyt negatiivisena koko pandemian ajan. Kotimaan matkailuhalukkuus korreloi erittäin voimakkaasti (-0,845) tautitapausten määrän kanssa. Matkustushalukkuus ulkomaille korreloi sekin, vaikkei yhtä voimakkaasti (-0,537) tautitapausten määrän kanssa.

Toukokuussa tautitapausten määrä on ollut vielä yli 1000 per viikko, mutta jos kehitys jatkuu viime viikkoisen mukaisena, tullaan pääsemään alle 200 tapauksen viikkotasolle ennen juhannusta. Tämä tulisi todennäköisesti kiihdyttämään kotimaan matkailukesän uusiin ennätyslukemiin kotimaisten matkailijoiden määrissä mitattuna.


Koronan vaikutukset matkailuun

Julkaistu 28. huhtikuuta 2021

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät koko maassa 38 prosenttia vuodesta 2019

Maakunnittain tarkasteltuna suurimpia menettäjiä olivat Uusimaa ja Ahvenanmaa, joissa molemmissa yöpymiset vähenivät noin 60 % vuodesta 2019. Kaupungeista suurin menettäjä oli Helsinki, jossa yöpymiset vähenivät 64 %.

Koronapandemia alkoi vaikuttaa matkailuun vasta maaliskuussa 2020, joten muutoksiakin on syytä tarkastella huhtikuun alusta lähtien. Huhti-joulukuussa yöpymiset Suomessa vähenivät 45 prosenttia, Ahvenanmaalla 61 prosenttia, Uudellamaalla 71 prosenttia ja Helsingissä 76 prosenttia vuoden takaisesta.

Mutta ei kaikilla mennyt yhtä huonosti. Suomessa oli joitakin alueita, joissa matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät vuodesta 2019. Seutukunnista Turunmaalla ja Ylivieskan seutukunnassa ja kunnista Ähtärissä, Kemiönsaarella, Mäntyharjulla, Paraisilla, Pudasjärvellä, Lieksassa, Sallassa sekä Hangossa yöpymisten määrää kasvoi vuoden takaiseen verrattuna. Näillä alueilla ulkomaalaisia matkailijoita käy vähän ja toisaalta matkakohteet ovat pieniä ja turvallisen tuntuisia alueita koronapandemian aikaan.

covid-19 vaikutus matkailuun

Suomi vs. Ruotsi

Miten kävi rakkaassa naapurimaassamme Ruotsissa, jota koronapandemia runteli paljon pahemmin kuin Suomea?

Ruotsissa yöpymisten määrä vuonna 2020 väheni 35 prosenttia vuoden takaisesta ja huhti-joulukuussa pudotus oli 41 prosenttia. Siis vähemmän kuin Suomessa – miten tämä voi olla mahdollista?

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset kyllä vähenivät enemmän Ruotsissa kuin Suomessa. Ruotsissa pudotusta oli 70 prosenttia, kun taas Suomessa ”vain” 68 prosenttia. Kotimaiset yöpymisetkin Ruotsissa vähenivät, mutta eivät aivan yhtä paljon kuin Suomessa. Ruotsalaiset yöpyivät majoitusliikkeissä kotimaassaan 24 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019, kun taas suomalaiset kotimaassaan 25 prosenttia vähemmän. Kun kotimaisten yöpymisten osuus Ruotsissa on suurempi (74 % vuonna 2019) kuin Suomessa (69 %), ei ulkomaalaisten matkailijoiden puuttuminen aiheuta yhtä suurta pudotusta Ruotsissa kuin Suomessa. Siispä lisää panostuksia kotimaan matkailuun!

Matkailijatutkimukset 2020

Käynnistimme kesäkuussa 2020 Kotimaan matkailu -tutkimuksen, jossa kysellään viikoittain yli 15-vuotiailta suomalaisilta heidän tekemistään kotimaan matkoista kuluneen kuukauden aikana. Teemme parhaillaan kesä-tammikuun aineistosta (n=8090) yhteenvetoja. Raportissa tarkastelemme myös ulkomaalaisia matkailijoita alueilla perustuen TAK Rajatutkimusaineistoon (n=8544) vuodelta 2020. Ulkomaalaisten matkailijoiden osalta todettakoon, että ei ole pelkästään negatiivista raportoitavaa :)