Visitory Blogi

Opi matkailutrendeistä

Ennen näkemätön matkailuvuosi edessä – suomalaiset matkailevat nyt kotimaassa enemmän kuin koskaan

Julkaistu 21. kesäkuuta 2022

Jo huhtikuussa 2022 Suomessa rikottiin ennätyksiä, kun yöpymisten määrä kipusi korkeammaksi kuin koskaan aiemmin kyseisenä ajankohtana - kotimaisten matkailijoiden ansiosta. Toukokuussa kotimaan matkoja tehneitä oli tutkimusdatan perusteella huhtikuutakin enemmän ja kesäkuussa matkustushalukkuus on huipussaan.

Tässä artikkelissa tutustutaan eri matkailutilastoihin ja tutkitaan suomalaisten matkustushalukkuutta – arvioidaan siis hieman, miltä tuleva kesä tulee näyttämään. Huom. Arvioissa oletetaan, että polttoaineen hinnan voimakas kasvu ei muuta suomalaisten matkustuskäyttäytymistä.

Huhtikuussa 2022 yöpymisten määrä nousi Suomessa historialliseen huippuunsa. Edellinen ennätys oli vuodelta 2019, kasvukäyrän ollessa jo useamman vuoden nouseva. Vuonna 2020 ja 2021 matkailijamäärät ovat jääneet Suomessa merkittävästi aiempia vuosia alhaisemmiksi, mutta alkuvuonna 2022 on yöpymisten määrä kivunnut nopeasti kohti vuoden 2019 tasoa ja huhtikuussa jopa mennyt sen yli. Yöpymisten määrän kehitys johtuu kotimaan matkailun voimakkaasta lisääntymisestä. Huhtikuussa 2022 rekisteröidyistä yöpymisistä peräti 86 prosenttia oli kotimaisten matkailijoiden tekemiä, kun verrokkivuonna 2019 rekisteröidyistä yöpymisistä vain 77 prosenttia oli suomalaisten yöpymisiä.

Katsotaan vielä tarkemmin rekisteröityjen yöpymisten trendiä. Huhtikuussa 2022 kotimaisten yöpymisten määrä ei juuri muuttunut maaliskuusta 2022, mikä on poikkeuksellista, kun verrataan aikaan ennen pandemiaa. Jos otetaan tarkasteluun vielä TAK Kotimaan matkailu -tutkimus, suomalaisista noin kolme viidestä teki matkoja viimeisen 30 vuorokauden aikana huhti-kesäkuussa (kesäkuun kahden ensimmäisen viikon aikana), kun vielä maaliskuussa matkoja tehneiden osuus oli alle puolet koko väestöstä. Myös Airbnb + Vrbo varausdata näytti kasvua jo toukokuussa, erityisesti Tampereella ja Helsingissä. Varausten määrä kasvoi kesäkuussa jopa noin 15 prosenttia kyseisissä kaupungeissa toukokuuhun verrattuna. Heinäkuun varaustilanne kehittyy yhä, mutta ensimmäisen viikonlopun osalta varaustilanne on jo poikkeuksellisen hyvä. Heinäkuu 2021 oli rekisteröityjen yöpymisten osalta ennätyksellinen, mutta mennäänkö tänä vuonna siitä vielä yli?

Huhtikuussa 2022 myös ulkomaille suuntautuneiden matkojen osuus kasvoi merkittävästi, kertoo TAK Kotimaan matkailu -tutkimus. Huhtikuussa lähes joka kymmenes kaikista suomalaisten tekemistä matkoista tehtiin ulkomaille, kun vielä maaliskuussa osuus oli puolet pienempi. Toisin sanoen, huhtikuussa suomalaiset matkailijat purkivat patoutunutta matkustusintoaan matkailemalla sekä Suomessa että ulkomailla poikkeuksellisen ahkerasti. Ulkomaan matkoja tehneet eivät kuitenkaan syöneet matkailupotentiaalia kotimaan matkoilta, sillä matkoja tehneiden osuus kasvoi niin huhti- kuin toukokuussakin ja vielä kesäkuun alkupuolella koko väestön keskuudessa. Tämä tekee matkailun trendien seurannasta nyt erityisen mielenkiintoista, koska trendien ei voida olettaa palautuvan ennalleen, aikaan ennen pandemiaa.

Suomalaisten matkustushalukkuus näyttäisi myös systemaattisesti kasvavan kesää kohden. Huhti- ja toukokuussa noin puolet suomalaisista aikoi matkustaa kotimaassa seuraavan 30 vuorokauden aikana ja kesäkuussa (kahden ensimmäisen viikon aikana) jopa kolme viidestä kertoi aikovansa matkustaa kotimaassa seuraavan 30 vuorokauden aikana. Myös ulkomaille aikovien osuus väestöstä on kasvanut huhtikuusta kesäkuuhun, vaikka kehitys on maltillisempaa kuin kotimaassa matkustavien.

Ajantasaista matkailijatietoa tarjoaa nyt myös päivittäinen/kuukausittainen liikkumisdata (perustuu matkapuhelinoperaattorin tietoihin). Liikkumisdata sisältää päiväkävijöiden ja yöpymisten kokonaismäärän alueella. Kysy lisää liikkumisdatasta info@visitory.io


Kotimaiset matkailijat Suomessa ja Ruotsissa pandemian aikana – miten he eroavat toisistaan?

Julkaistu 27. huhtikuuta 2022

Kun koronapandemia rantautui pohjoismaihin maaliskuun puolivälissä vuonna 2020, kotimaan matkailulla oli tärkeä rooli elinkeinolle sekä Suomessa että Ruotsissa. Huhti-joulukuun 2020 aikana kotimaisten yöpymisten osuus oli Ruotsissa jopa 91 prosenttia ja Suomessa 93 prosenttia. Katsotaanpa tarkemmin näitä kotimaisia matkailijoita. Kuinka he matkustivat?

Suomalaiset käyttivät joukkoliikennettä kotimaanmatkoillaan tyypillisemmin kuin ruotsalaiset. Suomen kotimaanmatkoista 23 prosenttia tehtiin junalla tai bussilla, kun taas Ruotsin kotimaanmatkoista 13 prosenttia tehtiin junalla tai bussilla. Auto oli ylivoimaisesti eniten käytetty kulkuväline, sillä 79 prosenttia suomalaisista ja 89 prosenttia ruotsalaisista matkusti kotimaan matkoillaan autolla.

Eroavaisuudet matkustustavoissa ruotsalaisten ja suomalaisten kotimaanmatkoilla

Ruotsalaiset matkustivat työn takia hieman suomalaisia tyypillisemmin. Suomen kotimaanmatkoista kahdeksan prosenttia oli työmatkoja ja Ruotsin kotimaanmatkoista 11 prosenttia oli työmatkoja. Suomalaiset ja ruotsalaiset matkustivat yhtä usein tapaamaan ystäviä tai sukulaisia, kotimaanmatkoista yli kolmannes (37 %) tehtiin tuttavavierailujen vuoksi. Ruotsissa näistä matkailijoista yli puolet (56 %) myös yöpyi ystävien ja sukulaisten luona ja 21 prosenttia omassa tai lainamökissä. Suomessa 72 prosenttia heistä yöpyi ystävien tai sukulaisten luona ja 19 prosenttia hotellissa tai hostellissa.

Ruotsalaiset viettivät kotimaanmatkoillaan keskimäärin 3,5 yötä, kun taas suomalaiset viettivät kotimaanmatkoillaan keskimäärin 4,2 yötä (ilman päivämatkoja).

Ruotsin kolme eniten vierailtua lääniä olivat Länsi-Götanmaan lääni (16 %), Tukholman lääni (13 %) ja Skånen lääni (12 %). Kolme eniten vierailtua maakuntaa Suomessa olivat Uusimaa (19 %), Pirkanmaa (12 %) ja Varsinais-Suomi (10 %). Ruotsalaiset matkustivat ulkomaille tyypillisemmin (6 % kaikista matkoista) kuin suomalaiset (1 %) koronapandemian aikana vuonna 2020. Maakuntien (Suomessa) ja läänien (Ruotsissa) väliset ja sisäiset matkat on visualisoitu alla.

Osuus kotimaan matkoista maakuntien/läänien välillä tai sisällä (TOP KOLME)

Suomi Ruotsi
Uusimaan sisällä (13 %) Länsi-Götanmaan sisällä (11 %)
Uudeltamaalta Pirkanmaalle (9 %) Skånen läänin sisällä (8 %)
Uudeltamaalta Varsinais-Suomeen (7 %) Tukholman läänin sisällä (7 %)

Ruotsin tilastot sisältävät säännölliset matkat, jos ne on tehty vapaa-ajalla (esimerkiksi matkat omalle mökille). Nämä matkat eivät sisälly Suomen tilastoihin. Muuten tulokset ovat vertailukelpoisia.

Lisää tietoa ruotsalaisista ja suomalaisista matkailijoista vuonna 2021 tulossa pian. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä info@visitory.io


Tourism in the Nordic countries is recovering from the pandemic

Published February 15th, 2022

Year 2021 was better for tourism in the Nordics than the year 2020. The number of registered bed nights increased in all Nordic countries in 2021 compared to previous year.

Even though tourism improved from the first year of the pandemic in the Nordic countries, the level of 2019 was not yet reached. In Iceland the number of bed nights was 39 per cent lower in 2021 than in 2019 while in Denmark the number of bed nights was only 8 per cent lower in 2021 than in 2019.

Iceland, Sweden and Denmark managed to attract more foreign tourists in 2021 than in 2020. Norway reached the gap between 2020 and 2021 during the last two months and gathered the same amount of foreign bed nights as the year earlier. Finland had less foreign bed nights than previous year, which is mainly due to the lack of Russian tourists and the fact that the foreign season in Finland focused heavily on December-February alongside July-August. There were up to 92 per cent less foreign bed nights in December-February 2021 than the year earlier. Nevertheless, the amount of foreign bed nights in Finland nearly doubled during November-December 2021. The amount of British tourists increased from 40 000 (in January-October 2021) to 260 000 by the end of the year. Read more about tourism in Finland here.

The largest share of foreign bed nights was recorded in Iceland (60 %) in 2021. The last two months changed the course of foreign tourism in Denmark and Norway as in the end, both countries recorded more foreign bed nights than year earlier. Get familiar with tourism in Norway here.

Registered foreign bed nights 2021

During January-March 2021, the loss in foreign bed nights was smallest in Sweden, when there were 70 per cent fewer foreign bed nights recorded in comparison to previous year. Meanwhile, the change was greatest In Iceland, when there were up to 96 per cent fewer foreign bed nights compared to previous year.

In Iceland, foreign bed nights increased more than tenfold in September-December 2021 compared to previous year.

During summer (July-August) 2021, foreign bed nights increased the most in Sweden (152 %) and the least in Denmark (0 %). In Sweden the number of foreign bed nights increased as much in July-August as in November-December. Read more about tourism in Sweden here.

Registered domestic bed nights 2021

The largest share of domestic bed nights was in Finland (88%) in 2021. The change in domestic bed nights was highest in Iceland and lowest in Sweden compared to previous year.

Explore monthly bed nights in Finland, Sweden and Norway here.

Read more about Nordic travel trends from the Online Media Visibility of Nordic Visit Organizations -report by Visitory. Report includes comparison of Instagram statistics and Google searches by Nordic DMO. Download the report to see who had a winner Instagram strategy and which Nordic DMO was most searched on Google.


Toiseen koronavuoteen mahtui monta menestystarinaa

Julkaistu 9. joulukuuta 2021

Vuosi 2021 on tähän asti osoittanut pandemian heikentävän otettaan matkailualasta, kun tammi-lokakuun aikana rekisteröity majoitusmyynti kasvoi koko maassa 8 prosenttia. Maakunnista vain Lapissa majoitusmyynti heikkeni edellisvuodesta, johtuen matkailijamäärien vähenemisestä pandemiaa edeltävään kevääseen 2020 verrattuna. Majoitusmyynnin osalta vuosi 2019 jäi vielä ainakin tammi-lokakuun osalta saavuttamatta maakunnissa. Pohjois-Pohjanmaalla päästiin kaikkein lähimmäksi vuoden 2019 lukuja, kun tammi-lokakuun 2021 majoitusmyynti jäi vain prosentin päähän tammi-lokakuun 2019 majoitusmyynnistä. Kunnittain tarkasteltuna Heinolassa, Pudasjärvellä sekä Pelkosenniemellä majoitusmyynti kasvoi eniten, niin vuoteen 2020 kuin vuoteen 2019 verrattuna.

Kasvu rekisteröidyssä majoitusmyynnissä tammi-lokakuussa 2021 verrattuna tammi-lokakuuhun 2020 kunnittain

Saapumiset majoitusliikkeisiin lisääntyivät tammi-lokakuun aikana 13 prosenttia koko maassa edellisvuoteen verrattuna. Maakunnista vain Lapissa ja Etelä-Karjalassa jäätiin hieman jälkeen edellisvuoden luvuista, johtuen erityisesti venäläisten ja muiden kansainvälisten matkailijoiden puuttumisesta alkuvuoden huippusesongista. Lapissa joulu-helmikuun 2021 majoitusmyynti olikin peräti 78 prosenttia pienempi kuin edellisvuonna. Venäläisten yöpymiset taas kattoivat 36 prosenttia kaikista Etelä-Karjalan rekisteröidyistä yöpymisistä vielä joulu-helmikuussa 2020 osuuden painuessa nollaan joulu-helmikuun 2021 aikana. Vuoden 2019 tammi-lokakuuhun verrattuna vain yksi maakunnista tavoitti enemmän rekisteröityyn majoitukseen saapuneita matkailijoita vuonna 2021 – onnittelut Etelä-Savoon!

Kasvu saapumisissa rekisteröityihin majoitusliikkeisiin tammi-lokakuussa 2021 verrattuna tammi-lokakuuhun 2020 kunnittain

Kotimaisten saapumisten osalta luvut näyttävät erityisen positiivisilta. Lapissa kotimaisten saapumisten määrä kasvoi maakunnista eniten, peräti 34 prosenttia edellisvuodesta. Lappi tavoitti kotimaisia matkailijoita myös vuotta 2019 enemmän. Etelä-Savo ja Lappi näyttivät tavoittaneen kotimaisia matkailijoita parhaiten pandemiaa edeltävään aikaan verrattuna.

Kotimaisten matkailijoiden saapumisten kasvu rekisteröityihin majoitusliikkeisiin tammi-lokakuussa 2021 verrattuna tammi-lokakuuhun 2020 kunnittain


Jos koronatapausten kehitys jatkuu nykyisellään, kotimaan matkailukesästä tulee ennätyksellinen

Julkaistu 28. toukokuuta 2021

Matkatoimistoalalla pudotus suurin

Matkailutuloa saavista toimialoista vähiten koronapandemiasta on kärsinyt vähittäiskauppa, jolla liikevaihto on, pienen notkahduksen jälkeen pandemian alussa, jatkanut melko tasaista kasvua koko pandemian ajan. Tarkasteltaessa yritysten arvonlisäverotilityksiä, kaikkein voimakkaimmin pandemia on kurittanut matkatoimistoalaa, joka oli voimakkaassa kasvussa ennen pandemiaa. Kun vielä alkuvuonna 2020 matkatoimistoalan myynti kasvoi yli 20 prosenttia, pandemian alettua myynti putosi yli 50 prosenttia vuoden takaisesta.

Majoitus- sekä huvi- ja virkistystoimialoilla liikevaihdon pudotus pandemian alussa oli prosentuaalisesti samaa tasoa kuin matkatoimistoalalla, mutta pudotus ei jatkunut yhtä voimakkaana koko loppuvuotta. Tämä tarkastelu ei kuitenkaan huomioi lentoliikenteen liikevaihdossa tapahtuneita muutoksia, sillä kansainvälisestä lentoliikenteestä ei peritä arvonlisäveroa. Finnairin matkustajaliikenteen tuotot vuonna 2020 putosivat lähes 79 prosenttia edeltävästä vuodesta.

Tilitetyn arvonlisäveron muutos vuoden takaiseen

Ulkomaan lentojen ja majoitusliikkeisiin saapuneiden matkustajien määrä laskivat samaa tahtia pandemian alettua

Kansainvälisten lentojen matkustajamäärä väheni 99 prosenttia ja rekisteröityihin majoitusliikkeisiin saapuneiden ulkomaalaisten määrä väheni 98 prosenttia huhtikuussa 2020 vuoden takaisesta määrästä. Kotimaisten yöpyjien määrä majoitusliikkeissä väheni ”vain” 91 prosenttia huhtikuussa ja heinäkuussa kotimaisten matkailijoiden määrä jopa hieman kasvoi Suomessa, kun ihmiset eivät päässeet matkustamaan ulkomaille. Majoitusmyynnin arvo rekisteröidyissä majoitusliikkeissä kuitenkin laski myös heinäkuussa noin 20 prosenttia ulkomaalaisten matkailijoiden vähenemisen, keskihintojen laskun sekä viipymän lyhenemisen vuoksi.

Ainoastaan rekisteröimättömässä asunto- ja mökkivuokrauksessa myynti kasvoi koronapandemian alettua. Rekisteröimättömän majoituksen suosio pandemian aikana selittyy matkailijoiden turvallisuushakuisuudella. Yksityisessä asunnossa tai vuokramökissä riski saada tartunta muilta matkailijoilta on pienempi kuin rekisteröidyissä majoitusliikkeissä. Myös rekisteröimättömässä majoituksessa kotimaan matkailun väheneminen alkoi näkyä joulukuusta 2020 alkaen majoitusmyynnin vähenemisenä.

Muutokset lentomatkustajien ja majoitusliikkeisiin saapuneiden matkustajien määrissä sekä rekisteröimättömän majoituksen myynnissä edellisvuoteen verrattuna

Jos nykytrendi jatkuu tautitapausten määrän kehityksessä, kotimaan matkailukesästä tulee ennätyksellinen

Matkustushalukkuutta koronapandemian aikana on tutkittu toteuttamassamme Kotimaan matkailu -tutkimuksessa mm. seuraavien väittämien avulla:

  • En halua matkustaa kotimaassa koronariskin takia
  • En halua matkustaa ulkomaille koronariskin takia

Vastausten perusteella on laskettu indeksiluku, joka kertoo, onko henkilöitä, jotka haluavat matkustaa, enemmän kuin henkilöitä, jotka eivät halua matkustaa (positiivinen indeksi), vai toisinpäin (negativinen indeksi). Haastatteluita tehdään 250 viikottain, jolloin matkustushalukkuutta voidaan seurata reaaliajassa.

Matkustushalukkuus koronapandemian aikana sekä koronatapausten määrä viikoittain

Kuvassa näkyy, kuinka matkustushalukkuutta kotimaassa kuvaava indeksiluku muuttui negatiiviseksi viikolla 36, jolloin tautitapausten määrä ylitti ensimmäisen kerran 200 tapausta viikossa. Matkustushalukkuus ulkomaille -indeksiluku on pysynyt negatiivisena koko pandemian ajan. Kotimaan matkailuhalukkuus korreloi erittäin voimakkaasti (-0,845) tautitapausten määrän kanssa. Matkustushalukkuus ulkomaille korreloi sekin, vaikkei yhtä voimakkaasti (-0,537) tautitapausten määrän kanssa.

Toukokuussa tautitapausten määrä on ollut vielä yli 1000 per viikko, mutta jos kehitys jatkuu viime viikkoisen mukaisena, tullaan pääsemään alle 200 tapauksen viikkotasolle ennen juhannusta. Tämä tulisi todennäköisesti kiihdyttämään kotimaan matkailukesän uusiin ennätyslukemiin kotimaisten matkailijoiden määrissä mitattuna.


Koronan vaikutukset matkailuun

Julkaistu 28. huhtikuuta 2021

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät koko maassa 38 prosenttia vuodesta 2019

Maakunnittain tarkasteltuna suurimpia menettäjiä olivat Uusimaa ja Ahvenanmaa, joissa molemmissa yöpymiset vähenivät noin 60 % vuodesta 2019. Kaupungeista suurin menettäjä oli Helsinki, jossa yöpymiset vähenivät 64 %.

Koronapandemia alkoi vaikuttaa matkailuun vasta maaliskuussa 2020, joten muutoksiakin on syytä tarkastella huhtikuun alusta lähtien. Huhti-joulukuussa yöpymiset Suomessa vähenivät 45 prosenttia, Ahvenanmaalla 61 prosenttia, Uudellamaalla 71 prosenttia ja Helsingissä 76 prosenttia vuoden takaisesta.

Mutta ei kaikilla mennyt yhtä huonosti. Suomessa oli joitakin alueita, joissa matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät vuodesta 2019. Seutukunnista Turunmaalla ja Ylivieskan seutukunnassa ja kunnista Ähtärissä, Kemiönsaarella, Mäntyharjulla, Paraisilla, Pudasjärvellä, Lieksassa, Sallassa sekä Hangossa yöpymisten määrää kasvoi vuoden takaiseen verrattuna. Näillä alueilla ulkomaalaisia matkailijoita käy vähän ja toisaalta matkakohteet ovat pieniä ja turvallisen tuntuisia alueita koronapandemian aikaan.

covid-19 vaikutus matkailuun

Suomi vs. Ruotsi

Miten kävi rakkaassa naapurimaassamme Ruotsissa, jota koronapandemia runteli paljon pahemmin kuin Suomea?

Ruotsissa yöpymisten määrä vuonna 2020 väheni 35 prosenttia vuoden takaisesta ja huhti-joulukuussa pudotus oli 41 prosenttia. Siis vähemmän kuin Suomessa – miten tämä voi olla mahdollista?

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset kyllä vähenivät enemmän Ruotsissa kuin Suomessa. Ruotsissa pudotusta oli 70 prosenttia, kun taas Suomessa ”vain” 68 prosenttia. Kotimaiset yöpymisetkin Ruotsissa vähenivät, mutta eivät aivan yhtä paljon kuin Suomessa. Ruotsalaiset yöpyivät majoitusliikkeissä kotimaassaan 24 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019, kun taas suomalaiset kotimaassaan 25 prosenttia vähemmän. Kun kotimaisten yöpymisten osuus Ruotsissa on suurempi (74 % vuonna 2019) kuin Suomessa (69 %), ei ulkomaalaisten matkailijoiden puuttuminen aiheuta yhtä suurta pudotusta Ruotsissa kuin Suomessa. Siispä lisää panostuksia kotimaan matkailuun!

Matkailijatutkimukset 2020

Käynnistimme kesäkuussa 2020 Kotimaan matkailu -tutkimuksen, jossa kysellään viikoittain yli 15-vuotiailta suomalaisilta heidän tekemistään kotimaan matkoista kuluneen kuukauden aikana. Teemme parhaillaan kesä-tammikuun aineistosta (n=8090) yhteenvetoja. Raportissa tarkastelemme myös ulkomaalaisia matkailijoita alueilla perustuen TAK Rajatutkimusaineistoon (n=8544) vuodelta 2020. Ulkomaalaisten matkailijoiden osalta todettakoon, että ei ole pelkästään negatiivista raportoitavaa :)