Resestatistik på ett enkelt sätt.

Vad gör Visitory-plattformen annorlunda?

Här hittar du enkelt all relevant rese- och inkvarteringsstatistik i en plattform.

Inget slöseri med tid eftersom allt redan analyserats i omfattande informationsgrafik och rapporter.

Behöver du mer ingående detaljer? Vi tillhandahåller också en dashboard för analyser.

Visitorys rese- och inkvarteringsstatistik

Visste du att

Sammanlagt 1,8 miljoner gästnätter (+105,0 %) registrerades i Finland under mars 2022, var av vilka 1,4 miljoner nights (+70,7 %) utnyttjades av inhemska besökare och 377 000 nights (+699,7 %) av utländska besökare.

Visitory Dashboard

Klicka här för att prova