Resestatistik på ett enkelt sätt.

Vad gör Visitory-plattformen annorlunda?

Här hittar du enkelt all relevant rese- och inkvarteringsstatistik i en plattform.

Inget slöseri med tid eftersom allt redan analyserats i omfattande informationsgrafik och rapporter.

Behöver du mer ingående detaljer? Vi tillhandahåller också en dashboard för analyser.

Visitorys rese- och inkvarteringsstatistik

Visste du att

Sammanlagt 1,5 miljoner gästnätter (-3,9 %) registrerades i Finland under april 2023, var av vilka 1,3 miljoner nights (-7,7 %) utnyttjades av inhemska besökare och 261 000 nights (+20,1 %) av utländska besökare.

Visitory Dashboard

Klicka här för att prova