Resestatistik på ett enkelt sätt.

Vad gör Visitory-plattformen annorlunda?

Här hittar du enkelt all relevant rese- och inkvarteringsstatistik i en plattform.

Inget slöseri med tid eftersom allt redan analyserats i omfattande informationsgrafik och rapporter.

Behöver du mer ingående detaljer? Vi tillhandahåller också en dashboard för analyser.

Visitorys rese- och inkvarteringsstatistik

Visste du att

Sammanlagt 1,8 miljoner gästnätter (+11,8 %) registrerades i Finland under december 2022, var av vilka 1,1 miljoner nights (+5,2 %) utnyttjades av inhemska besökare och 731 000 nights (+23,2 %) av utländska besökare.

Visitory Dashboard

Klicka här för att prova