Agder
Inkvarterings- och resestatistik

Juni 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Agder: Turismen i ett nötskal

Gästnätter ikon
Gästnätter
ikon: star 249 000
26 %
ikon: norway 245 000
27 %
ikon: foreign 4 400
4 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 98 300
5 %
ikon: norway 96 600
6 %
ikon: foreign 1 600
31 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 67,5 mn kr
15 %
Genomsnittliga priser:
Natt
270,60 kr
25,70 kr
Rum
1 348,00 kr
140,00 kr
RevPAR
687,50 kr
95,60 kr
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 144
6 %
ikon: room 5 300
4 %
ikon: bed 17 100
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 51 %
4 %
ikon: bed 41 %
5 %

Registrerade gästnätter ökade med 26 procent

Under juni 2021 upptecknades 249 000 registrerade gästnätter i Agder (+26,4 %), var av 245 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 4 400 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 27 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med fyra procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 26 procent i jämförelse med juni förra året.

83 100 nights (+19,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 19 800 nights (-26,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juni upptecknades 548 000 registrerade gästnätter (+27,1 %) för inhemska besökare och 18 800 (-38,5 %) för utländska besökare i Agder, de vill säga sammanlagt 566 000 (+22,7 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 9,0 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner registrerade gästnätter (+18,1 %) registrerades i hela landet, var av 2,6 miljoner nätter (+18,5 %) utnyttjades av nationella besökare och 143 000 nätter (+11,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Agder av det totala antalet registrerade gästnätter var 9,0 % (+0,6 procentandelar), av inhemska gästnätter 9,4 % och utländska gästnätter 3,1 %.

98 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fem procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 98,3 procent inhemska och 1,7 procent från utlandet.

Under juni övernattade besökare i registrerad inkvartering i Agder i genomsnitt 2,5 nätter (+0,43) och utländska besökare 2,7 nätter (+0,75).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 67,5 miljoner kronor

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juni var 67,5 miljoner kronor (+9,0 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juni var 162,0 miljoner kronor, vilket innebär att det ökade med 9,9 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2021
Antal
Förändring jan-juni 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 kr 11,6 % 1 100 kr 9,0 %
Revpar (Registrerade) 690 kr 16,1 % 310 kr -6,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 270 kr -8,7 % 290 kr -13,2 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

144 inkvarteringsanläggningar (+8)
5 300 rum (-220)
17 100 bäddar (+84)

Rumsbeläggning 51,0 % (+2,0)
Osålda rum 2 600
Bädd beläggning 41,0 % (+2,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Norge

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa