Agder
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Agder: Turismen i ett nötskal

ikon: star 36 600
10 %
ikon: norway 32 800
9 %
ikon: foreign 3 800
17 %
ikon: star 16 100
34 %
ikon: norway 14 500
30 %
ikon: foreign 1 600
78 %
Genomsnittliga priser:
Natt
455,90 kr
65,50 kr
Rum
927,80 kr
88,90 kr
RevPAR
121,20 kr
10,70 kr
ikon: establishment 105
18 %
ikon: room 4 400
12 %
ikon: bed 14 600
16 %
ikon: room 13 %
1 %
ikon: bed 5 %
7 %

Registrerade gästnätter ökade med 10 procent

Under januari 2022 upptecknades 36 600 registrerade gästnätter i Agder (+9,8 %), var av 32 800 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 3 800 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med nio procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 17 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 10 procent i jämförelse med januari förra året.

11 000 nights (+49,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 11 100 nights (-8,8 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,1 procent

Sammanlagt 1,2 miljoner registrerade gästnätter (+51,5 %) registrerades i hela landet, var av 888 000 nätter (+35,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 292 000 nätter (+132,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Agder av det totala antalet registrerade gästnätter var 3,1 % (-1,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 3,7 % och utländska gästnätter 1,3 %.

16 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 34 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 89,9 procent inhemska och 10,1 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Agder i genomsnitt 2,3 nätter (-0,44) och utländska besökare 2,3 nätter (-1,2).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 16,7 miljoner kronor

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 16,7 miljoner kronor (+3,7 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 930 kr 10,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 460 kr 16,8 %
Revpar (Registrerade) 121 kr 9,7 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

105 inkvarteringsanläggningar (+16)
4 400 rum (+490)
14 600 bäddar (+2 100)

Rumsbeläggning 13,1 % (-0,1)
Osålda rum 3 800
Bädd beläggning 5,2 % (-0,38)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Norge

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa