Ähtäri
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Etseri: Turismen i ett nötskal

ikon: star 10 000
1 %
ikon: finland 9 700
0 %
ikon: foreign 260
109 %
Topp 3:
Estland
138
171 %
Schweiz
33
38 %
Storbritannien
16
ikon: star 6 800
10 %
ikon: finland 6 700
10 %
ikon: foreign 66
61 %
Topp 3:
Estland
10
50 %
Storbritannien
10
Danmark
6,0
Genomsnittliga priser:
Natt
33,70 €
1,80 €
Rum
112,70 €
1,30 €
RevPAR
56,20 €
2,50 €
ikon: establishment 8,0
0 %
ikon: room 195
3 %
ikon: bed 660
5 %
ikon: room 50 %
4 %
ikon: bed 40 %
5 %

Registrerade gästnätter ökade med en procent

Under augusti 2021 upptecknades 10 000 registrerade gästnätter i Etseri (+1,4 %), var av 9 700 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 260 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med mindre än en procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 109 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med en procent i jämförelse med augusti förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Estland (138 nights).

8 900 nights (-3,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 100 nights (+88,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 53 200 registrerade gästnätter för inhemska besökare och 650 för utländska besökare i Etseri, de vill säga sammanlagt 53 800 registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 2,1 miljoner registrerade gästnätter (+22,9 %) registrerades i hela landet, var av 1,8 miljoner nätter (+17,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 262 000 nätter (+75,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Etseri av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,5 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,5 % och utländska gästnätter 0,1 %.

6 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 10 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 99,0 procent inhemska och 1,0 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Etseri i genomsnitt 1,4 nätter (-0,14) och utländska besökare 4,0 nätter (+0,91).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 335 000 euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under augusti var 335 000 euro (+22 600).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2021
Antal
Förändring jan-augusti 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 113 € 1,1 % 114 €
Revpar (Registrerade) 56 € 4,7 % 40 €
Bäddnatt (Registrerade) 34 € 5,7 % 31 €

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
195 rum (+6)
660 bäddar (+30)

Rumsbeläggning 49,9 % (+1,7)
Osålda rum 98
Bädd beläggning 40,2 % (-1,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (juli)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juli var 8,31/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa