Ähtäri
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Etseri: Turismen i ett nötskal

ikon: star 6 800
31 %
ikon: finland 6 700
31 %
ikon: foreign 125
52 %
ikon: star 5 000
26 %
ikon: finland 4 900
26 %
ikon: foreign 78
18 %
Genomsnittliga priser:
Natt
36,70 €
3,00 €
Rum
107,60 €
5,10 €
RevPAR
41,70 €
14,50 €
ikon: establishment 8,0
0 %
ikon: room 196
1 %
ikon: bed 660
0 %
ikon: room 39 %
22 %
ikon: bed 28 %
30 %

6 800 registrerade gästnätter

Under augusti 2022 upptecknades 6 800 registrerade gästnätter i Etseri (-31,4 %), var av 6 700 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 125 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 31 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 52 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 31 procent i jämförelse med augusti förra året.

6 600 nights (-26,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 270 nights (-74,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 41 400 registrerade gästnätter (-22,2 %) för inhemska besökare och 1 300 (+104,8 %) för utländska besökare i Etseri, de vill säga sammanlagt 42 700 (-20,7 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 2,3 miljoner registrerade gästnätter (+13,2 %) registrerades i hela landet, var av 1,8 miljoner nätter (-1,6 %) utnyttjades av nationella besökare och 561 000 nätter (+114,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Etseri av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,3 % (-0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,4 % och utländska gästnätter 0,0 %.

5 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 26 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 98,4 procent inhemska och 1,6 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Etseri i genomsnitt 1,4 nätter (-0,09) och utländska besökare 1,6 nätter (-2,4).

Besökare

Besökare per region

Besökare per stad

Besökare per postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 251 000 euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under augusti var 251 000 euro (-84 900).

Den registrerade försäljningen för januari-augusti var 1,5 miljoner euro, vilket innebär att det minskade med 185 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2022
Antal
Förändring jan-augusti 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 108 € -4,5 % 107 € -6,1 %
Revpar (Registrerade) 42 € -25,8 % 36 € -11,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 37 € 8,8 % 35 € 12,2 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
196 rum (+1)
660 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 38,8 % (-11)
Osålda rum 120
Bädd beläggning 28,3 % (-12)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa