Ähtäri
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

990 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 990 bäddnätter i Etseri (-40,0 %), av vilka 960 nätter nyttjades av inhemska besökare och 33 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 39 procent och utländska bäddnätter minskade med 60 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 40 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Österrike (13 nights).

880 nights nyttjades av fritidsresenärer och 114 nights av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 996 000 bäddnätter (-46,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 730 000 nätter (-43,7 %) nyttjades av nationella besökare och 265 000 nätter (-53,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Etseri av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

560 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 44 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,2 procent inhemska och 1,8 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Etseri i genomsnitt 1,7 nätter (+0,09) och utländska besökare 3,3 nätter (+1,8).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 40 300 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 40 300 euro.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Bäddnatt (Registrerade) 41 €
Revpar (Registrerade) 10 €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar
158 rum
490 bäddar

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "ähtäri + nyckelord"

Google söker efter "ähtäri" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa