Åland
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Åland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 500
91 %
ikon: finland 1 100
87 %
ikon: foreign 370
95 %
Topp 3:
Litauen
210
386 %
Estland
40
90 %
Polen
30
2 900 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 490
94 %
ikon: finland 450
89 %
ikon: foreign 37
99 %
Topp 3:
Ryssland
9,0
70 %
Sverige
9,0
100 %
Estland
8,0
95 %
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 60
40 %
ikon: room 1 400
14 %
ikon: bed 4 100
22 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,04
81 %
ikon: bed 0,02
87 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 4,8 °C
0,5 °C

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 500 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 1 500 bäddnätter i Åland (-90,9 %), av vilka 1 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 370 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 87 procent och utländska bäddnätter minskade med 95 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 91 procent jämfört med förra årets april.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Litauen (210 nights).

730 nights (-95,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 760 nights (-61,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 8 700 bäddnätter (-56,7 %) för inhemska besökare och 7 200 (-62,0 %) för utlänningar i Åland, sammanlagt 15 900 (-59,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 190 000 bäddnätter (-88,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 173 000 nätter (-85,8 %) nyttjades av nationella besökare och 16 800 nätter (-95,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Åland av det totala antalet bäddnätter var 0,8 % (-0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 2,2 %.

490 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 94 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,5 procent inhemska och 7,5 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Åland i genomsnitt 2,5 nätter (+0,53) och utländska besökare 9,9 nätter (+8,0).

Färjeankomster från olika hamnar

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

60 inkvarteringsanläggningar (+17)
1 400 rum (+167)
4 100 bäddar (+740)

Rumsbeläggning 4,3 % (-18)
Osålda rum 1 300
Bädd beläggning 2,2 % (-14)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "åland + nyckelord"

Google söker efter "åland" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa