Åland
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Åland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 6 600
5 %
ikon: finland 3 100
3 %
ikon: foreign 3 500
13 %
Topp 3:
Sverige
3 100
12 %
Estland
72
95 %
Danmark
47
194 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 900
8 %
ikon: finland 1 900
3 %
ikon: foreign 2 000
13 %
Topp 3:
Sverige
1 800
13 %
Estland
38
138 %
Danmark
23
188 %
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 51
82 %
ikon: room 1 200
31 %
ikon: bed 3 100
46 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,17
19 %
ikon: bed 0,13
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,7 °C
1,3 °C

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fem procent

Under februari 2020 registrerades 6 600 bäddnätter i Åland (+4,8 %), av vilka 3 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med tre procent och utländska bäddnätter ökade med 13 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fem procent jämfört med förra årets februari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Sverige (3 100 nights).

5 200 nights (+13,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 400 nights (-18,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 6 500 bäddnätter (-13,6 %) för inhemska besökare och 6 600 (+17,2 %) för utlänningar i Åland, sammanlagt 13 100 (-0,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 1,9 miljoner bäddnätter (+7,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+10,2 %) nyttjades av nationella besökare och 611 000 nätter (+1,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Åland av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,6 %.

3 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med åtta procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 48,1 procent inhemska och 51,9 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Åland i genomsnitt 1,6 nätter (-0,1) och utländska besökare 1,7 nätter (0,0).

Färjeankomster från olika hamnar

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

51 inkvarteringsanläggningar (+23)
1 200 rum (+290)
3 100 bäddar (+980)

Rumsbeläggning 16,8 % (+2,7)
Osålda rum 1 000
Bädd beläggning 13,3 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "åland + nyckelord"

Google söker efter "åland" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa