Åland
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Åland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 70 600
3 %
ikon: finland 25 200
6 %
ikon: foreign 45 300
2 %
Topp 3:
Sverige
32 600
0 %
Tyskland
4 200
4 %
Estland
1 300
18 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 37 300
6 %
ikon: finland 15 000
7 %
ikon: foreign 22 300
5 %
Topp 3:
Sverige
16 100
6 %
Tyskland
1 800
6 %
Estland
830
32 %
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 74
1 %
ikon: room 1 600
1 %
ikon: bed 4 700
4 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 17,0 °C
1,3 °C

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med tre procent

Under augusti 2019 registrerades 70 600 bäddnätter i Åland (+3,1 %), av vilka 25 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 45 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sex procent och utländska bäddnätter ökade med två procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med tre procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Sverige (32 600 nights).

66 700 nights (+2,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 800 nights (+11,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 146 000 bed nights (+3,0 %) för inhemska besökare och 193 000 (+0,9 %) för utlänningar i Åland, sammanlagt 339 000 (+1,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,9 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Åland av det totala antalet bäddnätter var 2,9 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,6 % och utländska bäddnätter 5,8 %.

37 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sex procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 40,3 procent inhemska och 59,7 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Åland i genomsnitt 1,7 nätter (-0,02) och utländska besökare 2,0 nätter (-0,07).

Färjeankomster från olika hamnar

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

74 inkvarteringsanläggningar (+1)
1 600 rum (+10)
4 700 bäddar (-210)

Rumsbeläggning 51,7 % (+2,1)
Osålda rum 800
Bädd beläggning 40,6 % (+3,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa