Åland
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Åland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 13 700
9 %
ikon: finland 6 200
5 %
ikon: foreign 7 400
12 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 7 200
13 %
ikon: finland 3 500
11 %
ikon: foreign 3 700
15 %
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 44
4 %
ikon: room 1 300
11 %
ikon: bed 3 400
10 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 7,6 °C
0,7 °C

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

13 700 registrerade bäddnätter

Under Oktober 2019 registrerades 13 700 bäddnätter i Åland (-9,1 %), av vilka 6 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 7 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med fem procent och utländska bäddnätter minskade med 12 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med nio procent jämfört med förra årets Oktober.

11 800 nights (-1,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 900 nights (-37,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 165 000 bäddnätter (+2,6 %) för inhemska besökare och 218 000 (+0,0 %) för utlänningar i Åland, sammanlagt 382 000 (+1,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+7,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+5,3 %) nyttjades av nationella besökare och 436 000 nätter (+12,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Åland av det totala antalet bäddnätter var 0,8 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 1,7 %.

7 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 13 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 48,3 procent inhemska och 51,7 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Åland i genomsnitt 1,8 nätter (+0,1) och utländska besökare 2,0 nätter (+0,06).

Färjeankomster från olika hamnar

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

44 inkvarteringsanläggningar (-2)
1 300 rum (-158)
3 400 bäddar (-400)

Rumsbeläggning 19,1 % (+2,1)
Osålda rum 1 000
Bädd beläggning 13,5 % (+1,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "åland + nyckelord"

Google söker efter "åland" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa