Älmhult
Inkvarterings- och resestatistik

November 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Älmhult: Turismen i ett nötskal

ikon: star 5 500
199 %
ikon: sweden 4 900
230 %
ikon: foreign 540
58 %
Topp 3:
Danmark
79
690 %
Polen
63
688 %
Nederländerna
63
294 %
ikon: star 2 800
255 %
ikon: sweden 2 500
249 %
ikon: foreign 260
337 %
Genomsnittliga priser:
Natt
645,90 SEK
50,20 SEK
Rum
867,20 SEK
88,50 SEK
RevPAR
326,10 SEK
226,70 SEK
ikon: establishment 10
9 %
ikon: room 360
1 %
ikon: bed 760
3 %
ikon: room 38 %
194 %
ikon: bed 24 %
206 %

Registrerade gästnätter ökade med 199 procent

Under november 2021 upptecknades 5 500 registrerade gästnätter i Älmhult (+198,6 %), var av 4 900 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 540 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 230 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 58 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 199 procent i jämförelse med november förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Danmark (79 nights).

1 100 rum (+276,8 %) bokades av fritidsresenärer och 3 000 rum (+168,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 52 200 registrerade gästnätter (+20,3 %) för inhemska besökare och 24 500 (+148,6 %) för utländska besökare i Älmhult, de vill säga sammanlagt 76 600 (+44,1 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,7 miljoner registrerade gästnätter (+134,9 %) registrerades i hela landet, var av 3,1 miljoner nätter (+133,0 %) utnyttjades av nationella besökare och 575 000 nätter (+145,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Älmhult av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,2 % och utländska gästnätter 0,1 %.

2 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 260 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 90,8 procent inhemska och 9,2 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Älmhult i genomsnitt 1,9 nätter (-0,11) och utländska besökare 2,1 nätter (-3,7).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,5 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under november var 3,5 miljoner SEK (+2,4 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-november var 28,5 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 4,0 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2021
Antal
Förändring jan-november 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 870 SEK 11,4 % 960 SEK 3,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 650 SEK 8,4 % 370 SEK -19,1 %
Revpar (Registrerade) 330 SEK 228,0 % 230 SEK 16,3 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (-1)
360 rum (-5)
760 bäddar (-20)

Rumsbeläggning 37,6 % (+25)
Osålda rum 230
Bädd beläggning 24,0 % (+16)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa