Älmhult
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Älmhult: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 800
6 %
ikon: sweden 2 700
8 %
ikon: foreign 1 100
63 %
Topp 3:
Förenta Staterna
410
13 433 %
Tyskland
169
28 %
Polen
74
3 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 000
0 %
ikon: sweden 1 700
5 %
ikon: foreign 350
38 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,7 milj. SEK
13 %
Genomsnittliga priser:
Natt
697,30 SEK
48,20 SEK
Rum
982,70 SEK
121,20 SEK
RevPAR
280,50 SEK
40,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
0 %
ikon: room 370
1 %
ikon: bed 780
6 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sex procent

Under december 2019 registrerades 3 800 bäddnätter i Älmhult (+5,6 %), av vilka 2 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med åtta procent och utländska bäddnätter ökade med 63 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sex procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Förenta Staterna (410 nights).

1 400 rooms (+11,6 %) bokades av fritidsresenärer och 1 400 rooms (-10,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 63 500 bäddnätter (-7,9 %) för inhemska besökare och 40 500 (+3,3 %) för utlänningar i Älmhult, sammanlagt 104 000 (-3,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Älmhult av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med mindre än en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 82,9 procent inhemska och 17,1 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Älmhult i genomsnitt 1,6 nätter (-0,05) och utländska besökare 3,2 nätter (+0,48).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,7 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 2,7 miljoner SEK (+317 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 53,9 miljoner SEK och den ökade med 2,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 980 SEK 14,1 %  980 SEK 9,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 700 SEK 7,4 % 520 SEK 8,3 %
Revpar (Registrerade) 280 SEK 16,8 %  410 SEK 2,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+0)
370 rum (-2)
780 bäddar (+42)

Rumsbeläggning 28,5 % (+0,65)
Osålda rum 260
Bädd beläggning 18,8 % (+0,37)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "älmhult + nyckelord"

Google söker efter "älmhult" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,21/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa