Älmhult
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Älmhult: Turismen i ett nötskal

Gästnätter ikon
Gästnätter
ikon: star 4 800
75 %
ikon: sweden 4 100
65 %
ikon: foreign 680
168 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 100
73 %
ikon: sweden 1 900
70 %
ikon: foreign 198
111 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,7 mn SEK
74 %
Genomsnittliga priser:
Natt
354,70 SEK
0,50 SEK
Rum
991,80 SEK
61,10 SEK
RevPAR
149,60 SEK
63,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 13
0 %
ikon: room 370
0 %
ikon: bed 780
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 15 %
85 %
ikon: bed 20 %
75 %

Registrerade gästnätter ökade med 75 procent

Under maj 2021 upptecknades 4 800 registrerade gästnätter i Älmhult (+74,7 %), var av 4 100 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 680 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 65 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 168 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 75 procent i jämförelse med maj förra året.

700 rum (+141,7 %) bokades av fritidsresenärer och 1 000 rum (+59,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och maj upptecknades 11 300 registrerade gästnätter (-12,5 %) för inhemska besökare och 1 200 (-50,9 %) för utländska besökare i Älmhult, de vill säga sammanlagt 12 500 (-18,8 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,3 miljoner registrerade gästnätter (+46,4 %) registrerades i hela landet, var av 3,0 miljoner nätter (+44,8 %) utnyttjades av nationella besökare och 291 000 nätter (+65,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Älmhult av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,2 %.

2 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 73 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 90,8 procent inhemska och 9,2 procent från utlandet.

Under maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Älmhult i genomsnitt 2,1 nätter (-0,06) och utländska besökare 3,4 nätter (+0,73).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,7 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under maj var 1,7 miljoner SEK (+724 000).

Den registrerade försäljningen för januari-maj var 5,5 miljoner SEK, vilket innebär att det minskade med 4,8 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2021
Antal
Förändring jan-Maj 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 990 SEK -5,8 % 860 SEK -14,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 350 SEK -0,1 % 440 SEK -34,7 %
Revpar (Registrerade) 150 SEK 74,4 % 99 SEK -47,3 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (+0)
370 rum (+0)
780 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 15,1 % (+6,9)
Osålda rum 310
Bädd beläggning 19,8 % (+8,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i maj var 8,07/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa