Älmhult
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Älmhult: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 8 500
3 %
ikon: sweden 5 900
2 %
ikon: foreign 2 600
17 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 500
5 %
ikon: sweden 3 400
6 %
ikon: foreign 1 200
55 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 5,2 milj. SEK
15 %
Genomsnittliga priser:
Natt
615,60 SEK
60,70 SEK
Rum
974,70 SEK
70,30 SEK
RevPAR
474,80 SEK
58,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
0 %
ikon: room 370
1 %
ikon: bed 780
6 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med tre procent

Under september 2019 registrerades 8 500 bäddnätter i Älmhult (+3,3 %), av vilka 5 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med två procent och utländska bäddnätter ökade med 17 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med tre procent jämfört med förra årets september.

3 100 rooms (+179,5 %) bokades av fritidsresenärer och 2 300 rooms (-42,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 49 700 bäddnätter (-9,4 %) för inhemska besökare och 35 300 (+2,4 %) för utlänningar i Älmhult, sammanlagt 85 000 (-4,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Älmhult av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

4 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fem procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 74,2 procent inhemska och 25,8 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Älmhult i genomsnitt 1,8 nätter (+0,07) och utländska besökare 2,2 nätter (-0,71).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 5,2 miljoner SEK (+666 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 40,6 miljoner SEK och den ökade med 1,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 970 SEK 7,8 % 990 SEK 10,3 % 
Bäddnatt (Registrerade) 620 SEK 10,9 %  480 SEK 10,4 % 
Revpar (Registrerade) 470 SEK 14,0 %  410 SEK 3,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+0)
370 rum (-2)
780 bäddar (+42)

Rumsbeläggning 48,7 % (+2,7)
Osålda rum 188
Bädd beläggning 36,3 % (-1,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "älmhult + nyckelord"

Google söker efter "älmhult" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,21/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa