Älmhult
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Älmhult: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 500
53 %
ikon: sweden 2 000
53 %
ikon: foreign 500
56 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 200
55 %
ikon: sweden 1 000
54 %
ikon: foreign 125
66 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,8 milj. SEK
53 %
Genomsnittliga priser:
Natt
741,00 SEK
2,30 SEK
Rum
1 095,30 SEK
154,30 SEK
RevPAR
160,90 SEK
201,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
10 %
ikon: room 370
1 %
ikon: bed 780
3 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,15
62 %
ikon: bed 0,1
57 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 500 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 2 500 bäddnätter i Älmhult (-53,2 %), av vilka 2 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 53 procent och utländska bäddnätter minskade med 56 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 53 procent jämfört med förra årets mars.

290 rooms (-85,0 %) bokades av fritidsresenärer och 1 400 rooms (-37,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 9 200 bäddnätter (-20,7 %) för inhemska besökare och 2 200 (-29,4 %) för utlänningar i Älmhult, sammanlagt 11 300 (-22,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Älmhult av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 55 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,1 procent inhemska och 10,9 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Älmhult i genomsnitt 1,9 nätter (+0,04) och utländska besökare 4,0 nätter (+0,92).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,8 miljoner SEK (-2,1 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 8,3 miljoner SEK och den minskade med 2,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 16,4 % 980 SEK 5,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 740 SEK -0,3 % 740 SEK 1,6 %
Revpar (Registrerade) 161 SEK -55,6 % 250 SEK -25,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+1)
370 rum (+5)
780 bäddar (+20)

Rumsbeläggning 14,7 % (-24)
Osålda rum 310
Bädd beläggning 10,2 % (-14)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "älmhult + nyckelord"

Google söker efter "älmhult" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (september 2019)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,21/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa