Älmhult
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Älmhult: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 9 900
35 %
ikon: sweden 7 600
11 %
ikon: foreign 2 300
72 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 500
24 %
ikon: sweden 4 300
10 %
ikon: foreign 1 200
64 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,4 milj. SEK
17 %
Genomsnittliga priser:
Natt
439,60 SEK
94,20 SEK
Rum
970,70 SEK
81,90 SEK
RevPAR
384,80 SEK
79,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 13
8 %
ikon: room 370
0 %
ikon: bed 780
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 40 %
10 %
ikon: bed 41 %
35 %

9 900 registrerade bäddnätter

Under augusti 2020 upptecknades 9 900 registrerade bäddnätter i Älmhult (-34,9 %), av vilka 7 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 300 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med 11 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 72 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 35 procent jämfört med förra årets augusti.

1 800 rooms (+1,4 %) bokades av fritidsresenärer och 2 700 rooms (-16,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 34 500 registrerade bäddnätter (-21,2 %) för inhemska besökare och 7 100 (-78,2 %) för utlänningar i Älmhult, sammanlagt 41 600 (-45,6 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 6,0 miljoner registrerade bäddnätter (-31,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 5,4 miljoner nätter (-11,3 %) nyttjades av nationella besökare och 638 000 nätter (-77,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Älmhult av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

5 500 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 24 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 78,2 procent inhemska och 21,8 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Älmhult i genomsnitt 1,8 nätter (+0,02) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,59).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 4,4 miljoner SEK (-902 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 19,4 miljoner SEK och den minskade med 15,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 970 SEK -7,8 % 970 SEK -2,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 440 SEK 27,3 % 470 SEK 0,9 %
Revpar (Registrerade) 380 SEK -17,1 % 220 SEK -46,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (+1)
370 rum (+0)
780 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 39,6 % (-4,5)
Osålda rum 220
Bädd beläggning 41,2 % (-22)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "älmhult + nyckelord"

Google söker efter "älmhult" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet (juli)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juli var 8,23/10 (-0,76).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa