Älvdalen
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Älvdalen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 29 100
5 %
ikon: sweden 26 900
5 %
ikon: foreign 2 100
7 %
Topp 3:
Norge
900
63 %
Nederländerna
380
11 %
Tyskland
350
31 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 9 200
3 %
ikon: sweden 8 400
2 %
ikon: foreign 780
16 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 7,7 milj. SEK
14 %
Genomsnittliga priser:
Natt
265,50 SEK
44,40 SEK
Rum
847,10 SEK
71,90 SEK
RevPAR
251,90 SEK
5,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 41
2 %
ikon: room 680
32 %
ikon: bed 3 100
57 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 8,7 °C
1,1 °C
ikon: nederbörd 79 mm
13 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

29 100 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 29 100 bäddnätter i Älvdalen (-5,2 %), av vilka 26 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med fem procent och utländska bäddnätter minskade med sju procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med fem procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (900 nights).

7 200 rooms (+7,4 %) bokades av fritidsresenärer och 1 900 rooms (-6,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 548 000 bäddnätter (+0,8 %) för inhemska besökare och 114 000 (+0,2 %) för utlänningar i Älvdalen, sammanlagt 662 000 (+0,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Älvdalen av det totala antalet bäddnätter var 0,6 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,8 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

9 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med tre procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 91,5 procent inhemska och 8,5 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Älvdalen i genomsnitt 3,2 nätter (-0,24) och utländska besökare 2,7 nätter (-0,67).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,7 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 7,7 miljoner SEK (+938 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 148,0 miljoner SEK och den ökade med 15,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 850 SEK 9,3 % 1 100 SEK 9,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 270 SEK 20,1 %  220 SEK 10,7 % 
Revpar (Registrerade) 250 SEK 2,1 % 530 SEK 0,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

41 inkvarteringsanläggningar (-1)
680 rum (-330)
3 100 bäddar (-4 100)

Rumsbeläggning 29,7 % (-2,1)
Osålda rum 480
Bädd beläggning 16,0 % (-0,56)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "älvdalen + nyckelord"

Google söker efter "älvdalen" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa