Älvdalen
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Älvdalen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 25 600
61 %
ikon: sweden 23 600
58 %
ikon: foreign 2 000
81 %
Topp 3:
Danmark
950
73 %
Nederländerna
280
76 %
Tyskland
230
78 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 6 500
54 %
ikon: sweden 6 000
53 %
ikon: foreign 450
68 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 7,9 milj. SEK
46 %
Genomsnittliga priser:
Natt
308,20 SEK
88,50 SEK
Rum
1 269,10 SEK
63,70 SEK
RevPAR
466,10 SEK
67,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 34
3 %
ikon: room 640
37 %
ikon: bed 2 900
58 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -3,5 °C
3,2 °C
ikon: nederbörd 36 mm
19 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

25 600 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 25 600 bäddnätter i Älvdalen (-61,4 %), av vilka 23 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 58 procent och utländska bäddnätter minskade med 81 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 61 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (950 nights).

4 800 rooms (-45,6 %) bokades av fritidsresenärer och 1 400 rooms (-57,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 593 000 bäddnätter (-7,2 %) för inhemska besökare och 117 000 (-12,4 %) för utlänningar i Älvdalen, sammanlagt 710 000 (-8,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Älvdalen av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (-1,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,9 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

6 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 54 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,1 procent inhemska och 6,9 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Älvdalen i genomsnitt 3,9 nätter (-0,45) och utländska besökare 4,4 nätter (-3,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 7,9 miljoner SEK (-6,7 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 160,0 miljoner SEK och den ökade med 6,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK 5,3 % 1 100 SEK 10,9 %
Revpar (Registrerade) 470 SEK -12,6 % 470 SEK 0,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 310 SEK 40,3 % 230 SEK 13,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

34 inkvarteringsanläggningar (-1)
640 rum (-370)
2 900 bäddar (-4 100)

Rumsbeläggning 36,7 % (-7,5)
Osålda rum 410
Bädd beläggning 30,7 % (-3,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "älvdalen + nyckelord"

Google söker efter "älvdalen" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa