Älvdalen
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Älvdalen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 39 900
62 %
ikon: sweden 35 100
62 %
ikon: foreign 4 800
63 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 8 400
59 %
ikon: sweden 7 600
58 %
ikon: foreign 780
64 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 12,0 milj. SEK
53 %
Genomsnittliga priser:
Natt
299,30 SEK
55,10 SEK
Rum
1 024,50 SEK
196,10 SEK
RevPAR
535,80 SEK
193,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 41
0 %
ikon: room 730
3 %
ikon: bed 3 200
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,52
12 %
ikon: bed 0,4
17 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 0,1 °C
2,1 °C
ikon: nederbörd 32 mm
26 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

39 900 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 39 900 bäddnätter i Älvdalen (-61,9 %), av vilka 35 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 4 800 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 62 procent och utländska bäddnätter minskade med 63 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 62 procent jämfört med förra årets mars.

10 500 rooms (-44,1 %) bokades av fritidsresenärer och 1 200 rooms (-47,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 107 000 bäddnätter (-59,5 %) för inhemska besökare och 24 500 (-57,9 %) för utlänningar i Älvdalen, sammanlagt 131 000 (-59,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,4 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Älvdalen av det totala antalet bäddnätter var 1,4 % (-0,9 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,5 % och utländska bäddnätter 1,2 %.

8 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 59 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 90,7 procent inhemska och 9,3 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Älvdalen i genomsnitt 4,6 nätter (-0,39) och utländska besökare 6,1 nätter (+0,22).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 12,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 12,0 miljoner SEK (-13,7 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 39,8 miljoner SEK och den minskade med 39,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK -16,1 % 1 100 SEK -13,3 %
Revpar (Registrerade) 540 SEK -26,5 % 630 SEK -21,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 300 SEK 22,5 % 300 SEK 23,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

41 inkvarteringsanläggningar (+0)
730 rum (+20)
3 200 bäddar (-77)

Rumsbeläggning 52,3 % (-7,4)
Osålda rum 350
Bädd beläggning 40,1 % (-8,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "älvdalen + nyckelord"

Google söker efter "älvdalen" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa