Älvdalen
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Älvdalen: Turismen i ett nötskal

ikon: star 37 200
31 %
ikon: sweden 31 200
16 %
ikon: foreign 6 000
274 %
Topp 3:
Danmark
3 600
4 404 %
Nederländerna
520
996 %
Tyskland
370
136 %
ikon: star 8 300
39 %
ikon: sweden 6 900
22 %
ikon: foreign 1 300
480 %
Genomsnittliga priser:
Natt
264,90 SEK
36,50 SEK
Rum
970,60 SEK
80,00 SEK
RevPAR
503,20 SEK
39,50 SEK
ikon: establishment 39
8 %
ikon: room 690
2 %
ikon: bed 3 000
1 %
ikon: room 52 %
17 %
ikon: bed 43 %
27 %
ikon: temperatur -6,3 °C
4,1 °C
ikon: nederbörd 42 mm
3 mm

Registrerade gästnätter ökade med 31 procent

Under januari 2022 upptecknades 37 200 registrerade gästnätter i Älvdalen (+30,6 %), var av 31 200 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 6 000 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 16 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 270 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 31 procent i jämförelse med januari förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Danmark (3 600 nights).

8 500 rum (+23,8 %) bokades av fritidsresenärer och 1 600 rum (+26,5 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,6 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner registrerade gästnätter (+6,0 %) registrerades i hela landet, var av 2,0 miljoner nätter (-3,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (+108,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Älvdalen av det totala antalet registrerade gästnätter var 1,6 % (+0,3 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,6 % och utländska gästnätter 1,5 %.

8 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 39 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 83,9 procent inhemska och 16,1 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Älvdalen i genomsnitt 4,5 nätter (-0,22) och utländska besökare 4,5 nätter (-2,5).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 9,9 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 9,9 miljoner SEK (+1,3 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 970 SEK -7,6 %
Revpar (Registrerade) 500 SEK 8,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 260 SEK -12,1 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

39 inkvarteringsanläggningar (+3)
690 rum (+16)
3 000 bäddar (+24)

Rumsbeläggning 51,8 % (+7,7)
Osålda rum 330
Bädd beläggning 42,9 % (+9,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa