Alvesta
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Alvesta: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 400
10 %
ikon: sweden 1 000
37 %
ikon: foreign 430
25 %
Topp 3:
Polen
210
15 %
Tyskland
72
1 700 %
Förenta Staterna
47
104 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 770
26 %
ikon: sweden 620
22 %
ikon: foreign 141
44 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 805 000 SEK
33 %
Genomsnittliga priser:
Natt
563,40 SEK
99,20 SEK
Rum
766,90 SEK
319,10 SEK
RevPAR
203,20 SEK
87,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
33 %
ikon: room 143
104 %
ikon: bed 340
22 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 10 procent

Under december 2019 registrerades 1 400 bäddnätter i Alvesta (+9,8 %), av vilka 1 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 430 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 37 procent och utländska bäddnätter minskade med 25 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 10 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Polen (210 nights).

390 rooms (+206,3 %) bokades av fritidsresenärer och 660 rooms (+54,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 22 600 bäddnätter (+15,1 %) för inhemska besökare och 13 000 (-0,3 %) för utlänningar i Alvesta, sammanlagt 35 700 (+9,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Alvesta av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

770 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 26 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 81,6 procent inhemska och 18,4 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Alvesta i genomsnitt 1,6 nätter (+0,17) och utländska besökare 3,1 nätter (-2,8).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 805 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 805 000 SEK (+201 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 16,5 miljoner SEK och den ökade med 3,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 770 SEK -29,4 %  850 SEK -14,2 % 
Bäddnatt (Registrerade) 560 SEK 21,4 %  460 SEK 14,9 % 
Revpar (Registrerade) 200 SEK -30,0 %  340 SEK -34,6 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+2)
143 rum (+73)
340 bäddar (+63)

Rumsbeläggning 26,5 % (-0,24)
Osålda rum 105
Bädd beläggning 15,4 % (-0,93)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "alvesta + nyckelord"

Google söker efter "alvesta" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa