Alvesta
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Alvesta: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 600
2 %
ikon: sweden 1 000
21 %
ikon: foreign 560
123 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 780
17 %
ikon: sweden 700
18 %
ikon: foreign 82
11 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 853 000 SEK
14 %
Genomsnittliga priser:
Natt
533,20 SEK
95,00 SEK
Rum
709,10 SEK
141,10 SEK
RevPAR
196,80 SEK
92,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
17 %
ikon: room 140
28 %
ikon: bed 330
15 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,28
18 %
ikon: bed 0,16
14 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med två procent

Under mars 2020 registrerades 1 600 bäddnätter i Alvesta (+1,9 %), av vilka 1 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 560 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 21 procent och utländska bäddnätter ökade med 123 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med två procent jämfört med förra årets mars.

460 rooms (+58,9 %) bokades av fritidsresenärer och 750 rooms (-14,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 3 400 bäddnätter (+4,8 %) för inhemska besökare och 1 400 (+13,3 %) för utlänningar i Alvesta, sammanlagt 4 800 (+7,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Alvesta av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

780 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 17 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,5 procent inhemska och 10,5 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Alvesta i genomsnitt 1,5 nätter (-0,06) och utländska besökare 6,8 nätter (+4,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 853 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 853 000 SEK (-133 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 2,5 miljoner SEK och den minskade med 265 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 710 SEK -16,6 % 720 SEK -16,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 530 SEK -15,1 % 520 SEK -15,5 %
Revpar (Registrerade) 197 SEK -32,0 % 210 SEK -26,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
140 rum (+31)
330 bäddar (+43)

Rumsbeläggning 27,8 % (-6,3)
Osålda rum 101
Bädd beläggning 15,5 % (-2,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "alvesta + nyckelord"

Google söker efter "alvesta" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa