Alvesta
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Alvesta: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 600
5 %
ikon: sweden 2 000
15 %
ikon: foreign 660
16 %
Topp 3:
Tyskland
156
2 %
Storbritannien
145
368 %
Polen
115
66 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 600
49 %
ikon: sweden 1 300
50 %
ikon: foreign 360
44 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,5 milj.
30 %
Genomsnittliga priser:
Natt
563,00 SEK
107,50 SEK
Rum
826,80 SEK
177,60 SEK
RevPAR
350,60 SEK
188,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
29 %
ikon: room 143
104 %
ikon: bed 340
22 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fem procent

Under september 2019 registrerades 2 600 bäddnätter i Alvesta (+5,1 %), av vilka 2 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 660 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 15 procent och utländska bäddnätter minskade med 16 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fem procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (156 nights).

920 rooms (+384,7 %) bokades av fritidsresenärer och 860 rooms (-8,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 17 900 bäddnätter (+11,9 %) för inhemska besökare och 11 400 (+4,9 %) för utlänningar i Alvesta, sammanlagt 29 400 (+9,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Alvesta av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 49 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 77,7 procent inhemska och 22,3 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Alvesta i genomsnitt 1,6 nätter (-0,48) och utländska besökare 1,8 nätter (-1,3).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 1,5 miljoner SEK (+339 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 12,4 miljoner SEK och den ökade med 2,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 830 SEK -17,7 %  860 SEK -10,2 % 
Bäddnatt (Registrerade) 560 SEK 23,6 %  420 SEK 14,9 % 
Revpar (Registrerade) 350 SEK -35,0 %  350 SEK -33,7 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+2)
143 rum (+73)
340 bäddar (+63)

Rumsbeläggning 42,4 % (-11)
Osålda rum 82
Bädd beläggning 26,0 % (-3,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa