Älvkarleby
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Älvkarleby: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 500
ikon: sweden 2 400
ikon: foreign 163
Topp 3:
Tyskland
35
Storbritannien
19
Finland
15
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 200
ikon: sweden 1 100
ikon: foreign 110
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,2 milj. SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
461,10 SEK
Rum
978,20 SEK
RevPAR
256,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
25 %
ikon: room 146
ikon: bed 270
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 82 mm
8 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 500 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 2 500 bäddnätter i Älvkarleby, av vilka 2 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 163 av utländska besökare.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (35 nights).

540 rooms bokades av fritidsresenärer och 640 rooms av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 89 500 bäddnätter för inhemska besökare och 8 900 för utlänningar i Älvkarleby, sammanlagt 98 400 nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Älvkarleby av det totala antalet bäddnätter var 0,1 %, av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 200 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 91,0 procent inhemska och 9,0 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Älvkarleby i genomsnitt 2,1 nätter och utländska besökare 1,5 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 1,2 miljoner SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 980 SEK 1 400 SEK
Bäddnatt (Registrerade) 460 SEK 320 SEK
Revpar (Registrerade) 260 SEK 530 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
146 rum
270 bäddar

Rumsbeläggning 26,2 %
Osålda rum 108
Bädd beläggning 29,6 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "älvkarleby + nyckelord"

Google söker efter "älvkarleby" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa