Älvkarleby
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Älvkarleby: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 6 700
ikon: sweden 5 600
ikon: foreign 1 100
Topp 3:
Polen
380
Tyskland
260
Storbritannien
49
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 000
ikon: sweden 2 500
ikon: foreign 500
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,9 milj. SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
430,10 SEK
Rum
1 345,20 SEK
RevPAR
527,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
40 %
ikon: room 181
101 %
ikon: bed 370
56 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 67 mm
26 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

6 700 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 6 700 bäddnätter i Älvkarleby, av vilka 5 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 100 av utländska besökare.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Polen (380 nights).

900 rooms bokades av fritidsresenärer och 1 200 rooms av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 79 700 bäddnätter för inhemska besökare och 7 800 för utlänningar i Älvkarleby, sammanlagt 87 500 nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Älvkarleby av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

3 000 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 83,6 procent inhemska och 16,4 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Älvkarleby i genomsnitt 2,2 nätter och utländska besökare 2,2 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 2,9 miljoner SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK 1 500 SEK
Revpar (Registrerade) 530 SEK 560 SEK
Bäddnatt (Registrerade) 430 SEK 290 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+2)
181 rum (+91)
370 bäddar (+132)

Rumsbeläggning 39,2 %
Osålda rum 110
Bädd beläggning 60,6 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "älvkarleby + nyckelord"

Google söker efter "älvkarleby" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa