Älvkarleby
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Älvkarleby: Turismen i ett nötskal

ikon: star 4 100
20 %
ikon: sweden 3 700
21 %
ikon: foreign 370
7 %
Topp 3:
Tyskland
108
46 %
Storbritannien
40
167 %
Norge
38
660 %
ikon: star 1 800
19 %
ikon: sweden 1 600
21 %
ikon: foreign 143
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
464,60 SEK
127,80 SEK
Rum
1 200,50 SEK
13,90 SEK
RevPAR
514,30 SEK
206,10 SEK
ikon: nederbörd 41 mm
29 mm

4 100 registrerade gästnätter (Oktober 2021)

Under oktober 2021 upptecknades 4 100 registrerade gästnätter i Älvkarleby (-20,3 %), var av 3 700 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 370 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 21 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med sju procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 20 procent i jämförelse med oktober förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (108 nights).

630 rum (-14,2 %) bokades av fritidsresenärer och 950 rum (+38,4 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

1 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering (Oktober 2021)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 19 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 91,9 procent inhemska och 8,1 procent från utlandet.

Under oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Älvkarleby i genomsnitt 2,3 nätter (-0,03) och utländska besökare 2,6 nätter (-0,26).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,9 miljoner SEK (Oktober 2021)

Den registrerade försäljningen av inkvartering under oktober var 1,9 miljoner SEK (+171 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2021
Antal
Förändring jan-Oktober 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK -1,1 % SEK
Revpar (Registrerade) 510 SEK 66,9 % SEK
Bäddnatt (Registrerade) 460 SEK 37,9 % SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

4,0 inkvarteringsanläggningar (+0)

Rumsbeläggning 10,9 % (-15)
Bädd beläggning 27,4 % (-2,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa