Älvkarleby
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Älvkarleby: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 900
59 %
ikon: sweden 1 800
59 %
ikon: foreign 84
57 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 900
51 %
ikon: sweden 850
51 %
ikon: foreign 54
55 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,1 milj. SEK
44 %
Genomsnittliga priser:
Natt
594,10 SEK
157,10 SEK
Rum
1 234,60 SEK
85,70 SEK
RevPAR
247,70 SEK
197,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 146
0 %
ikon: bed 270
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,2
40 %
ikon: bed 0,22
59 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 45 mm
25 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 900 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 1 900 bäddnätter i Älvkarleby (-59,0 %), av vilka 1 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 84 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 59 procent och utländska bäddnätter minskade med 57 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 59 procent jämfört med förra årets mars.

340 rooms (-43,7 %) bokades av fritidsresenärer och 570 rooms (-38,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 6 700 bäddnätter (-43,3 %) för inhemska besökare och 430 (-22,3 %) för utlänningar i Älvkarleby, sammanlagt 7 200 (-42,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Älvkarleby av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 51 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,0 procent inhemska och 6,0 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Älvkarleby i genomsnitt 2,1 nätter (-0,45) och utländska besökare 1,6 nätter (-0,09).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,1 miljoner SEK (-892 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 4,3 miljoner SEK och den minskade med 885 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK -6,5 % 1 200 SEK -10,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 590 SEK 36,0 % 590 SEK 43,8 %
Revpar (Registrerade) 250 SEK -44,3 % 320 SEK -19,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
146 rum (+0)
270 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 20,1 % (-14)
Osålda rum 117
Bädd beläggning 22,2 % (-32)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "älvkarleby + nyckelord"

Google söker efter "älvkarleby" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa