Älvsbyn
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Älvsbyn: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 200
ikon: sweden 2 700
ikon: foreign 1 500
Topp 3:
Finland
57
Polen
50
Tyskland
42
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 100
ikon: sweden 1 400
ikon: foreign 710
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,4 milj.
Genomsnittliga priser:
Natt
563,60 SEK
Rum
1 469,30 SEK
RevPAR
309,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
17 %
ikon: room 290
0 %
ikon: bed 630
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 6,9 °C
1,8 °C
ikon: nederbörd 50 mm
23 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 200 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 4 200 bäddnätter i Älvsbyn, av vilka 2 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 500 av utländska besökare.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Finland (57 nights).

570 rooms bokades av fritidsresenärer och 1 100 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Älvsbyn av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 100 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 66,1 procent inhemska och 33,9 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Älvsbyn i genomsnitt 2,0 nätter och utländska besökare 2,1 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 2,4 miljoner SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK  SEK
Bäddnatt (Registrerade) 560 SEK  SEK
Revpar (Registrerade) 310 SEK  SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
290 rum (-1)
630 bäddar (-3)

Rumsbeläggning 21,1 %
Osålda rum 230
Bädd beläggning 24,7 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa