Älvsbyn
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Älvsbyn: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (september 2019)
ikon: star 4 200
26 %
ikon: sweden 2 700
42 %
ikon: foreign 1 500
52 %
Topp 3:
Finland
57
2 %
Polen
50
900 %
Tyskland
42
43 %
Besökare ikon
Besökare (september 2019)
ikon: star 2 100
0 %
ikon: sweden 1 400
16 %
ikon: foreign 710
55 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (september 2019)
ikon: star 2,4 milj. SEK
13 %
Genomsnittliga priser:
Natt
563,60 SEK
82,50 SEK
Rum
1 469,30 SEK
714,40 SEK
RevPAR
309,60 SEK
24,20 SEK
utnyttjande ikon
Utnyttjande (september 2019)
ikon: room 0,21
52 %
ikon: bed 0,25
21 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -3,0 °C
1,8 °C
ikon: nederbörd 12 mm
26 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 200 registrerade bäddnätter (september 2019)

Under september 2019 registrerades 4 200 bäddnätter i Älvsbyn (-25,8 %), av vilka 2 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 42 procent och utländska bäddnätter ökade med 52 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 26 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Finland (57 nights).

570 rooms (-64,8 %) bokades av fritidsresenärer och 1 100 rooms (-47,8 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

2 100 turister som ankommit till inkvartering (september 2019)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med mindre än en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 66,1 procent inhemska och 33,9 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Älvsbyn i genomsnitt 2,0 nätter (-0,89) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,05).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,4 miljoner SEK (september 2019)

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 2,4 miljoner SEK (-358 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK 94,6 % SEK
Bäddnatt (Registrerade) 560 SEK 17,1 % SEK
Revpar (Registrerade) 310 SEK -7,3 % SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

3,0 inkvarteringsanläggningar (+0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "älvsbyn + nyckelord"

Google söker efter "älvsbyn" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa