Älvsbyn
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Älvsbyn: Turismen i ett nötskal

ikon: star 10 700
22 %
ikon: sweden 8 300
10 %
ikon: foreign 2 400
102 %
Topp 3:
Tyskland
890
4 138 %
Norge
450
Storbritannien
101
ikon: star 4 600
35 %
ikon: sweden 3 700
13 %
ikon: foreign 880
564 %
Genomsnittliga priser:
Natt
489,40 SEK
96,10 SEK
Rum
2 207,50 SEK
1 041,50 SEK
RevPAR
643,80 SEK
243,60 SEK
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 270
0 %
ikon: bed 500
0 %
ikon: room 29 %
15 %
ikon: bed 60 %
30 %
ikon: temperatur 18,1 °C
3,8 °C
ikon: nederbörd 83 mm
81 mm

Registrerade gästnätter ökade med 22 procent

Under juli 2021 upptecknades 10 700 registrerade gästnätter i Älvsbyn (+22,2 %), var av 8 300 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 400 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 10 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 102 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 22 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (890 nights).

1 100 rum (+13,0 %) bokades av fritidsresenärer och 1 300 rum (-35,0 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Älvsbyn av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,2 %.

4 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 35 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 80,9 procent inhemska och 19,1 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Älvsbyn i genomsnitt 2,2 nätter (-0,07) och utländska besökare 2,7 nätter (-6,3).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,3 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 5,3 miljoner SEK (+1,8 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 2 200 SEK 89,3 % SEK
Revpar (Registrerade) 640 SEK 60,9 % SEK
Bäddnatt (Registrerade) 490 SEK 24,4 % SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
270 rum (+0)
500 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 29,2 % (-5,2)
Osålda rum 188
Bädd beläggning 60,3 % (+14)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa