Älvsbyn
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2020

Älvsbyn: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 700
ikon: sweden 1 900
ikon: foreign 790
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 860
ikon: sweden 810
ikon: foreign 55
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,3 milj. SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
485,30 SEK
Rum
980,30 SEK
RevPAR
169,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
25 %
ikon: room 270
ikon: bed 500
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 17 %
ikon: bed 16 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 6,4 °C
0,8 °C
ikon: nederbörd 12 mm
77 mm

2 700 registrerade bäddnätter

Under Maj 2020 upptecknades 2 700 registrerade bäddnätter i Älvsbyn, av vilka 1 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 790 av utländska besökare.

168 rooms bokades av fritidsresenärer och 1 200 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,2 miljoner registrerade bäddnätter (-58,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,1 miljoner nätter (-49,3 %) nyttjades av nationella besökare och 178 000 nätter (-86,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Älvsbyn av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,1 %, av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

860 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Av alla registrerade ankomster var 93,6 procent inhemska och 6,4 procent från utlandet.

Under Maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Älvsbyn i genomsnitt 2,4 nätter och utländska besökare 14 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under Maj var 1,3 miljoner SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2020
Antal
Förändring jan-Maj 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 980 SEK SEK
Bäddnatt (Registrerade) 490 SEK SEK
Revpar (Registrerade) 169 SEK SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
270 rum
500 bäddar

Rumsbeläggning 17,2 %
Osålda rum 220
Bädd beläggning 15,6 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "älvsbyn + nyckelord"

Google söker efter "älvsbyn" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa