Åmål
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Åmål: Turismen i ett nötskal

ikon: star 950
53 %
ikon: sweden 850
44 %
ikon: foreign 105
239 %
Topp 3:
Norge
57
418 %
Tyskland
14
1 300 %
Danmark
12
500 %
ikon: star 480
72 %
ikon: sweden 420
59 %
ikon: foreign 58
287 %
Genomsnittliga priser:
Natt
727,00 SEK
22,20 SEK
Rum
1 574,70 SEK
5,80 SEK
RevPAR
473,30 SEK
290,00 SEK
ikon: room 30 %
157 %
ikon: bed 38 %
167 %

Registrerade gästnätter ökade med 53 procent (december 2021)

Under december 2021 upptecknades 950 registrerade gästnätter i Åmål (+53,5 %), var av 850 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 105 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 44 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 240 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 53 procent i jämförelse med december förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Norge (57 nights).

210 rum (+161,7 %) bokades av fritidsresenärer och 230 rum (+15,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december upptecknades 24 600 registrerade gästnätter (+11,7 %) för inhemska besökare och 4 300 (+198,6 %) för utländska besökare i Åmål, de vill säga sammanlagt 29 000 (+23,2 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

480 turister som ankommit till registrerat inkvartering (december 2021)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 72 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 88,0 procent inhemska och 12,0 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Åmål i genomsnitt 2,0 nätter (-0,22) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,26).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 693 000 SEK (december 2021)

Den registrerade försäljningen av inkvartering under december var 693 000 SEK (+255 000).

Den registrerade försäljningen för januari-december var 15,1 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 3,2 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2021
Antal
Förändring jan-december 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 600 SEK 0,4 % 1 800 SEK 11,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 730 SEK 3,1 % 520 SEK 2,6 %
Revpar (Registrerade) 470 SEK 158,3 % 560 SEK 39,1 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

4,0 inkvarteringsanläggningar (-1)

Rumsbeläggning 30,1 % (+18)
Bädd beläggning 37,7 % (+24)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa