Åmål
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Åmål: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 500
ikon: sweden 1 700
ikon: foreign 820
Topp 3:
Norge
620
Tyskland
143
Danmark
20
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 500
ikon: sweden 1 100
ikon: foreign 450
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,5 milj. SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
576,20 SEK
Rum
1 789,30 SEK
RevPAR
545,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
33 %
ikon: room 91
21 %
ikon: bed 166
22 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 500 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 2 500 bäddnätter i Åmål, av vilka 1 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 820 av utländska besökare.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (620 nights).

310 rooms bokades av fritidsresenärer och 510 rooms av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 28 300 bäddnätter för inhemska besökare och 16 300 för utlänningar i Åmål, sammanlagt 44 600 nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Åmål av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 500 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 70,7 procent inhemska och 29,3 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Åmål i genomsnitt 1,6 nätter och utländska besökare 1,8 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 1,5 miljoner SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 800 SEK 1 500 SEK
Bäddnatt (Registrerade) 580 SEK 330 SEK
Revpar (Registrerade) 550 SEK 610 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+2)
91 rum (+16)
166 bäddar (+30)

Rumsbeläggning 30,5 %
Osålda rum 63
Bädd beläggning 52,0 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "åmål + nyckelord"

Google söker efter "åmål" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa