Åmål
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Åmål: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 820
ikon: sweden 760
ikon: foreign 64
Topp 3:
Norge
43
Danmark
6,0
Tyskland
3,0
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 560
ikon: sweden 530
ikon: foreign 33
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 800 000 SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
969,60 SEK
Rum
1 785,50 SEK
RevPAR
442,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
25 %
ikon: room 68
ikon: bed 123

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

820 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 820 bäddnätter i Åmål, av vilka 760 nätter nyttjades av inhemska besökare och 64 av utländska besökare.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (43 nights).

134 rooms bokades av fritidsresenärer och 310 rooms av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 31 600 bäddnätter för inhemska besökare och 16 600 för utlänningar i Åmål, sammanlagt 48 300 nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Åmål av det totala antalet bäddnätter var 0,0 %, av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

560 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 94,1 procent inhemska och 5,9 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Åmål i genomsnitt 1,4 nätter och utländska besökare 1,9 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 800 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 800 000 SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 800 SEK 1 500 SEK
Bäddnatt (Registrerade) 970 SEK 370 SEK
Revpar (Registrerade) 440 SEK 590 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
68 rum
123 bäddar

Rumsbeläggning 24,8 %
Osålda rum 51
Bädd beläggning 25,7 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "åmål + nyckelord"

Google söker efter "åmål" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa