Åmål
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Åmål: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 970
25 %
ikon: sweden 940
18 %
ikon: foreign 34
77 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 480
38 %
ikon: sweden 460
33 %
ikon: foreign 21
78 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 687 000 SEK
20 %
Genomsnittliga priser:
Natt
709,10 SEK
46,50 SEK
Rum
1 684,20 SEK
641,00 SEK
RevPAR
331,50 SEK
25,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 78
0 %
ikon: bed 143
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,2
42 %
ikon: bed 0,26
12 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

970 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 970 bäddnätter i Åmål (-25,1 %), av vilka 940 nätter nyttjades av inhemska besökare och 34 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 18 procent och utländska bäddnätter minskade med 77 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 25 procent jämfört med förra årets mars.

104 rooms (-75,5 %) bokades av fritidsresenärer och 300 rooms (-23,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 2 600 bäddnätter (-12,6 %) för inhemska besökare och 173 (-58,8 %) för utlänningar i Åmål, sammanlagt 2 800 (-18,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Åmål av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

480 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 38 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,7 procent inhemska och 4,3 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Åmål i genomsnitt 2,0 nätter (+0,36) och utländska besökare 1,6 nätter (+0,06).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 687 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 687 000 SEK (-170 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 2,2 miljoner SEK och den ökade med 10 500 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 700 SEK 61,4 % 1 600 SEK 58,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 710 SEK 7,0 % 800 SEK 23,0 %
Revpar (Registrerade) 330 SEK -7,0 % 340 SEK 7,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
78 rum (+0)
143 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 19,7 % (-14)
Osålda rum 63
Bädd beläggning 25,9 % (-3,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "åmål + nyckelord"

Google söker efter "åmål" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa