Aneby
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Aneby: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 200
ikon: sweden 1 100
ikon: foreign 112
Topp 3:
Tyskland
49
Danmark
14
Belgien
12
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 740
ikon: sweden 680
ikon: foreign 58
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 603 000
Genomsnittliga priser:
Natt
497,10 SEK
Rum
987,70 SEK
RevPAR
248,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 81
98 %
ikon: bed 220
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 200 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 1 200 bäddnätter i Aneby, av vilka 1 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 112 av utländska besökare.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (49 nights).

460 rooms bokades av fritidsresenärer och 149 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Aneby av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

740 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 92,1 procent inhemska och 7,9 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Aneby i genomsnitt 1,6 nätter och utländska besökare 1,9 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 603 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 603 000 SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 990 SEK  SEK
Bäddnatt (Registrerade) 500 SEK  SEK
Revpar (Registrerade) 250 SEK  SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
81 rum (+40)
220 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 25,1 %
Osålda rum 61
Bädd beläggning 18,2 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa