Aneby
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Aneby: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (Oktober 2019)
ikon: star 620
11 %
ikon: sweden 580
29 %
ikon: foreign 41
63 %
Topp 3:
Polen
10
150 %
Storbritannien
7,0
600 %
Tjeckien
5,0
25 %
Besökare ikon
Besökare (Oktober 2019)
ikon: star 330
17 %
ikon: sweden 310
22 %
ikon: foreign 21
30 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (Oktober 2019)
ikon: star 296 000 SEK
60 %
Genomsnittliga priser:
Natt
475,60 SEK
147,00 SEK
Rum
748,20 SEK
708,70 SEK
RevPAR
154,60 SEK
100,60 SEK
utnyttjande ikon
Utnyttjande (Oktober 2019)
ikon: room 0,21
18 %
ikon: bed 0,12
13 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 11 procent (Oktober 2019)

Under Oktober 2019 registrerades 620 bäddnätter i Aneby (+10,7 %), av vilka 580 nätter nyttjades av inhemska besökare och 41 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 29 procent och utländska bäddnätter minskade med 63 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 11 procent jämfört med förra årets Oktober.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Polen (10 nights).

270 rooms (+382,0 %) bokades av fritidsresenärer och 127 rooms (+78,3 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

330 turister som ankommit till inkvartering (Oktober 2019)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 17 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,7 procent inhemska och 6,3 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Aneby i genomsnitt 1,9 nätter (+0,1) och utländska besökare 2,0 nätter (-1,8).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 296 000 SEK (Oktober 2019)

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 296 000 SEK (+111 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2019
Antal
Förändring jan-Oktober 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 750 SEK -48,6 % SEK
Bäddnatt (Registrerade) 480 SEK 44,7 % SEK
Revpar (Registrerade) 155 SEK -39,4 % SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

4,0 inkvarteringsanläggningar (-1)

Rumsbeläggning 8,6 % (-8,2)
Bädd beläggning 15,1 % (-1,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "aneby + nyckelord"

Google söker efter "aneby" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa