Aneby
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Aneby: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (Oktober)
ikon: star 620
ikon: sweden 580
ikon: foreign 41
Besökare ikon
Besökare (Oktober)
ikon: star 330
ikon: sweden 310
ikon: foreign 21
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (Oktober)
ikon: star 296 000 SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
475,60 SEK
Rum
748,20 SEK
RevPAR
154,60 SEK

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

620 registrerade bäddnätter (Oktober)

Under Oktober 2019 registrerades 620 bäddnätter i Aneby, av vilka 580 nätter nyttjades av inhemska besökare och 41 av utländska besökare.

270 rooms bokades av fritidsresenärer och 127 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

330 turister som ankommit till inkvartering (Oktober)

Av alla ankomster var 93,7 procent inhemska och 6,3 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Aneby i genomsnitt 1,9 nätter och utländska besökare 2,0 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 296 000 SEK (Oktober)

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 296 000 SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2019
Antal
Förändring jan-Oktober 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 750 SEK  SEK
Bäddnatt (Registrerade) 480 SEK  SEK
Revpar (Registrerade) 155 SEK  SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

4,0 inkvarteringsanläggningar (-1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "aneby + nyckelord"

Google söker efter "aneby" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa