Ånge
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Ånge: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 900
95 %
ikon: sweden 1 500
78 %
ikon: foreign 390
212 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 660
94 %
ikon: sweden 610
100 %
ikon: foreign 52
41 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,1 milj. SEK
106 %
Genomsnittliga priser:
Natt
553,60 SEK
28,50 SEK
Rum
927,50 SEK
139,50 SEK
RevPAR
242,90 SEK
89,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
0 %
ikon: room 143
29 %
ikon: bed 290
28 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 95 procent

Under december 2019 registrerades 1 900 bäddnätter i Ånge (+95,3 %), av vilka 1 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 390 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 78 procent och utländska bäddnätter ökade med 210 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 95 procent jämfört med förra årets december.

340 rooms (+109,1 %) bokades av fritidsresenärer och 810 rooms (+63,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 37 800 bäddnätter (+58,5 %) för inhemska besökare och 9 600 (+53,6 %) för utlänningar i Ånge, sammanlagt 47 500 (+57,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ånge av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

660 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 94 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,1 procent inhemska och 7,9 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ånge i genomsnitt 2,5 nätter (-0,31) och utländska besökare 7,5 nätter (+4,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 1,1 miljoner SEK (+547 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 18,1 miljoner SEK och den ökade med 7,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 930 SEK 17,7 % 980 SEK 13,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 550 SEK 5,4 % 380 SEK 10,4 %
Revpar (Registrerade) 240 SEK 58,1 % 310 SEK 20,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
143 rum (+32)
290 bäddar (+64)

Rumsbeläggning 26,2 % (+6,7)
Osålda rum 106
Bädd beläggning 21,7 % (+7,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "ånge + nyckelord"

Google söker efter "ånge" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa