Ånge
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Ånge: Turismen i ett nötskal

ikon: star 6 500
6 %
ikon: sweden 5 400
2 %
ikon: foreign 1 100
32 %
ikon: star 1 700
18 %
ikon: sweden 1 300
35 %
ikon: foreign 420
14 %
Genomsnittliga priser:
Natt
117,20 SEK
15,00 SEK
Rum
1 340,90 SEK
414,10 SEK
RevPAR
545,40 SEK
132,80 SEK
ikon: establishment 13
0 %
ikon: room 141
1 %
ikon: bed 310
5 %
ikon: room 41 %
73 %
ikon: bed 67 %
12 %

6 500 registrerade gästnätter

Under augusti 2022 upptecknades 6 500 registrerade gästnätter i Ånge (-5,7 %), var av 5 400 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 100 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med två procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 32 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med sex procent i jämförelse med augusti förra året.

800 rum (+157,9 %) bokades av fritidsresenärer och 980 rum (+55,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 22 600 registrerade gästnätter (-15,4 %) för inhemska besökare och 4 000 (-10,6 %) för utländska besökare i Ånge, de vill säga sammanlagt 26 600 (-14,7 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 8,8 miljoner registrerade gästnätter (+5,1 %) registrerades i hela landet, var av 6,5 miljoner nätter (-4,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 2,3 miljoner nätter (+44,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ånge av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,0 %.

1 700 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 18 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 75,2 procent inhemska och 24,8 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ånge i genomsnitt 4,3 nätter (-1,4) och utländska besökare 2,6 nätter (-0,67).

Besökare

Besökare per region

Besökare per stad

Besökare per postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 759 000 kronor

Den registrerade försäljningen av inkvartering under augusti var 759 000 kronor (+57 100).

Den registrerade försäljningen för januari-augusti var 7,8 miljoner kronor, vilket innebär att det ökade med 1,5 miljoner kronor i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2022
Antal
Förändring jan-augusti 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK -23,6 % 1 200 SEK -26,7 %
Revpar (Registrerade) 550 SEK 32,2 % 380 SEK 20,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 117 SEK 14,7 % 290 SEK 46,1 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (+0)
141 rum (-1)
310 bäddar (-17)

Rumsbeläggning 40,7 % (+17)
Osålda rum 84
Bädd beläggning 66,8 % (-9,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa