Ånge
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Ånge: Turismen i ett nötskal

ikon: star 1 200
12 %
ikon: sweden 1 100
23 %
ikon: foreign 24
79 %
Topp 3:
Tyskland
10
400 %
Nederländerna
8,0
Danmark
6,0
ikon: star 370
8 %
ikon: sweden 360
11 %
ikon: foreign 6,0
60 %
Genomsnittliga priser:
Natt
915,50 SEK
315,90 SEK
Rum
1 019,10 SEK
205,00 SEK
RevPAR
291,90 SEK
113,60 SEK
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 113
2 %
ikon: bed 210
8 %
ikon: room 29 %
97 %
ikon: bed 18 %
8 %

Registrerade gästnätter ökade med 12 procent

Under januari 2022 upptecknades 1 200 registrerade gästnätter i Ånge (+12,0 %), var av 1 100 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 24 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 23 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 79 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 12 procent i jämförelse med januari förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (10 nights).

260 rum (+444,7 %) bokades av fritidsresenärer och 790 rum (+70,7 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner registrerade gästnätter (+6,0 %) registrerades i hela landet, var av 2,0 miljoner nätter (-3,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (+108,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ånge av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,0 %.

370 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med åtta procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 98,4 procent inhemska och 1,6 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ånge i genomsnitt 3,1 nätter (+0,32) och utländska besökare 4,0 nätter (-3,6).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,1 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 1,1 miljoner SEK (+441 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK -16,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 920 SEK 52,7 %
Revpar (Registrerade) 290 SEK 63,7 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
113 rum (-2)
210 bäddar (-17)

Rumsbeläggning 28,6 % (+14)
Osålda rum 81
Bädd beläggning 17,9 % (+1,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa