Ånge
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Ånge: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 500
50 %
ikon: sweden 2 900
70 %
ikon: foreign 600
3 %
Topp 3:
Storbritannien
280
27 700 %
Tyskland
87
98 %
Norge
50
194 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 600
61 %
ikon: sweden 1 400
68 %
ikon: foreign 185
23 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,5 milj.
62 %
Genomsnittliga priser:
Natt
432,30 SEK
30,60 SEK
Rum
902,90 SEK
53,40 SEK
RevPAR
314,00 SEK
30,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 161
45 %
ikon: bed 370
21 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 50 procent

Under september 2019 registrerades 3 500 bäddnätter i Ånge (+50,3 %), av vilka 2 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 70 procent och utländska bäddnätter minskade med tre procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 50 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Storbritannien (280 nights).

380 rooms (+10,6 %) bokades av fritidsresenärer och 1 300 rooms (+70,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 31 900 bäddnätter (+58,2 %) för inhemska besökare och 8 200 (+43,7 %) för utlänningar i Ånge, sammanlagt 40 100 (+55,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ånge av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 61 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 88,4 procent inhemska och 11,6 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ånge i genomsnitt 2,1 nätter (+0,02) och utländska besökare 3,3 nätter (-0,87).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 1,5 miljoner SEK (+579 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 13,9 miljoner SEK och den ökade med 5,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 900 SEK 6,3 % 1 000 SEK 13,1 % 
Bäddnatt (Registrerade) 430 SEK 7,6 % 350 SEK 10,6 % 
Revpar (Registrerade) 310 SEK 10,7 %  310 SEK 17,9 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
161 rum (+50)
370 bäddar (+64)

Rumsbeläggning 34,8 % (+1,4)
Osålda rum 105
Bädd beläggning 31,4 % (+5,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa