Ånge
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Ånge: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 700
10 %
ikon: sweden 1 100
24 %
ikon: foreign 530
50 %
Topp 3:
Danmark
410
1 477 %
Norge
13
225 %
Ryssland
8,0
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 450
33 %
ikon: sweden 390
30 %
ikon: foreign 59
48 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 997 000 SEK
10 %
Genomsnittliga priser:
Natt
603,20 SEK
111,50 SEK
Rum
1 018,50 SEK
147,10 SEK
RevPAR
270,30 SEK
7,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
12 %
ikon: room 131
18 %
ikon: bed 250
10 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,27
12 %
ikon: bed 0,25
4 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 700 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 1 700 bäddnätter i Ånge (-10,0 %), av vilka 1 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 530 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 24 procent och utländska bäddnätter ökade med 50 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 10 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (410 nights).

52 rooms (-77,7 %) bokades av fritidsresenärer och 930 rooms (+15,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 4 000 bäddnätter (-2,5 %) för inhemska besökare och 1 600 (+52,0 %) för utlänningar i Ånge, sammanlagt 5 600 (+8,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ånge av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

450 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 33 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 86,8 procent inhemska och 13,2 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ånge i genomsnitt 2,9 nätter (+0,22) och utländska besökare 9,0 nätter (+5,9).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 997 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 997 000 SEK (+94 400).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 3,4 miljoner SEK och den ökade med 674 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 16,9 % 1 100 SEK 8,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 600 SEK 22,7 % 610 SEK 14,7 %
Revpar (Registrerade) 270 SEK 3,0 % 310 SEK 27,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
131 rum (+20)
250 bäddar (+22)

Rumsbeläggning 26,5 % (-3,6)
Osålda rum 96
Bädd beläggning 25,3 % (-1,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "ånge + nyckelord"

Google söker efter "ånge" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa