Ängelholm
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Ängelholm: Turismen i ett nötskal

ikon: star 5 700
53 %
ikon: sweden 5 200
46 %
ikon: foreign 540
182 %
Topp 3:
Danmark
310
646 %
Tyskland
63
600 %
Norge
39
875 %
ikon: star 3 900
84 %
ikon: sweden 3 600
76 %
ikon: foreign 300
322 %
Genomsnittliga priser:
Natt
629,60 SEK
82,00 SEK
Rum
893,30 SEK
114,80 SEK
RevPAR
244,00 SEK
99,30 SEK
ikon: establishment 14
0 %
ikon: room 540
1 %
ikon: bed 1 300
1 %
ikon: room 27 %
47 %
ikon: bed 16 %
45 %

Registrerade gästnätter ökade med 53 procent

Under januari 2022 upptecknades 5 700 registrerade gästnätter i Ängelholm (+52,6 %), var av 5 200 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 540 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 46 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 182 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 53 procent i jämförelse med januari förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Danmark (310 nights).

2 300 rum (+78,5 %) bokades av fritidsresenärer och 1 700 rum (+28,6 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner registrerade gästnätter (+6,0 %) registrerades i hela landet, var av 2,0 miljoner nätter (-3,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (+108,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ängelholm av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,2 % (+0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,3 % och utländska gästnätter 0,1 %.

3 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 84 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 92,3 procent inhemska och 7,7 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ängelholm i genomsnitt 1,4 nätter (-0,3) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,89).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,6 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 3,6 miljoner SEK (+1,5 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 890 SEK 14,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 630 SEK 15,0 %
Revpar (Registrerade) 240 SEK 68,6 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (+0)
540 rum (-7)
1 300 bäddar (-10)

Rumsbeläggning 27,3 % (+8,7)
Osålda rum 390
Bädd beläggning 16,3 % (+5,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa