Ängelholm
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Ängelholm: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 8 000
3 %
ikon: sweden 7 300
6 %
ikon: foreign 630
39 %
Topp 3:
Danmark
157
17 %
Polen
91
18 %
Tyskland
82
86 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 200
1 %
ikon: sweden 4 800
2 %
ikon: foreign 360
66 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,9 milj. SEK
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
612,70 SEK
7,90 SEK
Rum
937,90 SEK
102,00 SEK
RevPAR
305,90 SEK
133,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 14
0 %
ikon: room 550
20 %
ikon: bed 1 300
1 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

8 000 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 8 000 bäddnätter i Ängelholm (-3,4 %), av vilka 7 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 630 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med sex procent och utländska bäddnätter ökade med 39 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med tre procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (157 nights).

2 900 rooms (+24,7 %) bokades av fritidsresenärer och 2 300 rooms (-7,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 194 000 bäddnätter (+14,2 %) för inhemska besökare och 28 800 (+31,6 %) för utlänningar i Ängelholm, sammanlagt 222 000 (+16,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ängelholm av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

5 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,9 procent inhemska och 7,1 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ängelholm i genomsnitt 1,5 nätter (-0,07) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,34).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 4,9 miljoner SEK (-107 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 99,7 miljoner SEK och den ökade med 19,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 940 SEK -9,8 % 1 000 SEK -1,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 610 SEK 1,3 % 450 SEK 7,4 %
Revpar (Registrerade) 310 SEK -30,3 %  510 SEK -1,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (+0)
550 rum (+90)
1 300 bäddar (+13)

Rumsbeläggning 32,6 % (-9,6)
Osålda rum 370
Bädd beläggning 21,5 % (-3,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "ängelholm + nyckelord"

Google söker efter "ängelholm" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,74/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa