Ängelholm
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Ängelholm: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 6 700
28 %
ikon: sweden 6 100
21 %
ikon: foreign 560
66 %
Topp 3:
Danmark
220
3 %
Tyskland
77
65 %
Polen
64
68 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 500
36 %
ikon: sweden 3 200
34 %
ikon: foreign 320
46 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,6 milj. SEK
21 %
Genomsnittliga priser:
Natt
694,50 SEK
65,80 SEK
Rum
869,50 SEK
9,80 SEK
RevPAR
290,70 SEK
64,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 14
8 %
ikon: room 550
2 %
ikon: bed 1 300
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,33
17 %
ikon: bed 0,18
27 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

6 700 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 6 700 bäddnätter i Ängelholm (-28,5 %), av vilka 6 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 560 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 21 procent och utländska bäddnätter minskade med 66 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 28 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (220 nights).

2 100 rooms (-24,9 %) bokades av fritidsresenärer och 3 200 rooms (-16,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 21 600 bäddnätter (+0,4 %) för inhemska besökare och 2 200 (-40,2 %) för utlänningar i Ängelholm, sammanlagt 23 800 (-5,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ängelholm av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

3 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 36 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 90,9 procent inhemska och 9,1 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ängelholm i genomsnitt 1,9 nätter (+0,33) och utländska besökare 1,8 nätter (-1,0).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 4,6 miljoner SEK (-1,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 14,9 miljoner SEK och den minskade med 837 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 870 SEK -1,1 % 860 SEK -2,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 690 SEK 10,5 % 620 SEK 0,2 %
Revpar (Registrerade) 290 SEK -18,3 % 310 SEK -7,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (+1)
550 rum (+11)
1 300 bäddar (+25)

Rumsbeläggning 33,4 % (-7,0)
Osålda rum 360
Bädd beläggning 18,0 % (-6,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "ängelholm + nyckelord"

Google söker efter "ängelholm" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,47/10 (-0,39).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa