Ängelholm
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Ängelholm: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 13 700
9 %
ikon: sweden 11 600
7 %
ikon: foreign 2 200
22 %
Topp 3:
Tyskland
850
76 %
Danmark
400
11 %
Polen
152
204 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 8 600
11 %
ikon: sweden 7 100
6 %
ikon: foreign 1 500
41 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 8,6 milj. SEK
17 %
Genomsnittliga priser:
Natt
625,70 SEK
41,20 SEK
Rum
966,30 SEK
68,50 SEK
RevPAR
520,80 SEK
20,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 17
0 %
ikon: room 550
21 %
ikon: bed 1 300
1 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med nio procent

Under september 2019 registrerades 13 700 bäddnätter i Ängelholm (+9,0 %), av vilka 11 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sju procent och utländska bäddnätter ökade med 22 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med nio procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (850 nights).

4 100 rooms (+39,2 %) bokades av fritidsresenärer och 4 800 rooms (+15,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 166 000 bäddnätter (+16,4 %) för inhemska besökare och 25 600 (+33,9 %) för utlänningar i Ängelholm, sammanlagt 192 000 (+18,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ängelholm av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

8 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 11 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 82,4 procent inhemska och 17,6 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ängelholm i genomsnitt 1,6 nätter (+0,01) och utländska besökare 1,4 nätter (-0,23).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 8,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 8,6 miljoner SEK (+1,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 80,2 miljoner SEK och den ökade med 19,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 970 SEK -6,6 % 1 000 SEK 0,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 630 SEK 7,0 % 420 SEK 10,7 % 
Revpar (Registrerade) 520 SEK -3,8 % 540 SEK 3,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

17 inkvarteringsanläggningar (+0)
550 rum (+95)
1 300 bäddar (+13)

Rumsbeläggning 53,9 % (+1,6)
Osålda rum 250
Bädd beläggning 36,0 % (+2,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "ängelholm + nyckelord"

Google söker efter "ängelholm" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,95/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa