Arboga
Inkvarterings- och resestatistik

December 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Arboga: Turismen i ett nötskal

ikon: star 2 000
50 %
ikon: sweden 1 900
47 %
ikon: foreign 89
154 %
ikon: star 840
66 %
ikon: sweden 800
65 %
ikon: foreign 36
80 %
Genomsnittliga priser:
Natt
362,60 SEK
85,80 SEK
Rum
964,00 SEK
10,40 SEK
RevPAR
149,40 SEK
43,40 SEK
ikon: establishment 7,0
17 %
ikon: room 159
39 %
ikon: bed 460
24 %
ikon: room 16 %
39 %
ikon: bed 14 %
21 %

Registrerade gästnätter ökade med 50 procent

Under december 2021 upptecknades 2 000 registrerade gästnätter i Arboga (+50,0 %), var av 1 900 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 89 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 47 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 154 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 50 procent i jämförelse med december förra året.

230 rum (+52,8 %) bokades av fritidsresenärer och 530 rum (+121,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december upptecknades 51 700 registrerade gästnätter (+15,9 %) för inhemska besökare och 2 300 (+74,4 %) för utländska besökare i Arboga, de vill säga sammanlagt 54 000 (+17,6 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,4 miljoner registrerade gästnätter (+85,2 %) registrerades i hela landet, var av 2,8 miljoner nätter (+74,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 553 000 nätter (+166,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Arboga av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,0 %.

840 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 66 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 95,7 procent inhemska och 4,3 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Arboga i genomsnitt 2,4 nätter (-0,29) och utländska besökare 2,5 nätter (+0,72).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 737 000 SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under december var 737 000 SEK (+362 000).

Den registrerade försäljningen för januari-december var 13,6 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 1,9 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2021
Antal
Förändring jan-december 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 960 SEK 1,1 % 1 100 SEK 1,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 360 SEK 31,0 % 250 SEK -1,5 %
Revpar (Registrerade) 149 SEK 40,9 % 240 SEK -13,2 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
159 rum (+45)
460 bäddar (+90)

Rumsbeläggning 15,5 % (+4,4)
Osålda rum 134
Bädd beläggning 14,1 % (+2,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa