Arboga
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Arboga: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 700
16 %
ikon: sweden 2 500
16 %
ikon: foreign 145
22 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 300
13 %
ikon: sweden 1 200
13 %
ikon: foreign 70
26 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 960 000
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
356,90 SEK
63,70 SEK
Rum
1 138,80 SEK
143,30 SEK
RevPAR
331,30 SEK
12,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 97
7 %
ikon: bed 350
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 700 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 2 700 bäddnätter i Arboga (-16,0 %), av vilka 2 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 145 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 16 procent och utländska bäddnätter minskade med 22 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 16 procent jämfört med förra årets september.

250 rooms (-5,3 %) bokades av fritidsresenärer och 590 rooms (-12,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 22 500 bäddnätter (-37,8 %) för inhemska besökare och 4 600 (-26,5 %) för utlänningar i Arboga, sammanlagt 27 100 (-36,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Arboga av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 13 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,7 procent inhemska och 5,3 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Arboga i genomsnitt 2,1 nätter (-0,07) och utländska besökare 2,1 nätter (+0,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 960 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 960 000 SEK (+21 200).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 9,7 miljoner SEK och den minskade med 333 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 14,4 %  1 100 SEK 12,0 % 
Bäddnatt (Registrerade) 360 SEK 21,7 %  360 SEK 51,5 % 
Revpar (Registrerade) 330 SEK -3,7 % 370 SEK -7,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
97 rum (+6)
350 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 29,1 % (-5,5)
Osålda rum 69
Bädd beläggning 26,0 % (-4,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa