Arboga
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Arboga: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 100
1 %
ikon: sweden 2 000
0 %
ikon: foreign 71
39 %
Topp 3:
Estland
34
Danmark
8,0
167 %
Förenta Staterna
6,0
40 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 840
5 %
ikon: sweden 810
6 %
ikon: foreign 27
16 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 725 000 SEK
17 %
Genomsnittliga priser:
Natt
346,70 SEK
47,30 SEK
Rum
1 216,40 SEK
149,50 SEK
RevPAR
205,10 SEK
14,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
20 %
ikon: room 114
25 %
ikon: bed 380
14 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,17
18 %
ikon: bed 0,18
11 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med en procent

Under mars 2020 registrerades 2 100 bäddnätter i Arboga (+1,2 %), av vilka 2 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 71 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med mindre än en procent och utländska bäddnätter ökade med 39 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med en procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (34 nights).

81 rooms (-47,7 %) bokades av fritidsresenärer och 510 rooms (+21,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 6 400 bäddnätter (+13,0 %) för inhemska besökare och 250 (-51,1 %) för utlänningar i Arboga, sammanlagt 6 600 (+7,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Arboga av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

840 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fem procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,8 procent inhemska och 3,2 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Arboga i genomsnitt 2,5 nätter (-0,14) och utländska besökare 2,6 nätter (+1,0).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 725 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 725 000 SEK (+106 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 2,2 miljoner SEK och den ökade med 444 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 14,0 % 1 000 SEK -1,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 350 SEK 15,8 % 330 SEK 16,9 %
Revpar (Registrerade) 210 SEK -6,5 % 210 SEK -0,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
114 rum (+23)
380 bäddar (+45)

Rumsbeläggning 16,9 % (-3,7)
Osålda rum 95
Bädd beläggning 18,0 % (-2,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "arboga + nyckelord"

Google söker efter "arboga" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa