Arboga
Inkvarterings- och resestatistik

September 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Arboga: Turismen i ett nötskal

ikon: star 3 100
4 %
ikon: sweden 2 900
4 %
ikon: foreign 143
1 %
ikon: star 1 700
5 %
ikon: sweden 1 600
5 %
ikon: foreign 72
1 %
Genomsnittliga priser:
Natt
360,60 SEK
30,30 SEK
Rum
1 007,20 SEK
2,60 SEK
RevPAR
232,70 SEK
52,80 SEK
ikon: establishment 7,0
17 %
ikon: room 159
39 %
ikon: bed 460
24 %
ikon: room 23 %
19 %
ikon: bed 22 %
16 %

Registrerade gästnätter ökade med fyra procent

Under september 2021 upptecknades 3 100 registrerade gästnätter i Arboga (+4,1 %), var av 2 900 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 143 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med fyra procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med en procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med fyra procent i jämförelse med september förra året.

420 rum (+19,1 %) bokades av fritidsresenärer och 680 rum (+10,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september upptecknades 45 000 registrerade gästnätter (+13,4 %) för inhemska besökare och 1 900 (+60,3 %) för utländska besökare i Arboga, de vill säga sammanlagt 47 000 (+14,8 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,1 miljoner registrerade gästnätter (+30,6 %) registrerades i hela landet, var av 3,4 miljoner nätter (+24,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 723 000 nätter (+65,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Arboga av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,0 %.

1 700 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fem procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 95,7 procent inhemska och 4,3 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Arboga i genomsnitt 1,8 nätter (-0,02) och utländska besökare 2,0 nätter (+0,0).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,1 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under september var 1,1 miljoner SEK (+133 000).

Den registrerade försäljningen för januari-september var 11,0 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 1,0 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2021
Antal
Förändring jan-september 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 0,3 % 1 100 SEK 1,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 360 SEK 9,2 % 230 SEK -3,8 %
Revpar (Registrerade) 230 SEK -18,5 % 260 SEK -16,4 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
159 rum (+45)
460 bäddar (+90)

Rumsbeläggning 23,1 % (-5,3)
Osålda rum 122
Bädd beläggning 22,1 % (-4,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i september var 7,77/10 (+0,11).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa