Arboga
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Arboga: Turismen i ett nötskal

ikon: star 8 900
7 %
ikon: sweden 7 900
10 %
ikon: foreign 980
25 %
ikon: star 1 200
18 %
ikon: sweden 1 000
13 %
ikon: foreign 122
77 %
Genomsnittliga priser:
Natt
133,30 SEK
41,20 SEK
Rum
899,60 SEK
55,50 SEK
RevPAR
336,50 SEK
87,90 SEK
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 114
0 %
ikon: bed 220
0 %
ikon: room 37 %
27 %
ikon: bed 30 %
19 %

8 900 registrerade gästnätter

Under augusti 2022 upptecknades 8 900 registrerade gästnätter i Arboga (-6,8 %), var av 7 900 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 980 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 10 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 25 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med sju procent i jämförelse med augusti förra året.

620 rum (+15,2 %) bokades av fritidsresenärer och 700 rum (+39,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 44 200 registrerade gästnätter (+5,1 %) för inhemska besökare och 4 400 (+145,3 %) för utländska besökare i Arboga, de vill säga sammanlagt 48 600 (+10,8 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 8,8 miljoner registrerade gästnätter (+5,1 %) registrerades i hela landet, var av 6,5 miljoner nätter (-4,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 2,3 miljoner nätter (+44,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Arboga av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,0 %.

1 200 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 18 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 89,4 procent inhemska och 10,6 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Arboga i genomsnitt 7,7 nätter (-2,0) och utländska besökare 8,1 nätter (-3,3).

Besökare

Besökare per region

Besökare per stad

Besökare per postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,2 miljoner kronor

Den registrerade försäljningen av inkvartering under augusti var 1,2 miljoner kronor (+308 000).

Den registrerade försäljningen för januari-augusti var 7,0 miljoner kronor, vilket innebär att det ökade med 2,5 miljoner kronor i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2022
Antal
Förändring jan-augusti 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 900 SEK 6,6 % 820 SEK -0,8 %
Revpar (Registrerade) 340 SEK 35,3 % 250 SEK 45,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 133 SEK 44,8 % 145 SEK 40,6 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
114 rum (+0)
220 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 37,4 % (+8,0)
Osålda rum 71
Bädd beläggning 29,9 % (+4,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa