Arboga
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Arboga: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 700
9 %
ikon: sweden 1 600
19 %
ikon: foreign 114
50 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 930
54 %
ikon: sweden 860
58 %
ikon: foreign 75
19 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 532 000 SEK
10 %
Genomsnittliga priser:
Natt
314,90 SEK
2,90 SEK
Rum
879,10 SEK
19,80 SEK
RevPAR
153,20 SEK
24,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
20 %
ikon: room 112
23 %
ikon: bed 370
13 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med nio procent

Under december 2019 registrerades 1 700 bäddnätter i Arboga (+9,0 %), av vilka 1 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 114 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 19 procent och utländska bäddnätter minskade med 50 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med nio procent jämfört med förra årets december.

110 rooms (+21,4 %) bokades av fritidsresenärer och 500 rooms (+10,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 27 500 bäddnätter (-32,5 %) för inhemska besökare och 5 000 (-25,3 %) för utlänningar i Arboga, sammanlagt 32 500 (-31,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Arboga av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

930 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 54 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,0 procent inhemska och 8,0 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Arboga i genomsnitt 1,8 nätter (-0,6) och utländska besökare 1,5 nätter (-2,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 532 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 532 000 SEK (+48 300).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 11,8 miljoner SEK och den ökade med 142 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 880 SEK -2,2 % 1 100 SEK 11,3 % 
Bäddnatt (Registrerade) 310 SEK 0,9 % 360 SEK 47,7 % 
Revpar (Registrerade) 153 SEK -13,8 %  330 SEK -6,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
112 rum (+21)
370 bäddar (+42)

Rumsbeläggning 17,4 % (-2,3)
Osålda rum 92
Bädd beläggning 14,6 % (-0,77)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "arboga + nyckelord"

Google söker efter "arboga" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa