Arboga
Inkvarterings- och resestatistik

September 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Arboga: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 000
10 %
ikon: sweden 2 800
11 %
ikon: foreign 141
3 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 600
21 %
ikon: sweden 1 500
22 %
ikon: foreign 71
1 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 976 000 SEK
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
330,30 SEK
26,50 SEK
Rum
1 004,60 SEK
134,10 SEK
RevPAR
285,50 SEK
45,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 114
18 %
ikon: bed 380
8 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 28 %
2 %
ikon: bed 26 %
1 %

Registrerade bäddnätter ökade med 10 procent

Under september 2020 upptecknades 3 000 registrerade bäddnätter i Arboga (+9,9 %), av vilka 2 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 141 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med 11 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med tre procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 10 procent jämfört med förra årets september.

360 rooms (+42,7 %) bokades av fritidsresenärer och 620 rooms (+3,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september upptecknades 39 700 registrerade bäddnätter (+76,2 %) för inhemska besökare och 1 200 (-73,7 %) för utlänningar i Arboga, sammanlagt 40 900 (+50,8 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,1 miljoner registrerade bäddnätter (-30,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (-19,9 %) nyttjades av nationella besökare och 441 000 nätter (-61,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Arboga av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 21 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 95,5 procent inhemska och 4,5 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Arboga i genomsnitt 1,9 nätter (-0,19) och utländska besökare 2,0 nätter (-0,09).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 976 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 976 000 SEK (+16 500).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 9,9 miljoner SEK och den ökade med 263 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2020
Antal
Förändring jan-september 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK -11,8 % 1 100 SEK -0,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 330 SEK -7,4 % 240 SEK -31,9 %
Revpar (Registrerade) 290 SEK -13,8 % 310 SEK -15,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
114 rum (+17)
380 bäddar (+29)

Rumsbeläggning 28,4 % (-0,67)
Osålda rum 82
Bädd beläggning 26,3 % (+0,28)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "arboga + nyckelord"

Google söker efter "arboga" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i september var 7,66/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa