Arboga
Inkvarterings- och resestatistik

December 2018

Arboga: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 600
17 %
ikon: sweden 1 300
24 %
ikon: foreign 230
93 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 610
16 %
ikon: sweden 540
15 %
ikon: foreign 63
22 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 484 000 SEK
16 %
Genomsnittliga priser:
Natt
312,00 SEK
87,20 SEK
Rum
898,90 SEK
246,80 SEK
RevPAR
177,70 SEK
29,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 91
0 %
ikon: bed 330
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,2
13 %
ikon: bed 0,15
15 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 600 registrerade bäddnätter

Under december 2018 registrerades 1 600 bäddnätter i Arboga (-16,6 %), av vilka 1 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 230 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 24 procent och utländska bäddnätter ökade med 93 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 17 procent jämfört med förra årets december.

91 rooms (-16,0 %) bokades av fritidsresenärer och 450 rooms (-16,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 40 800 bäddnätter (-11,1 %) för inhemska besökare och 6 700 (-44,0 %) för utlänningar i Arboga, sammanlagt 47 500 (-17,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 3,4 miljoner bäddnätter (+1,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 787 000 nätter (+3,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Arboga av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

610 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 16 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,6 procent inhemska och 10,4 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Arboga i genomsnitt 2,4 nätter (-0,29) och utländska besökare 3,6 nätter (+2,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 484 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 484 000 SEK (+65 600).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 11,7 miljoner SEK och den minskade med 225 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2018
Antal
Förändring jan-december 2018
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 900 SEK 37,8 % 990 SEK 22,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 310 SEK 38,8 % 250 SEK 19,5 %
Revpar (Registrerade) 178 SEK 20,0 % 350 SEK -1,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
91 rum (+0)
330 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 19,8 % (-3,0)
Osålda rum 73
Bädd beläggning 15,4 % (-2,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "arboga + nyckelord"

Google söker efter "arboga" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa