Arboga
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Arboga: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 000
21 %
ikon: sweden 1 800
17 %
ikon: foreign 162
91 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 880
17 %
ikon: sweden 820
16 %
ikon: foreign 63
34 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 868 000 SEK
50 %
Genomsnittliga priser:
Natt
443,90 SEK
86,20 SEK
Rum
1 002,00 SEK
119,30 SEK
RevPAR
258,30 SEK
46,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
20 %
ikon: room 112
23 %
ikon: bed 370
13 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,26
7 %
ikon: bed 0,18
7 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 21 procent

Under november 2019 registrerades 2 000 bäddnätter i Arboga (+20,8 %), av vilka 1 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 162 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 17 procent och utländska bäddnätter ökade med 91 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 21 procent jämfört med förra årets november.

152 rooms (+3,5 %) bokades av fritidsresenärer och 710 rooms (+40,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 26 000 bäddnätter (-34,2 %) för inhemska besökare och 4 900 (-24,5 %) för utlänningar i Arboga, sammanlagt 30 800 (-32,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,6 miljoner bäddnätter (+3,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,9 miljoner nätter (+5,9 %) nyttjades av nationella besökare och 731 000 nätter (-6,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Arboga av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

880 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 17 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,8 procent inhemska och 7,2 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Arboga i genomsnitt 2,2 nätter (+0,02) och utländska besökare 2,6 nätter (+0,76).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 868 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 868 000 SEK (+289 000).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 11,3 miljoner SEK och den ökade med 93 500 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 13,5 % 1 100 SEK 12,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 440 SEK 24,1 % 370 SEK 50,1 %
Revpar (Registrerade) 260 SEK 21,8 % 350 SEK -5,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
112 rum (+21)
370 bäddar (+42)

Rumsbeläggning 25,8 % (+1,8)
Osålda rum 83
Bädd beläggning 17,5 % (+1,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "arboga + nyckelord"

Google söker efter "arboga" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa