Åre
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Åre: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 36 200
15 %
ikon: sweden 31 300
16 %
ikon: foreign 4 900
10 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 18 300
15 %
ikon: sweden 15 800
17 %
ikon: foreign 2 400
6 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 15,9 milj. SEK
28 %
Genomsnittliga priser:
Natt
438,80 SEK
44,70 SEK
Rum
957,70 SEK
210,30 SEK
RevPAR
345,90 SEK
84,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 48
2 %
ikon: room 1 700
51 %
ikon: bed 4 900
6 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 15 procent

Under september 2019 registrerades 36 200 bäddnätter i Åre (+15,1 %), av vilka 31 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 4 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 16 procent och utländska bäddnätter ökade med 10 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 15 procent jämfört med förra årets september.

11 200 rooms (+48,7 %) bokades av fritidsresenärer och 5 400 rooms (+75,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 448 000 bäddnätter (+6,9 %) för inhemska besökare och 97 800 (-8,0 %) för utlänningar i Åre, sammanlagt 546 000 (+3,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Åre av det totala antalet bäddnätter var 0,8 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,9 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

18 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 15 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 86,6 procent inhemska och 13,4 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Åre i genomsnitt 2,0 nätter (-0,01) och utländska besökare 2,0 nätter (+0,07).

20 700 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 20 700 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med en procent.

Av lokala passagerare anlände 5,8 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 94,2 %.

Dessutom registrerades 21 400 passagerare som avreste från flygplatsen (+0,3 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 42 100 (-0,3 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 15,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 15,9 miljoner SEK (+3,5 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 253,3 miljoner SEK och den ökade med 41,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 960 SEK -18,0 %  1 300 SEK -4,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 440 SEK 11,3 %  460 SEK 14,9 % 
Revpar (Registrerade) 350 SEK -19,7 %  580 SEK -8,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

48 inkvarteringsanläggningar (+1)
1 700 rum (+580)
4 900 bäddar (+300)

Rumsbeläggning 36,1 % (-0,75)
Osålda rum 1 100
Bädd beläggning 28,5 % (+1,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "åre + nyckelord"

Google söker efter "åre" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,8/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Swedavia

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa