Åre
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Åre: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 56 700
33 %
ikon: sweden 50 300
30 %
ikon: foreign 6 400
49 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 19 600
31 %
ikon: sweden 17 500
27 %
ikon: foreign 2 100
52 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 31,0 milj. SEK
35 %
Genomsnittliga priser:
Natt
545,90 SEK
12,60 SEK
Rum
1 344,10 SEK
88,60 SEK
RevPAR
591,90 SEK
209,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 58
5 %
ikon: room 1 700
12 %
ikon: bed 5 300
12 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,44
21 %
ikon: bed 0,36
22 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

56 700 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 56 700 bäddnätter i Åre (-33,3 %), av vilka 50 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 6 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 30 procent och utländska bäddnätter minskade med 49 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 33 procent jämfört med förra årets mars.

19 800 rooms (-22,8 %) bokades av fritidsresenärer och 3 200 rooms (-57,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 155 000 bäddnätter (-20,4 %) för inhemska besökare och 30 800 (-27,9 %) för utlänningar i Åre, sammanlagt 186 000 (-21,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,0 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Åre av det totala antalet bäddnätter var 2,0 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,1 % och utländska bäddnätter 1,6 %.

19 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 31 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,2 procent inhemska och 10,8 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Åre i genomsnitt 2,9 nätter (-0,15) och utländska besökare 3,0 nätter (+0,13).

12 300 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 12 300 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 57 procent.

Av lokala passagerare anlände 10,5 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 89,5 %.

Dessutom registrerades 12 600 passagerare som avreste från flygplatsen (-58,0 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 24 900 (-57,7 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 31,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 31,0 miljoner SEK (-16,5 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 108,1 miljoner SEK och den minskade med 36,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK -6,2 % 1 400 SEK -7,6 %
Revpar (Registrerade) 590 SEK -26,2 % 740 SEK -17,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 550 SEK -2,3 % 580 SEK -4,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

58 inkvarteringsanläggningar (-3)
1 700 rum (-230)
5 300 bäddar (-750)

Rumsbeläggning 44,0 % (-12)
Osålda rum 960
Bädd beläggning 35,7 % (-10)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "åre + nyckelord"

Google söker efter "åre" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,31/10 (-0,29).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Swedavia

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa