Åre
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Åre: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 45 900
13 %
ikon: sweden 38 400
14 %
ikon: foreign 7 500
11 %
Topp 3:
Norge
2 400
21 %
Storbritannien
1 800
30 %
Nederländerna
680
28 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 13 500
22 %
ikon: sweden 11 300
20 %
ikon: foreign 2 200
33 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 24,0 milj. SEK
8 %
Genomsnittliga priser:
Natt
521,80 SEK
30,40 SEK
Rum
1 366,90 SEK
198,60 SEK
RevPAR
572,40 SEK
154,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 51
6 %
ikon: room 1 500
9 %
ikon: bed 4 600
14 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

45 900 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 45 900 bäddnätter i Åre (-13,3 %), av vilka 38 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 7 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 14 procent och utländska bäddnätter minskade med 11 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 13 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (2 400 nights).

15 200 rooms (+6,7 %) bokades av fritidsresenärer och 2 300 rooms (-2,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 522 000 bäddnätter (+5,5 %) för inhemska besökare och 117 000 (-6,6 %) för utlänningar i Åre, sammanlagt 639 000 (+3,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,3 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Åre av det totala antalet bäddnätter var 1,3 % (-0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,4 % och utländska bäddnätter 1,0 %.

13 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 22 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 83,6 procent inhemska och 16,4 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Åre i genomsnitt 3,4 nätter (+0,24) och utländska besökare 3,4 nätter (+0,83).

35 100 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 35 100 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 14 procent.

Av lokala passagerare anlände 10,7 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 89,3 %.

Dessutom registrerades 34 900 passagerare som avreste från flygplatsen (-17,3 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 31 600 (-11,4 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 24,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 24,0 miljoner SEK (-2,1 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 293,3 miljoner SEK och den ökade med 40,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK -12,7 %  1 300 SEK -6,5 %
Revpar (Registrerade) 570 SEK -21,3 %  530 SEK -10,6 % 
Bäddnatt (Registrerade) 520 SEK 6,2 % 460 SEK 12,5 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

51 inkvarteringsanläggningar (-3)
1 500 rum (+130)
4 600 bäddar (-750)

Rumsbeläggning 41,9 % (-4,6)
Osålda rum 900
Bädd beläggning 37,9 % (-0,96)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "åre + nyckelord"

Google söker efter "åre" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,47/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Swedavia

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa