Åre
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Åre: Turismen i ett nötskal

ikon: star 68 400
46 %
ikon: sweden 63 000
42 %
ikon: foreign 5 300
98 %
ikon: star 31 500
46 %
ikon: sweden 28 800
45 %
ikon: foreign 2 700
66 %
Genomsnittliga priser:
Natt
396,50 SEK
23,30 SEK
Rum
1 165,80 SEK
173,40 SEK
RevPAR
562,20 SEK
174,70 SEK
ikon: establishment 57
0 %
ikon: room 1 700
1 %
ikon: bed 5 000
1 %
ikon: room 48 %
24 %
ikon: bed 47 %
41 %

Registrerade gästnätter ökade med 46 procent

Under augusti 2021 upptecknades 68 400 registrerade gästnätter i Åre (+45,5 %), var av 63 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 5 300 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 42 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 98 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 46 procent i jämförelse med augusti förra året.

22 200 rum (+35,0 %) bokades av fritidsresenärer och 1 100 rum (-13,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 400 000 registrerade gästnätter (+37,1 %) för inhemska besökare och 18 800 (-52,3 %) för utländska besökare i Åre, de vill säga sammanlagt 419 000 (+26,4 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 8,4 miljoner registrerade gästnätter (+39,1 %) registrerades i hela landet, var av 6,8 miljoner nätter (+25,4 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,6 miljoner nätter (+160,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Åre av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,8 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,9 % och utländska gästnätter 0,3 %.

31 500 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 46 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 91,3 procent inhemska och 8,7 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Åre i genomsnitt 2,2 nätter (-0,03) och utländska besökare 2,0 nätter (+0,31).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

10 000 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 10 000 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 137 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 0,2 % från utlandet, vilket betyder att 99,8 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 9 700 passagerare som avreste från flygplatsen (+131,9 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 10 400 (+141,9 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 27,1 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under augusti var 27,1 miljoner SEK (+9,6 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-augusti var 182,5 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 22,8 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2021
Antal
Förändring jan-augusti 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 17,5 % 1 300 SEK 2,4 %
Revpar (Registrerade) 560 SEK 45,1 % 520 SEK 14,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 400 SEK 6,2 % 440 SEK -9,6 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

57 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 700 rum (+15)
5 000 bäddar (-47)

Rumsbeläggning 48,2 % (+9,2)
Osålda rum 870
Bädd beläggning 47,3 % (+14)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (juni)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 7,64/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb, Swedavia

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa