Årjäng
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Årjäng: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 5 900
ikon: sweden 4 300
ikon: foreign 1 600
Topp 3:
Norge
1 100
Danmark
230
Tyskland
117
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 100
ikon: sweden 2 000
ikon: foreign 1 100
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,2 milj.
Genomsnittliga priser:
Natt
210,30 SEK
Rum
1 041,20 SEK
RevPAR
438,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 95
38 %
ikon: bed 185
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 115 mm
23 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

5 900 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 5 900 bäddnätter i Årjäng, av vilka 4 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 600 av utländska besökare.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (1 100 nights).

1 000 rooms bokades av fritidsresenärer och 163 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Årjäng av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

3 100 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 65,0 procent inhemska och 35,0 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Årjäng i genomsnitt 2,2 nätter och utländska besökare 1,5 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 1,2 miljoner SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK  SEK
Revpar (Registrerade) 440 SEK  SEK
Bäddnatt (Registrerade) 210 SEK  SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
95 rum (+26)
185 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 42,1 %
Osålda rum 55
Bädd beläggning 107,0 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa