Årjäng
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Årjäng: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (Oktober 2019)
ikon: star 4 200
ikon: sweden 3 700
ikon: foreign 500
Besökare ikon
Besökare (Oktober 2019)
ikon: star 1 800
ikon: sweden 1 600
ikon: foreign 230
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (Oktober 2019)
ikon: star 1,1 milj. SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
255,20 SEK
Rum
1 004,40 SEK
RevPAR
366,60 SEK
utnyttjande ikon
Utnyttjande (Oktober 2019)
ikon: room 0,37
ikon: bed 0,74
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 54 mm
27 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 200 registrerade bäddnätter (Oktober 2019)

Under Oktober 2019 registrerades 4 200 bäddnätter i Årjäng, av vilka 3 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 500 av utländska besökare.

470 rooms bokades av fritidsresenärer och 610 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

1 800 turister som ankommit till inkvartering (Oktober 2019)

Av alla ankomster var 87,4 procent inhemska och 12,6 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Årjäng i genomsnitt 2,3 nätter och utländska besökare 2,2 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,1 miljoner SEK (Oktober 2019)

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 1,1 miljoner SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2019
Antal
Förändring jan-Oktober 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK SEK
Revpar (Registrerade) 370 SEK SEK
Bäddnatt (Registrerade) 260 SEK SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

4,0 inkvarteringsanläggningar (+0)

Rumsbeläggning 44,0 % (+3,5)
Bädd beläggning 57,5 % (+7,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "årjäng + nyckelord"

Google söker efter "årjäng" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa