Arjeplog
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Arjeplog: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 18 300
20 %
ikon: sweden 10 300
2 %
ikon: foreign 8 000
35 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 7 800
34 %
ikon: sweden 3 400
1 %
ikon: foreign 4 400
47 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 14,8 milj. SEK
18 %
Genomsnittliga priser:
Natt
809,20 SEK
17,00 SEK
Rum
1 759,10 SEK
300,20 SEK
RevPAR
778,40 SEK
138,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 29
4 %
ikon: room 700
10 %
ikon: bed 1 800
6 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,44
30 %
ikon: bed 0,37
14 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -4,7 °C
2,2 °C
ikon: nederbörd 23 mm
19 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

18 300 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 18 300 bäddnätter i Arjeplog (-19,7 %), av vilka 10 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 8 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med två procent och utländska bäddnätter minskade med 35 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 20 procent jämfört med förra årets mars.

2 600 rooms (-37,0 %) bokades av fritidsresenärer och 5 800 rooms (-29,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 24 800 bäddnätter (+6,8 %) för inhemska besökare och 31 400 (-3,9 %) för utlänningar i Arjeplog, sammanlagt 56 200 (+0,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Arjeplog av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 2,0 %.

7 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 34 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 43,9 procent inhemska och 56,1 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Arjeplog i genomsnitt 3,0 nätter (-0,04) och utländska besökare 1,8 nätter (+0,35).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 14,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 14,8 miljoner SEK (-3,3 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 53,8 miljoner SEK och den ökade med 5,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 800 SEK 20,6 % 1 800 SEK 26,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 810 SEK 2,1 % 960 SEK 10,6 %
Revpar (Registrerade) 780 SEK -15,1 % 990 SEK 11,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

29 inkvarteringsanläggningar (+1)
700 rum (+64)
1 800 bäddar (+106)

Rumsbeläggning 44,3 % (-19)
Osålda rum 390
Bädd beläggning 36,6 % (-6,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "arjeplog + nyckelord"

Google söker efter "arjeplog" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa