Arjeplog
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Arjeplog: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 7 300
10 %
ikon: sweden 4 600
63 %
ikon: foreign 2 700
30 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 000
22 %
ikon: sweden 1 200
55 %
ikon: foreign 850
54 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,1 milj. SEK
22 %
Genomsnittliga priser:
Natt
569,90 SEK
237,10 SEK
Rum
1 512,20 SEK
61,00 SEK
RevPAR
430,10 SEK
81,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 17
6 %
ikon: room 420
25 %
ikon: bed 1 000
30 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -5,9 °C
ikon: nederbörd 45 mm
13 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 10 procent

Under december 2019 registrerades 7 300 bäddnätter i Arjeplog (+10,0 %), av vilka 4 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 63 procent och utländska bäddnätter minskade med 30 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 10 procent jämfört med förra årets december.

720 rooms (+180,3 %) bokades av fritidsresenärer och 2 000 rooms (-40,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 110 000 bäddnätter (+26,6 %) för inhemska besökare och 82 000 (+7,0 %) för utlänningar i Arjeplog, sammanlagt 192 000 (+17,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Arjeplog av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

2 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 22 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 58,3 procent inhemska och 41,7 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Arjeplog i genomsnitt 3,9 nätter (+0,2) och utländska besökare 3,1 nätter (+1,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 4,1 miljoner SEK (-1,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 82,1 miljoner SEK och den ökade med 9,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK 4,2 % 1 200 SEK 11,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 570 SEK -29,4 % 430 SEK -4,3 %
Revpar (Registrerade) 430 SEK 23,3 % 450 SEK 36,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

17 inkvarteringsanläggningar (-1)
420 rum (-142)
1 000 bäddar (-430)

Rumsbeläggning 28,4 % (+4,4)
Osålda rum 300
Bädd beläggning 29,7 % (+13)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "arjeplog + nyckelord"

Google söker efter "arjeplog" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,92/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa