Arjeplog
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Arjeplog: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 9 000
21 %
ikon: sweden 6 100
35 %
ikon: foreign 2 900
1 %
Topp 3:
Norge
1 100
4 %
Tyskland
580
55 %
Finland
310
82 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 100
16 %
ikon: sweden 2 300
43 %
ikon: foreign 1 800
7 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,6 milj.
55 %
Genomsnittliga priser:
Natt
293,30 SEK
65,50 SEK
Rum
1 106,10 SEK
364,30 SEK
RevPAR
237,10 SEK
149,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 27
7 %
ikon: room 590
11 %
ikon: bed 1 500
11 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 6,0 °C
1,6 °C
ikon: nederbörd 66 mm
32 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 21 procent

Under september 2019 registrerades 9 000 bäddnätter i Arjeplog (+20,7 %), av vilka 6 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 35 procent och utländska bäddnätter minskade med en procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 21 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (1 100 nights).

1 600 rooms (-14,5 %) bokades av fritidsresenärer och 760 rooms (+95,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 96 200 bäddnätter (+26,3 %) för inhemska besökare och 76 400 (+9,5 %) för utlänningar i Arjeplog, sammanlagt 173 000 (+18,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Arjeplog av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

4 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 16 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 55,7 procent inhemska och 44,3 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Arjeplog i genomsnitt 2,6 nätter (-0,16) och utländska besökare 1,6 nätter (+0,09).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 2,6 miljoner SEK (+942 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 74,5 miljoner SEK och den ökade med 10,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 49,1 %  1 200 SEK 12,4 % 
Bäddnatt (Registrerade) 290 SEK 28,8 %  430 SEK -1,9 %
Revpar (Registrerade) 240 SEK 169,4 %  480 SEK 31,0 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

27 inkvarteringsanläggningar (-2)
590 rum (-74)
1 500 bäddar (-191)

Rumsbeläggning 21,4 % (+9,6)
Osålda rum 470
Bädd beläggning 27,0 % (+12)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,92/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa