Arvidsjaur
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Arvidsjaur: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 5 800
44 %
ikon: sweden 2 200
45 %
ikon: foreign 3 600
44 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 700
45 %
ikon: sweden 840
45 %
ikon: foreign 820
44 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 7,2 milj. SEK
31 %
Genomsnittliga priser:
Natt
1 237,70 SEK
227,40 SEK
Rum
1 755,90 SEK
427,10 SEK
RevPAR
588,80 SEK
153,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
25 %
ikon: room 470
2 %
ikon: bed 1 000
4 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,34
40 %
ikon: bed 0,21
39 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -3,8 °C
2,0 °C
ikon: nederbörd 11 mm
9 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

5 800 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 5 800 bäddnätter i Arvidsjaur (-43,9 %), av vilka 2 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 45 procent och utländska bäddnätter minskade med 44 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 44 procent jämfört med förra årets mars.

890 rooms (-19,2 %) bokades av fritidsresenärer och 3 200 rooms (-52,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 11 400 bäddnätter (-7,4 %) för inhemska besökare och 15 300 (-17,1 %) för utlänningar i Arvidsjaur, sammanlagt 26 700 (-13,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Arvidsjaur av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,9 %.

1 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 45 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 50,3 procent inhemska och 49,7 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Arvidsjaur i genomsnitt 2,6 nätter (+0,04) och utländska besökare 4,4 nätter (+0,01).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 7,2 miljoner SEK (-3,3 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 30,4 miljoner SEK och den minskade med 1,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 800 SEK 32,1 % 1 600 SEK 14,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 1 200 SEK 22,5 % 1 100 SEK 9,4 %
Revpar (Registrerade) 590 SEK -20,7 % 770 SEK -2,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+2)
470 rum (+8)
1 000 bäddar (+40)

Rumsbeläggning 33,5 % (-22)
Osålda rum 310
Bädd beläggning 20,5 % (-13)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "arvidsjaur + nyckelord"

Google söker efter "arvidsjaur" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa