Arvidsjaur
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Arvidsjaur: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 400
21 %
ikon: sweden 3 500
18 %
ikon: foreign 890
31 %
Topp 3:
Norge
340
39 %
Tjeckien
132
2 %
Tyskland
120
41 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 000
16 %
ikon: sweden 1 500
11 %
ikon: foreign 470
30 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,8 milj.
28 %
Genomsnittliga priser:
Natt
403,60 SEK
39,30 SEK
Rum
757,30 SEK
84,10 SEK
RevPAR
196,80 SEK
77,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 300
9 %
ikon: bed 760
10 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 6,5 °C
1,5 °C
ikon: nederbörd 72 mm
39 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 400 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 4 400 bäddnätter i Arvidsjaur (-20,9 %), av vilka 3 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 890 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 18 procent och utländska bäddnätter minskade med 31 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 21 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (340 nights).

1 000 rooms (-18,3 %) bokades av fritidsresenärer och 1 300 rooms (-21,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 41 800 bäddnätter (-10,2 %) för inhemska besökare och 33 900 (+0,5 %) för utlänningar i Arvidsjaur, sammanlagt 75 700 (-5,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Arvidsjaur av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 16 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 76,7 procent inhemska och 23,3 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Arvidsjaur i genomsnitt 2,2 nätter (-0,18) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,04).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 1,8 miljoner SEK (-680 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 46,6 miljoner SEK och den minskade med 1,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 760 SEK -10,0 % 1 200 SEK 8,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 400 SEK -8,9 % 620 SEK 2,2 %
Revpar (Registrerade) 197 SEK -28,3 %  470 SEK -2,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
300 rum (-31)
760 bäddar (-80)

Rumsbeläggning 26,0 % (-6,6)
Osålda rum 220
Bädd beläggning 19,6 % (-3,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,58/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa