Arvidsjaur
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Arvidsjaur: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 6 100
17 %
ikon: sweden 4 100
18 %
ikon: foreign 2 000
17 %
Topp 3:
Tyskland
980
23 %
Tjeckien
156
1 %
Norge
148
29 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 900
18 %
ikon: sweden 2 200
21 %
ikon: foreign 720
7 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,8 milj. SEK
10 %
Genomsnittliga priser:
Natt
616,50 SEK
51,90 SEK
Rum
1 049,60 SEK
86,00 SEK
RevPAR
293,90 SEK
10,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
12 %
ikon: room 420
7 %
ikon: bed 930
8 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -5,5 °C
ikon: nederbörd 51 mm
24 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

6 100 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 6 100 bäddnätter i Arvidsjaur (-17,4 %), av vilka 4 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 18 procent och utländska bäddnätter minskade med 17 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 17 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (980 nights).

1 200 rooms (-10,8 %) bokades av fritidsresenärer och 2 400 rooms (-20,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 54 300 bäddnätter (-6,2 %) för inhemska besökare och 37 700 (-0,4 %) för utlänningar i Arvidsjaur, sammanlagt 92 000 (-3,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Arvidsjaur av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

2 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 18 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 75,4 procent inhemska och 24,6 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Arvidsjaur i genomsnitt 1,9 nätter (+0,09) och utländska besökare 2,8 nätter (-0,36).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 3,8 miljoner SEK (-408 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 55,8 miljoner SEK och den minskade med 641 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 8,9 % 1 100 SEK 6,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 620 SEK 9,2 % 610 SEK 2,9 %
Revpar (Registrerade) 290 SEK -3,3 % 430 SEK 1,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
420 rum (-31)
930 bäddar (-80)

Rumsbeläggning 28,0 % (-3,5)
Osålda rum 300
Bädd beläggning 21,8 % (-2,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "arvidsjaur + nyckelord"

Google söker efter "arvidsjaur" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,58/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa