Arvidsjaur
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Arvidsjaur: Turismen i ett nötskal

ikon: star 10 200
47 %
ikon: sweden 8 900
32 %
ikon: foreign 1 300
531 %
Topp 3:
Tyskland
500
1 169 %
Norge
360
1 619 %
Schweiz
96
3 100 %
ikon: star 6 800
61 %
ikon: sweden 6 000
46 %
ikon: foreign 770
587 %
Genomsnittliga priser:
Natt
355,20 SEK
23,90 SEK
Rum
955,70 SEK
95,80 SEK
RevPAR
380,00 SEK
140,70 SEK
ikon: establishment 10
11 %
ikon: room 310
0 %
ikon: bed 800
0 %
ikon: room 40 %
75 %
ikon: bed 42 %
49 %
ikon: temperatur 17,3 °C
4,9 °C
ikon: nederbörd 47 mm
116 mm

Registrerade gästnätter ökade med 47 procent

Under juli 2021 upptecknades 10 200 registrerade gästnätter i Arvidsjaur (+47,5 %), var av 8 900 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 300 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 32 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 530 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 47 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (500 nights).

1 800 rum (+61,0 %) bokades av fritidsresenärer och 2 000 rum (+88,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 24 600 registrerade gästnätter (+3,3 %) för inhemska besökare och 7 900 (-49,7 %) för utländska besökare i Arvidsjaur, de vill säga sammanlagt 32 600 (-17,8 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Arvidsjaur av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,1 %.

6 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 61 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 88,7 procent inhemska och 11,3 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Arvidsjaur i genomsnitt 1,5 nätter (-0,16) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,15).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,6 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 3,6 miljoner SEK (+1,3 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 21,2 miljoner SEK, vilket innebär att det minskade med 14,0 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 960 SEK -9,1 % 1 200 SEK -20,2 %
Revpar (Registrerade) 380 SEK 58,8 % 290 SEK -40,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 360 SEK 7,2 % 650 SEK -26,8 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+1)
310 rum (+0)
800 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 39,8 % (+17)
Osålda rum 187
Bädd beläggning 41,6 % (+14)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (juni)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 8,33/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa