Arvika
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Arvika: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 9 000
1 %
ikon: sweden 5 800
2 %
ikon: foreign 3 200
1 %
Topp 3:
Norge
1 300
5 %
Tyskland
690
3 %
Nederländerna
142
42 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 300
0 %
ikon: sweden 3 800
2 %
ikon: foreign 1 500
7 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,4 milj. SEK
13 %
Genomsnittliga priser:
Natt
484,30 SEK
62,00 SEK
Rum
1 086,90 SEK
84,40 SEK
RevPAR
485,70 SEK
92,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 15
0 %
ikon: room 300
34 %
ikon: bed 640
4 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 10,4 °C
1,3 °C
ikon: nederbörd 57 mm
12 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

9 000 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 9 000 bäddnätter i Arvika (-1,4 %), av vilka 5 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med två procent och utländska bäddnätter minskade med en procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med en procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (1 300 nights).

1 800 rooms (+92,8 %) bokades av fritidsresenärer och 2 200 rooms (-23,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 60 900 bäddnätter (-11,0 %) för inhemska besökare och 58 400 (-4,6 %) för utlänningar i Arvika, sammanlagt 119 000 (-8,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Arvika av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

5 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med mindre än en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 71,8 procent inhemska och 28,2 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Arvika i genomsnitt 1,5 nätter (-0,06) och utländska besökare 2,1 nätter (+0,12).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 4,4 miljoner SEK (+504 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 44,2 miljoner SEK och den ökade med 11,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 8,4 % 1 200 SEK 17,1 % 
Revpar (Registrerade) 490 SEK -16,0 %  560 SEK 4,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 480 SEK 14,7 %  370 SEK 47,9 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

15 inkvarteringsanläggningar (+0)
300 rum (+77)
640 bäddar (+26)

Rumsbeläggning 44,7 % (-13)
Osålda rum 166
Bädd beläggning 47,2 % (-3,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "arvika + nyckelord"

Google söker efter "arvika" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,58/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa