Arvika
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Arvika: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 100
45 %
ikon: sweden 2 500
37 %
ikon: foreign 630
62 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 600
45 %
ikon: sweden 1 300
39 %
ikon: foreign 260
64 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,8 milj. SEK
39 %
Genomsnittliga priser:
Natt
569,50 SEK
49,70 SEK
Rum
1 016,10 SEK
46,60 SEK
RevPAR
224,70 SEK
130,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
8 %
ikon: room 260
11 %
ikon: bed 500
16 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,22
40 %
ikon: bed 0,21
41 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,2 °C
1,0 °C
ikon: nederbörd 32 mm
51 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 100 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 3 100 bäddnätter i Arvika (-44,6 %), av vilka 2 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 630 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 37 procent och utländska bäddnätter minskade med 62 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 45 procent jämfört med förra årets mars.

550 rooms (-59,3 %) bokades av fritidsresenärer och 1 200 rooms (-28,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 9 700 bäddnätter (-13,6 %) för inhemska besökare och 3 200 (-25,4 %) för utlänningar i Arvika, sammanlagt 12 900 (-16,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Arvika av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

1 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 45 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 83,5 procent inhemska och 16,5 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Arvika i genomsnitt 1,9 nätter (+0,05) och utländska besökare 2,4 nätter (+0,16).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,8 miljoner SEK (-1,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 7,4 miljoner SEK och den minskade med 1,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 4,8 % 1 000 SEK 3,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 570 SEK 9,6 % 570 SEK 5,6 %
Revpar (Registrerade) 220 SEK -36,7 % 320 SEK -12,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (-1)
260 rum (-31)
500 bäddar (-92)

Rumsbeläggning 22,1 % (-14)
Osålda rum 199
Bädd beläggning 20,6 % (-14)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "arvika + nyckelord"

Google söker efter "arvika" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (Oktober 2019)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i Oktober var 8,97/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa