Arvika
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Arvika: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 500
4 %
ikon: sweden 2 700
6 %
ikon: foreign 870
54 %
Topp 3:
Norge
450
94 %
Tyskland
142
61 %
Finland
25
178 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 300
8 %
ikon: sweden 1 800
1 %
ikon: foreign 500
45 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,9 milj. SEK
1 %
Genomsnittliga priser:
Natt
532,10 SEK
18,20 SEK
Rum
937,50 SEK
3,30 SEK
RevPAR
253,70 SEK
26,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
9 %
ikon: room 260
16 %
ikon: bed 500
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 0,4 °C
3,3 °C
ikon: nederbörd 94 mm
36 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fyra procent

Under december 2019 registrerades 3 500 bäddnätter i Arvika (+4,4 %), av vilka 2 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 870 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med sex procent och utländska bäddnätter ökade med 54 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fyra procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (450 nights).

750 rooms (+41,9 %) bokades av fritidsresenärer och 1 300 rooms (-14,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 71 400 bäddnätter (-9,6 %) för inhemska besökare och 61 800 (-4,1 %) för utlänningar i Arvika, sammanlagt 133 000 (-7,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Arvika av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med åtta procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 78,2 procent inhemska och 21,8 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Arvika i genomsnitt 1,5 nätter (-0,1) och utländska besökare 1,7 nätter (+0,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 1,9 miljoner SEK (+16 900).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 52,1 miljoner SEK och den ökade med 11,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 940 SEK 0,4 % 1 200 SEK 13,1 % 
Bäddnatt (Registrerade) 530 SEK -3,3 % 390 SEK 38,1 % 
Revpar (Registrerade) 250 SEK -9,4 % 510 SEK 0,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (-1)
260 rum (+36)
500 bäddar (+3)

Rumsbeläggning 27,1 % (-2,9)
Osålda rum 190
Bädd beläggning 24,8 % (+1,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "arvika + nyckelord"

Google söker efter "arvika" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i Oktober var 8,97/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa