Åsele
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Åsele: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 200
ikon: sweden 1 800
ikon: foreign 460
Topp 3:
Norge
220
Tyskland
76
Polen
51
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 830
ikon: sweden 640
ikon: foreign 188
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 885 000
Genomsnittliga priser:
Natt
395,80 SEK
Rum
1 075,20 SEK
RevPAR
265,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 111
9 %
ikon: bed 220
13 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 7,3 °C
1,7 °C
ikon: nederbörd 72 mm
25 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 200 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 2 200 bäddnätter i Åsele, av vilka 1 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 460 av utländska besökare.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (220 nights).

280 rooms bokades av fritidsresenärer och 540 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Åsele av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

830 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 77,3 procent inhemska och 22,7 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Åsele i genomsnitt 2,8 nätter och utländska besökare 2,4 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 885 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 885 000 SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK  SEK
Bäddnatt (Registrerade) 400 SEK  SEK
Revpar (Registrerade) 270 SEK  SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
111 rum (+9)
220 bäddar (-34)

Rumsbeläggning 24,7 %
Osålda rum 84
Bädd beläggning 34,0 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa