Åsele
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Åsele: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (december 2019)
ikon: star 1 100
ikon: sweden 860
ikon: foreign 240
Besökare ikon
Besökare (december 2019)
ikon: star 280
ikon: sweden 230
ikon: foreign 59
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (december 2019)
ikon: star 310 000 SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
281,00 SEK
Rum
1 301,30 SEK
RevPAR
123,50 SEK
utnyttjande ikon
Utnyttjande (december 2019)
ikon: room 0,09
ikon: bed 0,22
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -2,9 °C
1,5 °C
ikon: nederbörd 24 mm
23 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 100 registrerade bäddnätter (december 2019)

Under december 2019 registrerades 1 100 bäddnätter i Åsele, av vilka 860 nätter nyttjades av inhemska besökare och 240 av utländska besökare.

0,0 rooms bokades av fritidsresenärer och 240 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

280 turister som ankommit till inkvartering (december 2019)

Av alla ankomster var 79,3 procent inhemska och 20,7 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Åsele i genomsnitt 3,8 nätter och utländska besökare 4,1 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 310 000 SEK (december 2019)

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 310 000 SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK SEK
Bäddnatt (Registrerade) 280 SEK SEK
Revpar (Registrerade) 123 SEK SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

4,0 inkvarteringsanläggningar (+0)

Rumsbeläggning 9,5 %
Bädd beläggning 22,4 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "åsele + nyckelord"

Google söker efter "åsele" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa