Åsele
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Åsele: Turismen i ett nötskal

ikon: star 1 400
14 %
ikon: sweden 630
33 %
ikon: foreign 730
182 %
Topp 3:
Polen
320
Tyskland
151
387 %
Storbritannien
120
ikon: star 250
7 %
ikon: sweden 166
31 %
ikon: foreign 84
200 %
Genomsnittliga priser:
Natt
505,90 SEK
14,80 SEK
Rum
1 051,10 SEK
120,70 SEK
RevPAR
495,80 SEK
268,70 SEK
ikon: room 47 %
93 %
ikon: bed 50 %
111 %
ikon: temperatur -7,8 °C
7,3 °C
ikon: nederbörd 42 mm
7 mm

Registrerade gästnätter ökade med 14 procent (december 2021)

Under december 2021 upptecknades 1 400 registrerade gästnätter i Åsele (+13,8 %), var av 630 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 730 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 33 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 182 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 14 procent i jämförelse med december förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Polen (320 nights).

11 rum (-15,9 %) bokades av fritidsresenärer och 650 rum (+4,2 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

250 turister som ankommit till registrerat inkvartering (december 2021)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med sju procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 66,4 procent inhemska och 33,6 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Åsele i genomsnitt 3,8 nätter (-0,1) och utländska besökare 8,7 nätter (-0,56).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 692 000 SEK (december 2021)

Den registrerade försäljningen av inkvartering under december var 692 000 SEK (+102 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2021
Antal
Förändring jan-december 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 13,0 % SEK
Bäddnatt (Registrerade) 510 SEK 3,0 % SEK
Revpar (Registrerade) 500 SEK 118,4 % SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

3,0 inkvarteringsanläggningar (-1)

Rumsbeläggning 47,2 % (+23)
Bädd beläggning 49,5 % (+26)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa