Åsele
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Åsele: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 100
ikon: sweden 860
ikon: foreign 240
Topp 3:
Norge
115
Spanien
53
Rumänien
40
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 280
ikon: sweden 230
ikon: foreign 59
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 310 000 SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
281,00 SEK
Rum
1 301,30 SEK
RevPAR
123,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
25 %
ikon: room 94
ikon: bed 183
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -4,3 °C
2,7 °C
ikon: nederbörd 53 mm
18 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 100 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 1 100 bäddnätter i Åsele, av vilka 860 nätter nyttjades av inhemska besökare och 240 av utländska besökare.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (115 nights).

0,0 rooms bokades av fritidsresenärer och 240 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Åsele av det totala antalet bäddnätter var 0,0 %, av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

280 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 79,3 procent inhemska och 20,7 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Åsele i genomsnitt 3,8 nätter och utländska besökare 4,1 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 310 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 310 000 SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK  SEK
Bäddnatt (Registrerade) 280 SEK  SEK
Revpar (Registrerade) 123 SEK  SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
94 rum
183 bäddar

Rumsbeläggning 9,5 %
Osålda rum 85
Bädd beläggning 22,4 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "åsele + nyckelord"

Google söker efter "åsele" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa