Askersund
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Askersund: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 19 700
37 %
ikon: sweden 19 500
49 %
ikon: foreign 135
89 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 8 900
30 %
ikon: sweden 8 900
42 %
ikon: foreign 55
91 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,9 milj. SEK
12 %
Genomsnittliga priser:
Natt
196,40 SEK
45,20 SEK
Rum
1 765,30 SEK
319,50 SEK
RevPAR
724,10 SEK
39,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
25 %
ikon: room 172
19 %
ikon: bed 360
25 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 41 %
22 %
ikon: bed 174 %
11 %

Registrerade bäddnätter ökade med 37 procent

Under augusti 2020 upptecknades 19 700 registrerade bäddnätter i Askersund (+37,5 %), av vilka 19 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 135 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med 49 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 89 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 37 procent jämfört med förra årets augusti.

1 000 rooms (+8,4 %) bokades av fritidsresenärer och 1 100 rooms (-19,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 79 200 registrerade bäddnätter (+15,7 %) för inhemska besökare och 530 (-92,0 %) för utlänningar i Askersund, sammanlagt 79 700 (+6,2 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 6,0 miljoner registrerade bäddnätter (-31,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 5,4 miljoner nätter (-11,3 %) nyttjades av nationella besökare och 638 000 nätter (-77,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Askersund av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,3 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

8 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 30 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 99,4 procent inhemska och 0,6 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Askersund i genomsnitt 2,2 nätter (+0,11) och utländska besökare 2,5 nätter (+0,4).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 3,9 miljoner SEK (+407 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 18,2 miljoner SEK och den minskade med 2,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 800 SEK 22,1 % 1 500 SEK 17,1 %
Revpar (Registrerade) 720 SEK -5,1 % 490 SEK -16,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 196 SEK -18,7 % 230 SEK -15,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+2)
172 rum (+28)
360 bäddar (+73)

Rumsbeläggning 41,0 % (-12)
Osålda rum 101
Bädd beläggning 174,2 % (+18)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "askersund + nyckelord"

Google söker efter "askersund" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet (juli)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juli var 7,59/10 (-0,6).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa