Askersund
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Askersund: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 800
20 %
ikon: sweden 1 700
18 %
ikon: foreign 81
45 %
Topp 3:
Indien
22
2 100 %
Storbritannien
19
138 %
Norge
6,0
45 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 300
17 %
ikon: sweden 1 300
17 %
ikon: foreign 25
22 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,3 milj. SEK
27 %
Genomsnittliga priser:
Natt
712,50 SEK
66,00 SEK
Rum
962,80 SEK
22,70 SEK
RevPAR
284,40 SEK
188,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
20 %
ikon: room 153
14 %
ikon: bed 310
14 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 800 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 1 800 bäddnätter i Askersund (-19,7 %), av vilka 1 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 81 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 18 procent och utländska bäddnätter minskade med 45 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 20 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Indien (22 nights).

430 rooms (+14,4 %) bokades av fritidsresenärer och 900 rooms (-35,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 78 600 bäddnätter (+2,4 %) för inhemska besökare och 7 000 (+18,0 %) för utlänningar i Askersund, sammanlagt 85 600 (+3,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Askersund av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 17 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,1 procent inhemska och 1,9 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Askersund i genomsnitt 1,3 nätter (-0,02) och utländska besökare 3,2 nätter (-1,3).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 1,3 miljoner SEK (-462 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 27,9 miljoner SEK och den ökade med 7,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 960 SEK -2,3 % 1 200 SEK 26,9 % 
Bäddnatt (Registrerade) 710 SEK -8,5 % 330 SEK 32,1 % 
Revpar (Registrerade) 280 SEK -39,9 %  530 SEK 26,6 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
153 rum (+19)
310 bäddar (+38)

Rumsbeläggning 29,5 % (-18)
Osålda rum 108
Bädd beläggning 19,7 % (-10)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "askersund + nyckelord"

Google söker efter "askersund" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,59/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa