Askersund
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Askersund: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 300
40 %
ikon: sweden 1 200
38 %
ikon: foreign 26
77 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 790
36 %
ikon: sweden 780
35 %
ikon: foreign 13
70 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,0 milj. SEK
32 %
Genomsnittliga priser:
Natt
817,00 SEK
94,70 SEK
Rum
1 031,10 SEK
113,90 SEK
RevPAR
238,50 SEK
130,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 141
5 %
ikon: bed 280
4 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,23
43 %
ikon: bed 0,14
42 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 300 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 1 300 bäddnätter i Askersund (-39,9 %), av vilka 1 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 26 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 38 procent och utländska bäddnätter minskade med 77 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 40 procent jämfört med förra årets mars.

310 rooms (-54,2 %) bokades av fritidsresenärer och 700 rooms (-29,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 5 000 bäddnätter (-9,4 %) för inhemska besökare och 179 (-51,5 %) för utlänningar i Askersund, sammanlagt 5 200 (-12,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Askersund av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

790 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 36 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,4 procent inhemska och 1,6 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Askersund i genomsnitt 1,6 nätter (-0,08) och utländska besökare 2,0 nätter (-0,59).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,0 miljoner SEK (-490 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 3,9 miljoner SEK och den minskade med 513 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 12,4 % 970 SEK 2,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 820 SEK 13,1 % 760 SEK 0,5 %
Revpar (Registrerade) 240 SEK -35,4 % 310 SEK -14,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
141 rum (+7)
280 bäddar (+12)

Rumsbeläggning 23,1 % (-17)
Osålda rum 108
Bädd beläggning 14,5 % (-11)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "askersund + nyckelord"

Google söker efter "askersund" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa