Askersund
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Askersund: Turismen i ett nötskal

Gästnätter ikon
Gästnätter
ikon: star 9 500
19 %
ikon: sweden 9 500
19 %
ikon: foreign 31
82 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 100
21 %
ikon: sweden 4 100
21 %
ikon: foreign 15
114 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,5 mn SEK
54 %
Genomsnittliga priser:
Natt
262,60 SEK
60,00 SEK
Rum
1 555,10 SEK
285,50 SEK
RevPAR
533,20 SEK
163,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
12 %
ikon: room 162
15 %
ikon: bed 370
30 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 34 %
18 %
ikon: bed 53 %
42 %

Registrerade gästnätter ökade med 19 procent

Under maj 2021 upptecknades 9 500 registrerade gästnätter i Askersund (+19,2 %), var av 9 500 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 31 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 19 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 82 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 19 procent i jämförelse med maj förra året.

400 rum (+1,8 %) bokades av fritidsresenärer och 1 200 rum (+37,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och maj upptecknades 15 100 registrerade gästnätter (+9,1 %) för inhemska besökare och 260 (+24,4 %) för utländska besökare i Askersund, de vill säga sammanlagt 15 400 (+9,4 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 3,3 miljoner registrerade gästnätter (+46,4 %) registrerades i hela landet, var av 3,0 miljoner nätter (+44,8 %) utnyttjades av nationella besökare och 291 000 nätter (+65,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Askersund av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,3 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,3 % och utländska gästnätter 0,0 %.

4 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 21 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 99,6 procent inhemska och 0,4 procent från utlandet.

Under maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Askersund i genomsnitt 2,3 nätter (-0,03) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,36).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,5 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under maj var 2,5 miljoner SEK (+880 000).

Den registrerade försäljningen för januari-maj var 6,6 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 294 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2021
Antal
Förändring jan-Maj 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 600 SEK 22,5 % 1 200 SEK 10,8 %
Revpar (Registrerade) 530 SEK 44,2 % 300 SEK -0,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 260 SEK 29,6 % 430 SEK -4,3 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
162 rum (+21)
370 bäddar (+84)

Rumsbeläggning 34,3 % (+5,2)
Osålda rum 106
Bädd beläggning 53,0 % (-38)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i maj var 8,11/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa