Askersund
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Askersund: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 400
7 %
ikon: sweden 3 300
8 %
ikon: foreign 133
7 %
Topp 3:
Frankrike
26
550 %
Tyskland
16
80 %
Förenta Staterna
13
550 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 400
17 %
ikon: sweden 2 300
16 %
ikon: foreign 58
41 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,2 milj. SEK
20 %
Genomsnittliga priser:
Natt
643,90 SEK
65,50 SEK
Rum
1 076,50 SEK
142,00 SEK
RevPAR
499,70 SEK
79,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 144
1 %
ikon: bed 290
1 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sju procent

Under september 2019 registrerades 3 400 bäddnätter i Askersund (+7,5 %), av vilka 3 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 133 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med åtta procent och utländska bäddnätter minskade med sju procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sju procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Frankrike (26 nights).

600 rooms (-16,8 %) bokades av fritidsresenärer och 1 400 rooms (+15,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 71 700 bäddnätter (+3,1 %) för inhemska besökare och 6 800 (+22,1 %) för utlänningar i Askersund, sammanlagt 78 500 (+4,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Askersund av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

2 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 17 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,6 procent inhemska och 2,4 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Askersund i genomsnitt 1,4 nätter (-0,1) och utländska besökare 2,3 nätter (-1,2).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 2,2 miljoner SEK (+360 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 22,6 miljoner SEK och den ökade med 7,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 15,2 %  1 300 SEK 33,8 % 
Bäddnatt (Registrerade) 640 SEK 11,3 %  290 SEK 47,3 % 
Revpar (Registrerade) 500 SEK 19,0 %  580 SEK 45,6 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
144 rum (-2)
290 bäddar (-4)

Rumsbeläggning 46,4 % (+1,5)
Osålda rum 77
Bädd beläggning 38,4 % (+2,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "askersund + nyckelord"

Google söker efter "askersund" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,59/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa