Åtvidaberg
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Åtvidaberg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 300
29 %
ikon: sweden 1 200
31 %
ikon: foreign 158
10 %
Topp 3:
Danmark
43
187 %
Indien
34
3 300 %
Förenta Staterna
19
12 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 780
29 %
ikon: sweden 750
26 %
ikon: foreign 28
70 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 880 000 SEK
14 %
Genomsnittliga priser:
Natt
661,10 SEK
118,00 SEK
Rum
887,00 SEK
151,90 SEK
RevPAR
187,80 SEK
152,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 171
60 %
ikon: bed 330
24 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 300 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 1 300 bäddnätter i Åtvidaberg (-29,4 %), av vilka 1 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 158 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 31 procent och utländska bäddnätter minskade med 10 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 29 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (43 nights).

430 rooms (-9,1 %) bokades av fritidsresenärer och 560 rooms (+9,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 17 600 bäddnätter (-37,9 %) för inhemska besökare och 2 400 (-40,9 %) för utlänningar i Åtvidaberg, sammanlagt 20 000 (-38,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Åtvidaberg av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

780 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 29 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,4 procent inhemska och 3,6 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Åtvidaberg i genomsnitt 1,6 nätter (-0,13) och utländska besökare 5,6 nätter (+3,7).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 880 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 880 000 SEK (-144 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 12,1 miljoner SEK och den minskade med 7,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 890 SEK -14,6 %  990 SEK -6,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 660 SEK 21,7 %  610 SEK -0,2 %
Revpar (Registrerade) 188 SEK -44,8 %  270 SEK -25,9 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
171 rum (+64)
330 bäddar (+65)

Rumsbeläggning 21,2 % (-12)
Osålda rum 135
Bädd beläggning 14,8 % (-11)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "åtvidaberg + nyckelord"

Google söker efter "åtvidaberg" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa