Åtvidaberg
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Åtvidaberg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 570
20 %
ikon: sweden 520
18 %
ikon: foreign 55
35 %
Topp 3:
Lettland
11
1 000 %
Danmark
6,0
100 %
Indien
6,0
71 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 240
46 %
ikon: sweden 220
46 %
ikon: foreign 15
50 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 253 000 SEK
25 %
Genomsnittliga priser:
Natt
441,30 SEK
31,50 SEK
Rum
638,60 SEK
83,30 SEK
RevPAR
50,40 SEK
82,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 162
59 %
ikon: bed 320
39 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,08
57 %
ikon: bed 0,06
53 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

570 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 570 bäddnätter i Åtvidaberg (-20,0 %), av vilka 520 nätter nyttjades av inhemska besökare och 55 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 18 procent och utländska bäddnätter minskade med 35 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 20 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Lettland (11 nights).

83 rooms (-55,6 %) bokades av fritidsresenärer och 310 rooms (+11,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 1 900 bäddnätter (+6,1 %) för inhemska besökare och 220 (-29,2 %) för utlänningar i Åtvidaberg, sammanlagt 2 100 (+0,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Åtvidaberg av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

240 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 46 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,7 procent inhemska och 6,3 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Åtvidaberg i genomsnitt 2,3 nätter (+0,79) och utländska besökare 3,7 nätter (+0,83).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 253 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 253 000 SEK (-85 700).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 1,1 miljoner SEK och den ökade med 186 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 640 SEK -11,5 % 760 SEK 14,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 440 SEK -6,7 % 520 SEK 19,6 %
Revpar (Registrerade) 50 SEK -62,2 % 75 SEK -39,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
162 rum (+60)
320 bäddar (+88)

Rumsbeläggning 7,9 % (-11)
Osålda rum 149
Bädd beläggning 5,8 % (-6,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "åtvidaberg + nyckelord"

Google söker efter "åtvidaberg" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa