Åtvidaberg
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Åtvidaberg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 000
14 %
ikon: sweden 2 600
15 %
ikon: foreign 390
4 %
Topp 3:
Indien
69
1 625 %
Tyskland
37
24 %
Danmark
34
162 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 100
9 %
ikon: sweden 1 900
9 %
ikon: foreign 184
10 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,7 milj. SEK
12 %
Genomsnittliga priser:
Natt
888,70 SEK
205,30 SEK
Rum
1 331,50 SEK
193,40 SEK
RevPAR
573,80 SEK
124,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
12 %
ikon: room 171
3 %
ikon: bed 330
12 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 000 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 3 000 bäddnätter i Åtvidaberg (-13,8 %), av vilka 2 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 390 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 15 procent och utländska bäddnätter minskade med fyra procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 14 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Indien (69 nights).

1 200 rooms (+34,9 %) bokades av fritidsresenärer och 750 rooms (-35,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 13 400 bäddnätter (-40,3 %) för inhemska besökare och 1 700 (-47,1 %) för utlänningar i Åtvidaberg, sammanlagt 15 200 (-41,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Åtvidaberg av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

2 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med nio procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 91,3 procent inhemska och 8,7 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Åtvidaberg i genomsnitt 1,3 nätter (-0,1) och utländska besökare 2,1 nätter (+0,14).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,7 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 2,7 miljoner SEK (+287 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 8,7 miljoner SEK och den minskade med 7,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK 17,0 %  1 000 SEK -5,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 890 SEK 30,0 %  570 SEK -6,4 %
Revpar (Registrerade) 570 SEK 27,8 %  280 SEK -20,8 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
171 rum (-5)
330 bäddar (-46)

Rumsbeläggning 43,1 % (+3,6)
Osålda rum 97
Bädd beläggning 33,8 % (+3,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "åtvidaberg + nyckelord"

Google söker efter "åtvidaberg" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa