Åtvidaberg
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Åtvidaberg: Turismen i ett nötskal

ikon: star 620
60 %
ikon: sweden 540
60 %
ikon: foreign 78
62 %
Topp 3:
Nederländerna
10
Tyskland
7,0
Förenta Staterna
6,0
20 %
ikon: star 360
133 %
ikon: sweden 340
138 %
ikon: foreign 21
75 %
Genomsnittliga priser:
Natt
559,90 SEK
87,40 SEK
Rum
760,20 SEK
46,30 SEK
RevPAR
74,80 SEK
39,60 SEK
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 166
0 %
ikon: bed 310
3 %
ikon: room 10 %
125 %
ikon: bed 7 %
88 %

Registrerade gästnätter ökade med 60 procent

Under januari 2022 upptecknades 620 registrerade gästnätter i Åtvidaberg (+60,2 %), var av 540 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 78 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 60 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 62 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 60 procent i jämförelse med januari förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Nederländerna (10 nights).

280 rum (+108,1 %) bokades av fritidsresenärer och 172 rum (+91,1 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner registrerade gästnätter (+6,0 %) registrerades i hela landet, var av 2,0 miljoner nätter (-3,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (+108,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Åtvidaberg av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,0 % och utländska gästnätter 0,0 %.

360 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 133 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 94,2 procent inhemska och 5,8 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Åtvidaberg i genomsnitt 1,6 nätter (-0,77) och utländska besökare 3,7 nätter (-0,29).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 344 000 SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 344 000 SEK (+163 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 760 SEK -5,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 560 SEK 18,5 %
Revpar (Registrerade) 75 SEK 112,2 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
166 rum (+0)
310 bäddar (-10)

Rumsbeläggning 9,8 % (+5,5)
Osålda rum 150
Bädd beläggning 7,2 % (+3,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa