Avesta
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Avesta: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 100
33 %
ikon: sweden 2 500
27 %
ikon: foreign 550
70 %
Topp 3:
Tyskland
142
492 %
Polen
58
57 %
Italien
56
1 020 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 600
15 %
ikon: sweden 1 400
17 %
ikon: foreign 210
9 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,4 milj.
38 %
Genomsnittliga priser:
Natt
769,30 SEK
24,90 SEK
Rum
1 018,60 SEK
22,70 SEK
RevPAR
407,10 SEK
48,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
0 %
ikon: room 195
17 %
ikon: bed 360
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 11,0 °C
1,0 °C
ikon: nederbörd 86 mm
41 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 33 procent

Under september 2019 registrerades 3 100 bäddnätter i Avesta (+33,1 %), av vilka 2 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 550 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 27 procent och utländska bäddnätter ökade med 70 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 33 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (142 nights).

450 rooms (+166,3 %) bokades av fritidsresenärer och 1 900 rooms (+20,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 23 200 bäddnätter (+8,6 %) för inhemska besökare och 7 100 (+39,0 %) för utlänningar i Avesta, sammanlagt 30 300 (+14,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Avesta av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 15 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 86,7 procent inhemska och 13,3 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Avesta i genomsnitt 1,8 nätter (+0,15) och utländska besökare 2,6 nätter (+0,93).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 2,4 miljoner SEK (+645 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 19,3 miljoner SEK och den ökade med 2,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 2,3 % 970 SEK -6,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 770 SEK 3,3 % 640 SEK -0,9 %
Revpar (Registrerade) 410 SEK 13,4 %  380 SEK -3,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+0)
195 rum (+28)
360 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 40,0 % (+3,9)
Osålda rum 117
Bädd beläggning 29,1 % (+6,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa