Avesta
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Avesta: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 300
51 %
ikon: sweden 1 200
49 %
ikon: foreign 159
62 %
Topp 3:
Norge
14
17 %
Belgien
12
Tyskland
11
74 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 730
52 %
ikon: sweden 630
51 %
ikon: foreign 96
55 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,2 milj. SEK
42 %
Genomsnittliga priser:
Natt
888,40 SEK
138,80 SEK
Rum
1 057,20 SEK
121,90 SEK
RevPAR
239,70 SEK
109,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 178
6 %
ikon: bed 310
10 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,23
39 %
ikon: bed 0,15
40 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,2 °C
1,2 °C
ikon: nederbörd 41 mm
42 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 300 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 1 300 bäddnätter i Avesta (-50,9 %), av vilka 1 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 159 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 49 procent och utländska bäddnätter minskade med 62 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 51 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (14 nights).

118 rooms (-70,4 %) bokades av fritidsresenärer och 1 000 rooms (-43,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 4 600 bäddnätter (-29,5 %) för inhemska besökare och 800 (-28,7 %) för utlänningar i Avesta, sammanlagt 5 400 (-29,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Avesta av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

730 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 52 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 86,8 procent inhemska och 13,2 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Avesta i genomsnitt 1,9 nätter (+0,09) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,32).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,2 miljoner SEK (-848 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 4,6 miljoner SEK och den minskade med 1,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 13,0 % 1 000 SEK 10,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 890 SEK 18,5 % 850 SEK 16,2 %
Revpar (Registrerade) 240 SEK -31,4 % 310 SEK -8,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
178 rum (-12)
310 bäddar (-36)

Rumsbeläggning 22,7 % (-15)
Osålda rum 138
Bädd beläggning 15,4 % (-10)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "avesta + nyckelord"

Google söker efter "avesta" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa