Avesta
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Avesta: Turismen i ett nötskal

ikon: star 1 200
0 %
ikon: sweden 1 000
36 %
ikon: foreign 140
66 %
Topp 3:
Spanien
28
70 %
Finland
20
Storbritannien
12
33 %
ikon: star 590
49 %
ikon: sweden 520
64 %
ikon: foreign 72
8 %
Genomsnittliga priser:
Natt
713,10 SEK
58,10 SEK
Rum
997,90 SEK
152,10 SEK
RevPAR
166,10 SEK
10,20 SEK
ikon: establishment 7,0
40 %
ikon: room 183
7 %
ikon: bed 330
11 %
ikon: room 17 %
20 %
ikon: bed 13 %
2 %
ikon: temperatur -0,9 °C
2,9 °C
ikon: nederbörd 52 mm
16 mm

1 200 registrerade gästnätter

Under januari 2022 upptecknades 1 200 registrerade gästnätter i Avesta (+0,1 %), var av 1 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 140 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 36 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 66 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med mindre än en procent i jämförelse med januari förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Spanien (28 nights).

137 rum (+153,7 %) bokades av fritidsresenärer och 690 rum (-31,0 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner registrerade gästnätter (+6,0 %) registrerades i hela landet, var av 2,0 miljoner nätter (-3,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (+108,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Avesta av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,0 %.

590 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 49 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 87,8 procent inhemska och 12,2 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Avesta i genomsnitt 2,0 nätter (-0,39) och utländska besökare 1,9 nätter (-3,3).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 824 000 SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 824 000 SEK (-66 400).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 18,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 710 SEK -7,5 %
Revpar (Registrerade) 166 SEK -5,8 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+2)
183 rum (+12)
330 bäddar (+34)

Rumsbeläggning 16,6 % (-4,2)
Osålda rum 153
Bädd beläggning 12,8 % (-0,27)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa