Avesta
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Avesta: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 600
1 %
ikon: sweden 1 300
5 %
ikon: foreign 280
23 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 900
6 %
ikon: sweden 730
3 %
ikon: foreign 161
79 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,1 milj. SEK
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
718,00 SEK
21,50 SEK
Rum
870,80 SEK
113,60 SEK
RevPAR
252,50 SEK
71,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 190
14 %
ikon: bed 350
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 0,4 °C
1,9 °C
ikon: nederbörd 84 mm
39 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 600 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 1 600 bäddnätter i Avesta (-0,7 %), av vilka 1 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 280 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med fem procent och utländska bäddnätter ökade med 23 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med en procent jämfört med förra årets december.

370 rooms (+199,2 %) bokades av fritidsresenärer och 950 rooms (-6,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 29 400 bäddnätter (+4,6 %) för inhemska besökare och 8 300 (+34,7 %) för utlänningar i Avesta, sammanlagt 37 600 (+10,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Avesta av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sex procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 82,0 procent inhemska och 18,0 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Avesta i genomsnitt 1,8 nätter (-0,03) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,77).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 1,1 miljoner SEK (+26 700).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 25,2 miljoner SEK och den ökade med 2,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 870 SEK -11,5 %  960 SEK -6,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 720 SEK 3,1 % 670 SEK -0,7 %
Revpar (Registrerade) 250 SEK -22,0 %  380 SEK -6,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
190 rum (+23)
350 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 29,0 % (-3,9)
Osålda rum 135
Bädd beläggning 18,8 % (-1,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "avesta + nyckelord"

Google söker efter "avesta" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa