Båstad
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Båstad: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 8 300
1 %
ikon: sweden 7 700
0 %
ikon: foreign 540
26 %
Topp 3:
Danmark
420
26 %
Tyskland
20
25 %
Estland
16
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 6 000
18 %
ikon: sweden 5 700
18 %
ikon: foreign 340
17 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 5,9 milj. SEK
21 %
Genomsnittliga priser:
Natt
717,20 SEK
117,40 SEK
Rum
1 381,70 SEK
30,10 SEK
RevPAR
480,20 SEK
90,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
0 %
ikon: room 600
8 %
ikon: bed 1 600
2 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med en procent

Under december 2019 registrerades 8 300 bäddnätter i Båstad (+1,5 %), av vilka 7 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 540 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med mindre än en procent och utländska bäddnätter ökade med 26 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med en procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (420 nights).

2 500 rooms (+4,1 %) bokades av fritidsresenärer och 1 800 rooms (+47,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 288 000 bäddnätter (+9,8 %) för inhemska besökare och 39 000 (+22,6 %) för utlänningar i Båstad, sammanlagt 327 000 (+11,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Båstad av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

6 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 18 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,4 procent inhemska och 5,6 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Båstad i genomsnitt 1,4 nätter (-0,25) och utländska besökare 1,6 nätter (+0,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 5,9 miljoner SEK (+1,0 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 170,9 miljoner SEK och den ökade med 31,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK 2,2 % 1 600 SEK 11,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 720 SEK 19,6 % 520 SEK 10,0 %
Revpar (Registrerade) 480 SEK 23,3 % 820 SEK 16,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+0)
600 rum (+46)
1 600 bäddar (+33)

Rumsbeläggning 34,8 % (+6,0)
Osålda rum 390
Bädd beläggning 22,4 % (-7,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "båstad + nyckelord"

Google söker efter "båstad" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,48/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa