Båstad
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Båstad: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 18 900
1 %
ikon: sweden 16 800
5 %
ikon: foreign 2 100
43 %
Topp 3:
Danmark
1 200
69 %
Tyskland
580
18 %
Norge
69
109 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 13 300
12 %
ikon: sweden 12 000
10 %
ikon: foreign 1 300
42 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 15,5 milj.
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
817,70 SEK
28,70 SEK
Rum
1 587,30 SEK
30,40 SEK
RevPAR
876,70 SEK
18,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 15
0 %
ikon: room 620
5 %
ikon: bed 1 700
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

18 900 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 18 900 bäddnätter i Båstad (-1,2 %), av vilka 16 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med fem procent och utländska bäddnätter ökade med 43 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med en procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (1 200 nights).

4 200 rooms (+8,9 %) bokades av fritidsresenärer och 5 600 rooms (-5,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 258 000 bäddnätter (+11,5 %) för inhemska besökare och 35 100 (+17,1 %) för utlänningar i Båstad, sammanlagt 293 000 (+12,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Båstad av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

13 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 12 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 90,0 procent inhemska och 10,0 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Båstad i genomsnitt 1,4 nätter (-0,22) och utländska besökare 1,6 nätter (+0,0).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 15,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 15,5 miljoner SEK (+361 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 142,8 miljoner SEK och den ökade med 27,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 600 SEK 2,0 % 1 600 SEK 14,1 % 
Revpar (Registrerade) 880 SEK -2,1 % 890 SEK 17,6 % 
Bäddnatt (Registrerade) 820 SEK 3,6 % 490 SEK 10,1 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

15 inkvarteringsanläggningar (+0)
620 rum (+29)
1 700 bäddar (-1)

Rumsbeläggning 55,2 % (-2,3)
Osålda rum 280
Bädd beläggning 39,8 % (-12)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,48/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa