Båstad
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Båstad: Turismen i ett nötskal

ikon: star 10 900
60 %
ikon: sweden 10 600
56 %
ikon: foreign 310
4 329 %
Topp 3:
Danmark
270
8 767 %
Tyskland
21
Nederländerna
4,0
ikon: star 7 900
61 %
ikon: sweden 7 700
57 %
ikon: foreign 186
3 000 %
Genomsnittliga priser:
Natt
680,70 SEK
179,60 SEK
Rum
1 630,20 SEK
377,90 SEK
RevPAR
519,90 SEK
200,80 SEK
ikon: establishment 9,0
29 %
ikon: room 510
8 %
ikon: bed 1 400
6 %
ikon: room 32 %
25 %
ikon: bed 35 %
73 %

Registrerade gästnätter ökade med 60 procent

Under januari 2022 upptecknades 10 900 registrerade gästnätter i Båstad (+60,2 %), var av 10 600 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 310 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 56 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 4 300 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 60 procent i jämförelse med januari förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Danmark (270 nights).

3 900 rum (+53,6 %) bokades av fritidsresenärer och 660 rum (+246,4 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner registrerade gästnätter (+6,0 %) registrerades i hela landet, var av 2,0 miljoner nätter (-3,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (+108,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Båstad av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,5 % (+0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,5 % och utländska gästnätter 0,1 %.

7 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 61 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 97,6 procent inhemska och 2,4 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Båstad i genomsnitt 1,4 nätter (-0,01) och utländska besökare 1,7 nätter (+0,5).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,4 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 7,4 miljoner SEK (+4,0 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 600 SEK 30,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 680 SEK 35,8 %
Revpar (Registrerade) 520 SEK 62,9 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+2)
510 rum (+39)
1 400 bäddar (+75)

Rumsbeläggning 31,9 % (+6,4)
Osålda rum 350
Bädd beläggning 35,2 % (+15)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa