Båstad
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Båstad: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 7 400
21 %
ikon: sweden 7 100
18 %
ikon: foreign 320
56 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 000
26 %
ikon: sweden 4 700
25 %
ikon: foreign 230
43 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,9 milj. SEK
50 %
Genomsnittliga priser:
Natt
518,20 SEK
297,20 SEK
Rum
1 123,70 SEK
200,70 SEK
RevPAR
260,00 SEK
200,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 13
0 %
ikon: room 590
0 %
ikon: bed 1 600
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,23
33 %
ikon: bed 0,18
15 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

7 400 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 7 400 bäddnätter i Båstad (-20,9 %), av vilka 7 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 320 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 18 procent och utländska bäddnätter minskade med 56 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 21 procent jämfört med förra årets mars.

2 300 rooms (-16,6 %) bokades av fritidsresenärer och 1 200 rooms (-61,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 27 700 bäddnätter (+11,7 %) för inhemska besökare och 1 500 (-42,9 %) för utlänningar i Båstad, sammanlagt 29 200 (+6,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Båstad av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

5 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 26 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,3 procent inhemska och 4,7 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Båstad i genomsnitt 1,5 nätter (+0,13) och utländska besökare 1,4 nätter (-0,38).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 3,9 miljoner SEK (-3,8 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 15,8 miljoner SEK och den minskade med 5,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK -15,2 % 1 200 SEK -12,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 520 SEK -36,4 % 540 SEK -31,2 %
Revpar (Registrerade) 260 SEK -43,5 % 370 SEK -21,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (+0)
590 rum (-2)
1 600 bäddar (-4)

Rumsbeläggning 23,1 % (-12)
Osålda rum 460
Bädd beläggning 17,6 % (-3,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "båstad + nyckelord"

Google söker efter "båstad" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (september 2019)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,48/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa