Bengtsfors
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Bengtsfors: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 300
67 %
ikon: sweden 270
66 %
ikon: foreign 23
74 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 151
57 %
ikon: sweden 139
52 %
ikon: foreign 12
80 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 196 000 SEK
58 %
Genomsnittliga priser:
Natt
660,60 SEK
130,90 SEK
Rum
957,00 SEK
216,60 SEK
RevPAR
84,40 SEK
130,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
20 %
ikon: room 74
21 %
ikon: bed 170
12 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,09
70 %
ikon: bed 0,06
72 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 65 mm
16 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

300 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 300 bäddnätter i Bengtsfors (-66,6 %), av vilka 270 nätter nyttjades av inhemska besökare och 23 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 66 procent och utländska bäddnätter minskade med 74 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 67 procent jämfört med förra årets mars.

138 rooms (+213,6 %) bokades av fritidsresenärer och 67 rooms (-88,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 1 300 bäddnätter för inhemska besökare och 117 för utlänningar i Bengtsfors, sammanlagt 1 400 nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Bengtsfors av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

151 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 57 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,1 procent inhemska och 7,9 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Bengtsfors i genomsnitt 2,0 nätter (-0,78) och utländska besökare 1,9 nätter (+0,46).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 196 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 196 000 SEK (-275 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 960 SEK 29,3 % 920 SEK
Bäddnatt (Registrerade) 660 SEK 24,7 % 670 SEK
Revpar (Registrerade) 84 SEK -60,7 % 141 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
74 rum (-20)
170 bäddar (-23)

Rumsbeläggning 8,8 % (-20)
Osålda rum 67
Bädd beläggning 5,6 % (-14)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "bengtsfors + nyckelord"

Google söker efter "bengtsfors" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa