Bengtsfors
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Bengtsfors: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 700
31 %
ikon: sweden 2 400
28 %
ikon: foreign 1 300
37 %
Topp 3:
Norge
820
56 %
Tyskland
350
24 %
Nederländerna
32
19 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 000
45 %
ikon: sweden 1 300
49 %
ikon: foreign 640
37 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,5 milj.
26 %
Genomsnittliga priser:
Natt
417,50 SEK
16,60 SEK
Rum
1 209,60 SEK
166,50 SEK
RevPAR
454,90 SEK
14,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
0 %
ikon: room 113
19 %
ikon: bed 270
4 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 90 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 31 procent

Under september 2019 registrerades 3 700 bäddnätter i Bengtsfors (+30,6 %), av vilka 2 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 28 procent och utländska bäddnätter ökade med 37 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 31 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (820 nights).

1 100 rooms (+11,3 %) bokades av fritidsresenärer och 220 rooms (-4,1 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Bengtsfors av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 45 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 67,5 procent inhemska och 32,5 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Bengtsfors i genomsnitt 1,8 nätter (-0,3) och utländska besökare 1,9 nätter (+0,01).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 1,5 miljoner SEK (+314 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 16,0 %   SEK
Revpar (Registrerade) 450 SEK 3,4 %  SEK
Bäddnatt (Registrerade) 420 SEK -3,8 %  SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+0)
113 rum (+18)
270 bäddar (+10)

Rumsbeläggning 37,6 % (-4,6)
Osålda rum 70
Bädd beläggning 45,1 % (+7,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa