Bengtsfors
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Bengtsfors: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 630
19 %
ikon: sweden 540
22 %
ikon: foreign 89
5 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 370
29 %
ikon: sweden 300
27 %
ikon: foreign 67
40 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 393 000 SEK
14 %
Genomsnittliga priser:
Natt
627,00 SEK
39,40 SEK
Rum
1 051,10 SEK
269,00 SEK
RevPAR
154,00 SEK
59,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
14 %
ikon: room 108
19 %
ikon: bed 240
31 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 118 mm
51 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

630 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 630 bäddnätter i Bengtsfors (-19,2 %), av vilka 540 nätter nyttjades av inhemska besökare och 89 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 22 procent och utländska bäddnätter ökade med fem procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 19 procent jämfört med förra årets december.

280 rooms (-47,2 %) bokades av fritidsresenärer och 99 rooms (+59,7 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Bengtsfors av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

370 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 29 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 81,8 procent inhemska och 18,2 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Bengtsfors i genomsnitt 1,8 nätter (-1,1) och utländska besökare 1,3 nätter (-0,44).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 393 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 393 000 SEK (-62 800).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 34,4 % SEK
Bäddnatt (Registrerade) 630 SEK 6,7 % SEK
Revpar (Registrerade) 154 SEK -28,0 % SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
108 rum (+17)
240 bäddar (+57)

Rumsbeläggning 14,7 % (-13)
Osålda rum 92
Bädd beläggning 10,7 % (-7,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "bengtsfors + nyckelord"

Google söker efter "bengtsfors" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa