Bengtsfors
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Bengtsfors: Turismen i ett nötskal

ikon: star 390
78 %
ikon: sweden 370
73 %
ikon: foreign 20
233 %
ikon: star 250
226 %
ikon: sweden 240
224 %
ikon: foreign 5,0
400 %
Genomsnittliga priser:
Natt
609,90 SEK
72,80 SEK
Rum
980,90 SEK
56,00 SEK
RevPAR
110,10 SEK
55,60 SEK
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 69
0 %
ikon: bed 161
0 %
ikon: room 11 %
90 %
ikon: bed 8 %
78 %
ikon: nederbörd 39 mm
14 mm

Registrerade gästnätter ökade med 78 procent

Under januari 2022 upptecknades 390 registrerade gästnätter i Bengtsfors (+77,9 %), var av 370 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 20 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 73 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 230 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 78 procent i jämförelse med januari förra året.

35 rum (+52,2 %) bokades av fritidsresenärer och 200 rum (+99,0 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner registrerade gästnätter (+6,0 %) registrerades i hela landet, var av 2,0 miljoner nätter (-3,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (+108,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Bengtsfors av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,0 % och utländska gästnätter 0,0 %.

250 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 230 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 98,0 procent inhemska och 2,0 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Bengtsfors i genomsnitt 1,5 nätter (-1,3) och utländska besökare 4,0 nätter (-2,0).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 235 000 SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 235 000 SEK (+119 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 980 SEK 6,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 610 SEK 13,6 %
Revpar (Registrerade) 110 SEK 102,0 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
69 rum (+0)
161 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 11,2 % (+5,3)
Osålda rum 61
Bädd beläggning 7,7 % (+3,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa