Bengtsfors
Inkvarterings- och resestatistik

December 2018

Bengtsfors: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 780
13 %
ikon: sweden 690
17 %
ikon: foreign 85
71 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 290
34 %
ikon: sweden 240
23 %
ikon: foreign 48
60 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 456 000 SEK
30 %
Genomsnittliga priser:
Natt
587,60 SEK
191,90 SEK
Rum
782,10 SEK
61,50 SEK
RevPAR
214,00 SEK
62,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
17 %
ikon: room 91
0 %
ikon: bed 183
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,27
52 %
ikon: bed 0,18
5 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 67 mm
10 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

780 registrerade bäddnätter

Under december 2018 registrerades 780 bäddnätter i Bengtsfors (-12,5 %), av vilka 690 nätter nyttjades av inhemska besökare och 85 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 17 procent och utländska bäddnätter minskade med 71 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 13 procent jämfört med förra årets december.

520 rooms (+45,1 %) bokades av fritidsresenärer och 62 rooms (+8,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 41 000 bäddnätter för inhemska besökare och 24 500 för utlänningar i Bengtsfors, sammanlagt 65 500 nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 3,4 miljoner bäddnätter (+1,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 787 000 nätter (+3,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Bengtsfors av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

290 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 34 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 83,2 procent inhemska och 16,8 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Bengtsfors i genomsnitt 2,9 nätter (+0,99) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,66).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 456 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 456 000 SEK (+105 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2018
Antal
Förändring jan-december 2018
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 780 SEK -7,3 % 1 100 SEK
Bäddnatt (Registrerade) 590 SEK 48,5 % 220 SEK
Revpar (Registrerade) 210 SEK 40,9 % 470 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
91 rum (+0)
183 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 27,4 % (+9,4)
Osålda rum 66
Bädd beläggning 17,9 % (-1,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "bengtsfors + nyckelord"

Google söker efter "bengtsfors" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa