Bengtsfors
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Bengtsfors: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 890
30 %
ikon: sweden 740
32 %
ikon: foreign 147
11 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 530
6 %
ikon: sweden 460
3 %
ikon: foreign 71
19 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 557 000 SEK
28 %
Genomsnittliga priser:
Natt
626,10 SEK
13,60 SEK
Rum
899,20 SEK
51,50 SEK
RevPAR
180,10 SEK
103,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 103
13 %
ikon: bed 230
26 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,2
40 %
ikon: bed 0,13
44 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 98 mm
34 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

890 registrerade bäddnätter

Under november 2019 registrerades 890 bäddnätter i Bengtsfors (-29,7 %), av vilka 740 nätter nyttjades av inhemska besökare och 147 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 32 procent och utländska bäddnätter minskade med 11 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 30 procent jämfört med förra årets november.

125 rooms (-81,5 %) bokades av fritidsresenärer och 490 rooms (+106,7 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 3,6 miljoner bäddnätter (+3,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,9 miljoner nätter (+5,9 %) nyttjades av nationella besökare och 731 000 nätter (-6,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Bengtsfors av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

530 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med sex procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 86,6 procent inhemska och 13,4 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Bengtsfors i genomsnitt 1,6 nätter (-0,71) och utländska besökare 2,1 nätter (+0,18).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 557 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 557 000 SEK (-218 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 900 SEK 6,1 % SEK
Bäddnatt (Registrerade) 630 SEK 2,2 % SEK
Revpar (Registrerade) 180 SEK -36,5 % SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
103 rum (+12)
230 bäddar (+48)

Rumsbeläggning 20,0 % (-13)
Osålda rum 82
Bädd beläggning 12,8 % (-10)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "bengtsfors + nyckelord"

Google söker efter "bengtsfors" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa