Berg
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Berg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 10 300
1 %
ikon: sweden 9 500
1 %
ikon: foreign 740
18 %
Topp 3:
Tyskland
340
14 %
Norge
81
48 %
Storbritannien
52
25 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 600
4 %
ikon: sweden 3 400
3 %
ikon: foreign 260
14 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 5,9 milj. SEK
25 %
Genomsnittliga priser:
Natt
578,10 SEK
119,00 SEK
Rum
1 675,10 SEK
62,50 SEK
RevPAR
671,80 SEK
11,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 25
9 %
ikon: room 280
24 %
ikon: bed 920
19 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,4
5 %
ikon: bed 0,36
20 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,1 °C
0,6 °C
ikon: nederbörd 43 mm
21 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

10 300 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 10 300 bäddnätter i Berg (-0,8 %), av vilka 9 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 740 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med en procent och utländska bäddnätter minskade med 18 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med en procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (340 nights).

3 000 rooms (+37,7 %) bokades av fritidsresenärer och 540 rooms (-29,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 28 400 bäddnätter (+8,6 %) för inhemska besökare och 2 600 (+2,0 %) för utlänningar i Berg, sammanlagt 31 000 (+8,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Berg av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

3 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med fyra procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,8 procent inhemska och 7,2 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Berg i genomsnitt 2,8 nätter (+0,11) och utländska besökare 2,8 nätter (-0,12).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 5,9 miljoner SEK (+1,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 18,8 miljoner SEK och den ökade med 5,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 700 SEK 3,9 % 1 800 SEK -2,8 %
Revpar (Registrerade) 670 SEK -1,7 % 770 SEK 5,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 580 SEK 25,9 % 610 SEK 28,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

25 inkvarteringsanläggningar (+2)
280 rum (+56)
920 bäddar (+143)

Rumsbeläggning 40,1 % (-2,3)
Osålda rum 171
Bädd beläggning 36,0 % (-8,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "berg + nyckelord"

Google söker efter "berg" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa