Berg
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Berg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 9 200
29 %
ikon: sweden 8 200
29 %
ikon: foreign 940
33 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 400
26 %
ikon: sweden 4 000
25 %
ikon: foreign 400
35 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,6 milj.
37 %
Genomsnittliga priser:
Natt
396,80 SEK
21,50 SEK
Rum
1 253,50 SEK
939,60 SEK
RevPAR
475,30 SEK
435,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 29
26 %
ikon: room 260
164 %
ikon: bed 880
43 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 11,5 °C
0,7 °C
ikon: nederbörd 79 mm
40 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 29 procent

Under september 2019 registrerades 9 200 bäddnätter i Berg (+29,2 %), av vilka 8 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 940 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 29 procent och utländska bäddnätter ökade med 33 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 29 procent jämfört med förra årets september.

2 000 rooms (+171,9 %) bokades av fritidsresenärer och 930 rooms (+90,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 83 600 bäddnätter (+10,8 %) för inhemska besökare och 16 200 (+2,2 %) för utlänningar i Berg, sammanlagt 99 800 (+9,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Berg av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

4 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 26 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 91,0 procent inhemska och 9,0 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Berg i genomsnitt 2,0 nätter (+0,05) och utländska besökare 2,4 nätter (-0,04).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 3,6 miljoner SEK (+973 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 32,0 miljoner SEK och den ökade med 6,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK -42,8 %  1 500 SEK -31,2 % 
Revpar (Registrerade) 480 SEK -47,8 %  560 SEK -45,7 % 
Bäddnatt (Registrerade) 400 SEK 5,7 % 320 SEK 12,5 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

29 inkvarteringsanläggningar (+6)
260 rum (+161)
880 bäddar (+260)

Rumsbeläggning 37,9 % (-3,6)
Osålda rum 161
Bädd beläggning 35,5 % (-4,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa