Berg
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Berg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 7 000
15 %
ikon: sweden 6 500
12 %
ikon: foreign 540
75 %
Topp 3:
Tyskland
200
68 %
Norge
130
60 %
Storbritannien
75
188 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 500
18 %
ikon: sweden 2 300
16 %
ikon: foreign 133
43 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,1 milj. SEK
13 %
Genomsnittliga priser:
Natt
579,50 SEK
10,80 SEK
Rum
1 884,50 SEK
544,50 SEK
RevPAR
622,10 SEK
694,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 23
21 %
ikon: room 230
129 %
ikon: bed 730
33 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 1,9 °C
1,3 °C
ikon: nederbörd 70 mm
21 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 15 procent

Under december 2019 registrerades 7 000 bäddnätter i Berg (+15,1 %), av vilka 6 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 540 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 12 procent och utländska bäddnätter ökade med 75 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 15 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (200 nights).

1 700 rooms (+54,8 %) bokades av fritidsresenärer och 490 rooms (+21,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 99 100 bäddnätter (+11,2 %) för inhemska besökare och 17 400 (+5,6 %) för utlänningar i Berg, sammanlagt 117 000 (+10,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Berg av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 18 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,6 procent inhemska och 5,4 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Berg i genomsnitt 2,8 nätter (-0,11) och utländska besökare 4,1 nätter (+0,73).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 4,1 miljoner SEK (+468 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 40,5 miljoner SEK och den ökade med 7,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 900 SEK -22,4 % 1 500 SEK -29,7 %
Revpar (Registrerade) 620 SEK -52,7 % 530 SEK -47,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 580 SEK -1,8 % 350 SEK 10,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

23 inkvarteringsanläggningar (+4)
230 rum (+128)
730 bäddar (+181)

Rumsbeläggning 33,0 % (-21)
Osålda rum 152
Bädd beläggning 33,5 % (-7,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "berg + nyckelord"

Google söker efter "berg" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa