Berg
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Berg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 800
59 %
ikon: sweden 3 700
58 %
ikon: foreign 66
86 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 300
68 %
ikon: sweden 1 200
67 %
ikon: foreign 22
89 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 874 000 SEK
77 %
Genomsnittliga priser:
Natt
232,90 SEK
176,90 SEK
Rum
1 891,70 SEK
65,30 SEK
RevPAR
129,90 SEK
452,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 24
4 %
ikon: room 280
23 %
ikon: bed 900
16 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,07
78 %
ikon: bed 0,18
58 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 6,6 °C
0,4 °C
ikon: nederbörd 24 mm
17 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 800 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 3 800 bäddnätter i Berg (-59,4 %), av vilka 3 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 66 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 58 procent och utländska bäddnätter minskade med 86 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 59 procent jämfört med förra årets april.

420 rooms (-74,1 %) bokades av fritidsresenärer och 46 rooms (-90,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 32 100 bäddnätter (-8,1 %) för inhemska besökare och 2 600 (-12,3 %) för utlänningar i Berg, sammanlagt 34 700 (-8,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 1,3 miljoner bäddnätter (-69,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (-64,5 %) nyttjades av nationella besökare och 117 000 nätter (-87,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Berg av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 68 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,2 procent inhemska och 1,8 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Berg i genomsnitt 3,0 nätter (+0,67) och utländska besökare 3,0 nätter (+0,62).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 874 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 874 000 SEK (-2,9 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 19,7 miljoner SEK och den ökade med 2,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 900 SEK 3,6 % 1 800 SEK -2,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 230 SEK -43,2 % 570 SEK 23,7 %
Revpar (Registrerade) 130 SEK -77,7 % 610 SEK -12,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

24 inkvarteringsanläggningar (+1)
280 rum (+52)
900 bäddar (+123)

Rumsbeläggning 6,9 % (-25)
Osålda rum 260
Bädd beläggning 18,0 % (-25)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "berg + nyckelord"

Google söker efter "berg" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa