Blekinge Län
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Region Blekinge: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 182 000
1 %
ikon: sweden 124 000
2 %
ikon: foreign 57 700
1 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 36,7 milj.
1 %
Genomsnittliga priser:
Natt
201,50 SEK
0,00 SEK
Rum
921,00 SEK
70,00 SEK
RevPAR
572,20 SEK
26,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 57
10 %
ikon: room 1 600
3 %
ikon: bed 4 400
4 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

182 000 registrerade bäddnätter

Under augusti 2019 registrerades 182 000 bäddnätter i Region Blekinge (-0,9 %), av vilka 124 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 57 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med två procent och utländska bäddnätter ökade med en procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med en procent jämfört med förra årets augusti.

Mellan januari och augusti registrerades 637 000 bed nights (+3,9 %) för inhemska besökare och 216 000 (+4,5 %) för utlänningar i Region Blekinge, sammanlagt 853 000 (+4,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,1 procent

Sammanlagt 8,9 miljoner bäddnätter (+3,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 6,1 miljoner nätter (+4,0 %) nyttjades av nationella besökare och 2,8 miljoner nätter (+3,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Region Blekinge av det totala antalet bäddnätter var 2,1 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,0 % och utländska bäddnätter 2,1 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 36,7 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 36,7 miljoner SEK (-337 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 201,5 miljoner SEK och den ökade med 3,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 920 SEK -7,1 % 920 SEK -0,2 %
Revpar (Registrerade) 570 SEK -4,4 % 450 SEK -1,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 200 SEK -0,0 % 240 SEK -2,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

57 inkvarteringsanläggningar (+5)
1 600 rum (+45)
4 400 bäddar (+167)

Rumsbeläggning 62,1 % (+1,7)
Osålda rum 590
Bädd beläggning 49,7 % (+1,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa