Blekinge Län
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Blekinge Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 30 500
21 %
ikon: sweden 27 300
24 %
ikon: foreign 3 200
4 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 14,5 milj. SEK
11 %
Genomsnittliga priser:
Natt
474,90 SEK
43,40 SEK
Rum
903,00 SEK
8,00 SEK
RevPAR
329,00 SEK
21,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 44
13 %
ikon: room 1 500
1 %
ikon: bed 3 300
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,36
6 %
ikon: bed 0,24
9 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 21 procent

Under februari 2020 registrerades 30 500 bäddnätter i Blekinge Län (+21,4 %), av vilka 27 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 24 procent och utländska bäddnätter ökade med fyra procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 21 procent jämfört med förra årets februari.

Mellan januari och februari registrerades 52 800 bäddnätter (+25,1 %) för inhemska besökare och 5 800 (-1,1 %) för utlänningar i Blekinge Län, sammanlagt 58 600 (+21,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 4,4 miljoner bäddnätter (+2,4 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,5 miljoner nätter (+3,9 %) nyttjades av nationella besökare och 928 000 nätter (-2,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Blekinge Län av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,8 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 14,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under februari var 14,5 miljoner SEK (+1,5 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-februari var 28,1 miljoner SEK och den ökade med 2,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2020
Antal
Förändring jan-februari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 900 SEK 0,9 % 880 SEK -0,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 470 SEK -8,4 % 480 SEK -8,9 %
Revpar (Registrerade) 330 SEK 7,1 % 310 SEK 8,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

44 inkvarteringsanläggningar (+5)
1 500 rum (+13)
3 300 bäddar (+59)

Rumsbeläggning 36,4 % (+2,1)
Osålda rum 920
Bädd beläggning 23,7 % (+1,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "blekinge county + nyckelord"

Google söker efter "blekinge county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa