Blekinge Län
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Blekinge Län: Turismen i ett nötskal

ikon: star 27 000
72 %
ikon: sweden 22 300
55 %
ikon: foreign 4 700
276 %
Topp 3:
Polen
2 500
985 %
Nederländerna
460
1 090 %
Italien
240
2 950 %
ikon: star 11 200
ikon: sweden 9 700
ikon: foreign 1 500
Genomsnittliga priser:
Natt
538,60 SEK
190,00 SEK
Rum
910,60 SEK
114,60 SEK
RevPAR
258,20 SEK
123,40 SEK
ikon: establishment 57
50 %
ikon: room 1 900
56 %
ikon: bed 4 100
33 %
ikon: room 28 %
67 %
ikon: bed 22 %
107 %

Registrerade gästnätter ökade med 72 procent

Under januari 2022 upptecknades 27 000 registrerade gästnätter i Blekinge Län (+72,3 %), var av 22 300 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 4 700 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 55 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 280 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 72 procent i jämförelse med januari förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Polen (2 500 nights).

6 900 rum bokades av fritidsresenärer och 9 100 rum av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,1 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner registrerade gästnätter (+6,0 %) registrerades i hela landet, var av 2,0 miljoner nätter (-3,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (+108,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Blekinge Län av det totala antalet registrerade gästnätter var 1,1 % (+0,4 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,1 % och utländska gästnätter 1,2 %.

11 200 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Utav alla registrerade ankomster var 86,8 procent inhemska och 13,2 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Blekinge Län i genomsnitt 2,3 nätter och utländska besökare 3,2 nätter.

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 14,5 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 14,5 miljoner SEK (+9,1 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 910 SEK 14,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 540 SEK 54,5 %
Revpar (Registrerade) 260 SEK 91,5 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

57 inkvarteringsanläggningar (+19)
1 900 rum (+680)
4 100 bäddar (+1 000)

Rumsbeläggning 28,4 % (+11)
Osålda rum 1 400
Bädd beläggning 21,9 % (+11)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa