Blekinge Län
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Blekinge Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 22 200
53 %
ikon: sweden 21 400
42 %
ikon: foreign 830
92 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 5,8 milj. SEK
65 %
Genomsnittliga priser:
Natt
260,50 SEK
88,00 SEK
Rum
836,00 SEK
45,00 SEK
RevPAR
127,40 SEK
211,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 48
0 %
ikon: room 1 400
6 %
ikon: bed 3 600
4 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,15
60 %
ikon: bed 0,1
60 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

22 200 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 22 200 bäddnätter i Blekinge Län (-53,3 %), av vilka 21 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 830 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 42 procent och utländska bäddnätter minskade med 92 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 53 procent jämfört med förra årets april.

Mellan januari och april registrerades 96 200 bäddnätter (-10,3 %) för inhemska besökare och 8 400 (-59,6 %) för utlänningar i Blekinge Län, sammanlagt 105 000 (-18,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,7 procent

Sammanlagt 1,3 miljoner bäddnätter (-69,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (-64,5 %) nyttjades av nationella besökare och 117 000 nätter (-87,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Blekinge Län av det totala antalet bäddnätter var 1,7 % (+0,6 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,8 % och utländska bäddnätter 0,7 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 5,8 miljoner SEK (-10,8 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 44,4 miljoner SEK och den minskade med 12,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 840 SEK -5,1 % 880 SEK 0,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 260 SEK -25,3 % 420 SEK -4,4 %
Revpar (Registrerade) 127 SEK -62,4 % 250 SEK -20,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

48 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 400 rum (-87)
3 600 bäddar (-167)

Rumsbeläggning 15,2 % (-23)
Osålda rum 1 200
Bädd beläggning 9,8 % (-14)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "blekinge county + nyckelord"

Google söker efter "blekinge county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa