Blekinge Län
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Blekinge Län: Turismen i ett nötskal

ikon: star 287 000
12 %
ikon: sweden 242 000
2 %
ikon: foreign 45 900
143 %
Topp 3:
Tyskland
21 200
167 %
Danmark
7 800
45 %
Nederländerna
4 300
2 628 %
Genomsnittliga priser:
Natt
175,00 SEK
11,40 SEK
Rum
1 138,00 SEK
127,00 SEK
RevPAR
914,30 SEK
144,30 SEK
ikon: establishment 53
2 %
ikon: room 1 500
3 %
ikon: bed 4 400
3 %
ikon: room 80 %
5 %
ikon: bed 70 %
1 %

Registrerade gästnätter ökade med 12 procent

Under juli 2021 upptecknades 287 000 registrerade gästnätter i Blekinge Län (+12,1 %), var av 242 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 45 900 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med två procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 143 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 12 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (21 200 nights).

Mellan januari och juli upptecknades 491 000 registrerade gästnätter (+4,3 %) för inhemska besökare och 73 800 (+103,8 %) för utländska besökare i Blekinge Län, de vill säga sammanlagt 565 000 (+11,4 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,4 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Blekinge Län av det totala antalet registrerade gästnätter var 2,4 % (-0,4 procentandelar), av inhemska gästnätter 2,3 % och utländska gästnätter 3,0 %.

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 50,3 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 50,3 miljoner SEK (+8,3 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 119,7 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 11,2 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 12,6 % 950 SEK 4,4 %
Revpar (Registrerade) 910 SEK 18,7 % 360 SEK 12,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 175 SEK 6,9 % 210 SEK -1,0 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

53 inkvarteringsanläggningar (-1)
1 500 rum (+43)
4 400 bäddar (+146)

Rumsbeläggning 80,3 % (+4,2)
Osålda rum 300
Bädd beläggning 70,4 % (-0,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa