Blekinge Län
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2020

Blekinge Län: Turismen i ett nötskal

ikon: star 256 000
15 %
ikon: sweden 238 000
9 %
ikon: foreign 18 800
77 %
Genomsnittliga priser:
Natt
163,60 SEK
1,20 SEK
Rum
1 011,00 SEK
34,00 SEK
RevPAR
770,00 SEK
51,30 SEK
ikon: establishment 54
5 %
ikon: room 1 500
7 %
ikon: bed 4 200
6 %
ikon: room 76 %
4 %
ikon: bed 71 %
0 %

256 000 registrerade gästnätter

Under juli 2020 upptecknades 256 000 registrerade gästnätter i Blekinge Län (-14,7 %), var av 238 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 18 800 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med nio procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 77 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 15 procent i jämförelse med juli förra året.

Mellan januari och juli upptecknades 471 000 registrerade gästnätter (-8,2 %) för inhemska besökare och 36 200 (-77,1 %) för utländska besökare i Blekinge Län, de vill säga sammanlagt 507 000 (-24,4 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,7 procent

Sammanlagt 9,4 miljoner registrerade gästnätter (-30,9 %) registrerades i hela landet, var av 8,8 miljoner nätter (-5,6 %) utnyttjades av nationella besökare och 551 000 nätter (-86,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Blekinge Län av det totala antalet registrerade gästnätter var 2,7 % (+0,5 procentandelar), av inhemska gästnätter 2,7 % och utländska gästnätter 3,4 %.

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 41,9 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 41,9 miljoner SEK (-6,8 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 108,5 miljoner SEK, vilket innebär att det minskade med 56,3 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2020
Antal
Förändring jan-juli 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 3,5 % 910 SEK -1,9 %
Revpar (Registrerade) 770 SEK 7,1 % 320 SEK -26,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 164 SEK 0,7 % 210 SEK -12,9 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

54 inkvarteringsanläggningar (-3)
1 500 rum (-109)
4 200 bäddar (-270)

Rumsbeläggning 76,2 % (+2,6)
Osålda rum 350
Bädd beläggning 71,3 % (+0,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa