Blekinge Län
Inkvarterings- och resestatistik

Juni 2021

Blekinge Län: Turismen i ett nötskal

ikon: star 109 000
22 %
ikon: sweden 96 800
15 %
ikon: foreign 12 300
114 %
Genomsnittliga priser:
Natt
201,10 SEK
51,50 SEK
Rum
955,00 SEK
134,00 SEK
RevPAR
409,80 SEK
119,20 SEK
ikon: establishment 53
4 %
ikon: room 1 400
9 %
ikon: bed 4 200
7 %
ikon: room 43 %
21 %
ikon: bed 30 %
23 %

Registrerade gästnätter ökade med 22 procent

Under juni 2021 upptecknades 109 000 registrerade gästnätter i Blekinge Län (+21,8 %), var av 96 800 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 12 300 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 15 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 114 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 22 procent i jämförelse med juni förra året.

Mellan januari och juni upptecknades 249 000 registrerade gästnätter (+7,0 %) för inhemska besökare och 27 900 (+60,9 %) för utländska besökare i Blekinge Län, de vill säga sammanlagt 277 000 (+10,7 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,2 procent

Sammanlagt 4,9 miljoner registrerade gästnätter (+34,3 %) registrerades i hela landet, var av 4,5 miljoner nätter (+31,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 456 000 nätter (+76,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Blekinge Län av det totala antalet registrerade gästnätter var 2,2 % (-0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 2,2 % och utländska gästnätter 2,7 %.

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 22,0 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juni var 22,0 miljoner SEK (+8,5 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juni var 69,4 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 2,9 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2021
Antal
Förändring jan-juni 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 950 SEK 16,3 % 850 SEK -0,9 %
Revpar (Registrerade) 410 SEK 41,0 % 260 SEK 5,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 200 SEK 34,4 % 250 SEK -5,8 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

53 inkvarteringsanläggningar (+2)
1 400 rum (+121)
4 200 bäddar (+270)

Rumsbeläggning 42,9 % (+7,5)
Osålda rum 820
Bädd beläggning 29,8 % (+5,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa