Blekinge Län
Inkvarterings- och resestatistik

Juni 2021

Blekinge Län: Turismen i ett nötskal

ikon: star 110 000
22 %
ikon: sweden 97 300
16 %
ikon: foreign 12 500
117 %
ikon: star 43 500
20 %
ikon: sweden 39 800
14 %
ikon: foreign 3 700
164 %
Genomsnittliga priser:
Natt
307,60 SEK
63,50 SEK
Rum
1 468,60 SEK
196,00 SEK
RevPAR
592,50 SEK
177,40 SEK
ikon: establishment 79
1 %
ikon: room 2 000
9 %
ikon: bed 4 400
8 %
ikon: room 40 %
24 %
ikon: bed 83 %
15 %

Registrerade gästnätter ökade med 22 procent

Under juni 2021 upptecknades 110 000 registrerade gästnätter i Blekinge Län (+22,4 %), var av 97 300 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 12 500 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 16 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 117 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 22 procent i jämförelse med juni förra året.

10 200 rum (+16,1 %) bokades av fritidsresenärer och 12 800 rum (+52,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juni upptecknades 250 000 registrerade gästnätter (+7,4 %) för inhemska besökare och 28 000 (+61,7 %) för utländska besökare i Blekinge Län, de vill säga sammanlagt 278 000 (+11,1 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,2 procent

Sammanlagt 4,9 miljoner registrerade gästnätter (+34,5 %) registrerades i hela landet, var av 4,5 miljoner nätter (+31,4 %) utnyttjades av nationella besökare och 455 000 nätter (+76,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Blekinge Län av det totala antalet registrerade gästnätter var 2,2 % (-0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 2,2 % och utländska gästnätter 2,7 %.

43 500 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 20 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 91,5 procent inhemska och 8,5 procent från utlandet.

Under juni övernattade besökare i registrerad inkvartering i Blekinge Län i genomsnitt 2,4 nätter (+0,03) och utländska besökare 3,4 nätter (-0,74).

Besökare

Besökare per region

Besökare per stad

Besökare per postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 33,7 miljoner kronor

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juni var 33,7 miljoner kronor (+11,9 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juni var 96,0 miljoner kronor, vilket innebär att det ökade med 8,0 miljoner kronor i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2021
Antal
Förändring jan-juni 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK 15,4 % 1 100 SEK 7,3 %
Revpar (Registrerade) 590 SEK 42,7 % 330 SEK 14,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 310 SEK 26,0 % 350 SEK -1,8 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

79 inkvarteringsanläggningar (+1)
2 000 rum (+162)
4 400 bäddar (+330)

Rumsbeläggning 40,3 % (+7,7)
Osålda rum 1 200
Bädd beläggning 82,5 % (+11)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa