Blekinge Län
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2021

Blekinge Län: Turismen i ett nötskal

ikon: star 197 000
21 %
ikon: sweden 145 000
4 %
ikon: foreign 51 700
121 %
Genomsnittliga priser:
Natt
195,40 SEK
28,40 SEK
Rum
1 016,00 SEK
103,00 SEK
RevPAR
693,70 SEK
175,30 SEK
ikon: establishment 53
0 %
ikon: room 1 500
4 %
ikon: bed 4 300
5 %
ikon: room 68 %
20 %
ikon: bed 55 %
19 %

Registrerade gästnätter ökade med 21 procent

Under augusti 2021 upptecknades 197 000 registrerade gästnätter i Blekinge Län (+21,2 %), var av 145 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 51 700 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med fyra procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 121 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 21 procent i jämförelse med augusti förra året.

Mellan januari och augusti upptecknades 636 000 registrerade gästnätter (+4,4 %) för inhemska besökare och 126 000 (+110,4 %) för utländska besökare i Blekinge Län, de vill säga sammanlagt 762 000 (+13,8 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,3 procent

Sammanlagt 8,4 miljoner registrerade gästnätter (+39,1 %) registrerades i hela landet, var av 6,8 miljoner nätter (+25,4 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,6 miljoner nätter (+160,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Blekinge Län av det totala antalet registrerade gästnätter var 2,3 % (-0,3 procentandelar), av inhemska gästnätter 2,1 % och utländska gästnätter 3,2 %.

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 38,5 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under augusti var 38,5 miljoner SEK (+11,4 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-augusti var 158,2 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 22,6 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2021
Antal
Förändring jan-augusti 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 11,3 % 960 SEK 6,0 %
Revpar (Registrerade) 690 SEK 33,8 % 410 SEK 17,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 195 SEK 17,0 % 210 SEK 2,5 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

53 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 500 rum (+56)
4 300 bäddar (+200)

Rumsbeläggning 68,3 % (+11)
Osålda rum 470
Bädd beläggning 55,0 % (+8,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa