Boden
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Boden: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 5 900
16 %
ikon: sweden 5 000
11 %
ikon: foreign 930
33 %
Topp 3:
Storbritannien
220
37 %
Förenta Staterna
147
11 %
Norge
90
30 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 700
8 %
ikon: sweden 2 200
3 %
ikon: foreign 490
25 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,7 milj. SEK
0 %
Genomsnittliga priser:
Natt
631,20 SEK
100,50 SEK
Rum
1 406,90 SEK
93,60 SEK
RevPAR
464,20 SEK
52,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 13
8 %
ikon: room 280
14 %
ikon: bed 700
7 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -4,5 °C
4,5 °C
ikon: nederbörd 38 mm
8 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

5 900 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 5 900 bäddnätter i Boden (-15,8 %), av vilka 5 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 930 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 11 procent och utländska bäddnätter minskade med 33 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 16 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Storbritannien (220 nights).

1 200 rooms (+91,8 %) bokades av fritidsresenärer och 1 500 rooms (-34,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 87 700 bäddnätter (+17,1 %) för inhemska besökare och 72 000 (+15,1 %) för utlänningar i Boden, sammanlagt 160 000 (+16,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Boden av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med åtta procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 81,9 procent inhemska och 18,1 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Boden i genomsnitt 2,2 nätter (-0,2) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,25).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,7 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 3,7 miljoner SEK (+6 200).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 60,4 miljoner SEK och den ökade med 16,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK 7,1 % 1 400 SEK 18,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 630 SEK 18,9 % 380 SEK 18,8 %
Revpar (Registrerade) 460 SEK -10,1 % 580 SEK 19,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (+1)
280 rum (+35)
700 bäddar (+45)

Rumsbeläggning 33,0 % (-6,3)
Osålda rum 188
Bädd beläggning 29,2 % (-7,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "boden + nyckelord"

Google söker efter "boden" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa