Boden
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Boden: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 7 800
53 %
ikon: sweden 7 300
18 %
ikon: foreign 440
94 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 800
50 %
ikon: sweden 2 600
26 %
ikon: foreign 190
91 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,0 milj. SEK
51 %
Genomsnittliga priser:
Natt
383,20 SEK
17,40 SEK
Rum
1 091,80 SEK
365,00 SEK
RevPAR
346,50 SEK
281,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 14
7 %
ikon: room 290
5 %
ikon: bed 730
10 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 32 %
26 %
ikon: bed 36 %
45 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 14,5 °C
0,0 °C
ikon: nederbörd 33 mm
43 mm

7 800 registrerade bäddnätter

Under augusti 2020 upptecknades 7 800 registrerade bäddnätter i Boden (-53,0 %), av vilka 7 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 440 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med 18 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 94 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 53 procent jämfört med förra årets augusti.

1 200 rooms (-42,1 %) bokades av fritidsresenärer och 1 500 rooms (-25,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 49 000 registrerade bäddnätter (-22,6 %) för inhemska besökare och 4 600 (-93,3 %) för utlänningar i Boden, sammanlagt 53 600 (-59,5 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 6,0 miljoner registrerade bäddnätter (-31,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 5,4 miljoner nätter (-11,3 %) nyttjades av nationella besökare och 638 000 nätter (-77,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Boden av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,1 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 50 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 93,1 procent inhemska och 6,9 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Boden i genomsnitt 2,8 nätter (+0,29) och utländska besökare 2,3 nätter (-1,4).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 3,0 miljoner SEK (-3,1 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 25,9 miljoner SEK och den minskade med 18,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK -25,1 % 1 200 SEK -18,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 380 SEK 4,8 % 480 SEK 43,7 %
Revpar (Registrerade) 350 SEK -44,9 % 370 SEK -41,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (-1)
290 rum (-17)
730 bäddar (-80)

Rumsbeläggning 31,7 % (-11)
Osålda rum 200
Bädd beläggning 36,5 % (-30)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "boden + nyckelord"

Google söker efter "boden" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet (juli)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juli var 6,94/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa