Boden
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Boden: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 6 000
45 %
ikon: sweden 5 400
45 %
ikon: foreign 540
42 %
Topp 3:
Storbritannien
159
13 %
Förenta Staterna
79
41 %
Norge
65
14 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 200
41 %
ikon: sweden 1 900
42 %
ikon: foreign 320
33 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,4 milj. SEK
39 %
Genomsnittliga priser:
Natt
561,40 SEK
49,60 SEK
Rum
1 405,70 SEK
151,80 SEK
RevPAR
370,40 SEK
276,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 14
8 %
ikon: room 300
9 %
ikon: bed 770
10 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,26
49 %
ikon: bed 0,27
48 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -1,9 °C
1,8 °C
ikon: nederbörd 15 mm
45 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

6 000 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 6 000 bäddnätter i Boden (-44,5 %), av vilka 5 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 540 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 45 procent och utländska bäddnätter minskade med 42 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 45 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Storbritannien (159 nights).

1 200 rooms (-31,9 %) bokades av fritidsresenärer och 1 200 rooms (-54,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 19 200 bäddnätter (-18,2 %) för inhemska besökare och 3 200 (-2,1 %) för utlänningar i Boden, sammanlagt 22 500 (-16,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Boden av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 41 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 85,8 procent inhemska och 14,2 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Boden i genomsnitt 2,8 nätter (-0,13) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,27).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 3,4 miljoner SEK (-2,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 14,1 miljoner SEK och den minskade med 448 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK 12,1 % 1 400 SEK 10,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 560 SEK 9,7 % 630 SEK 15,6 %
Revpar (Registrerade) 370 SEK -42,8 % 550 SEK -7,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (+1)
300 rum (+25)
770 bäddar (+68)

Rumsbeläggning 26,4 % (-25)
Osålda rum 220
Bädd beläggning 26,8 % (-25)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "boden + nyckelord"

Google söker efter "boden" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa