Boden
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Boden: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 7 400
12 %
ikon: sweden 6 700
16 %
ikon: foreign 720
18 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 900
11 %
ikon: sweden 2 500
9 %
ikon: foreign 390
20 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,0 milj.
26 %
Genomsnittliga priser:
Natt
546,80 SEK
63,80 SEK
Rum
1 143,70 SEK
14,30 SEK
RevPAR
484,30 SEK
61,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 14
7 %
ikon: room 280
10 %
ikon: bed 700
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 7,9 °C
1,5 °C
ikon: nederbörd 68 mm
30 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 12 procent

Under september 2019 registrerades 7 400 bäddnätter i Boden (+11,7 %), av vilka 6 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 720 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 16 procent och utländska bäddnätter minskade med 18 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 12 procent jämfört med förra årets september.

960 rooms (+12,3 %) bokades av fritidsresenärer och 2 600 rooms (+30,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 70 000 bäddnätter (+18,9 %) för inhemska besökare och 69 800 (+16,6 %) för utlänningar i Boden, sammanlagt 140 000 (+17,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Boden av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 11 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 86,2 procent inhemska och 13,8 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Boden i genomsnitt 2,7 nätter (+0,58) och utländska besökare 1,8 nätter (+0,06).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 4,0 miljoner SEK (+844 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 48,5 miljoner SEK och den ökade med 15,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 1,3 % 1 500 SEK 24,2 % 
Bäddnatt (Registrerade) 550 SEK 13,2 %  350 SEK 25,4 % 
Revpar (Registrerade) 480 SEK 14,6 %  620 SEK 26,8 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (-1)
280 rum (+25)
700 bäddar (+3)

Rumsbeläggning 42,3 % (+4,9)
Osålda rum 161
Bädd beläggning 36,1 % (+3,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa