Boden
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Boden: Turismen i ett nötskal

Gästnätter ikon
Gästnätter
ikon: star 6 400
102 %
ikon: sweden 5 500
85 %
ikon: foreign 900
353 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 200
104 %
ikon: sweden 1 600
58 %
ikon: foreign 620
697 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,7 mn SEK
72 %
Genomsnittliga priser:
Natt
429,20 SEK
74,90 SEK
Rum
1 133,90 SEK
293,30 SEK
RevPAR
334,10 SEK
153,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
14 %
ikon: room 270
8 %
ikon: bed 760
3 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 29 %
37 %
ikon: bed 33 %
130 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 6,9 °C
0,1 °C
ikon: nederbörd 45 mm
33 mm

Registrerade gästnätter ökade med 102 procent

Under maj 2021 upptecknades 6 400 registrerade gästnätter i Boden (+102,0 %), var av 5 500 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 900 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 85 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 350 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 102 procent i jämförelse med maj förra året.

870 rum (+7,6 %) bokades av fritidsresenärer och 1 500 rum (+42,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och maj upptecknades 21 200 registrerade gästnätter (-20,5 %) för inhemska besökare och 2 500 (-28,3 %) för utländska besökare i Boden, de vill säga sammanlagt 23 700 (-21,4 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 3,3 miljoner registrerade gästnätter (+46,4 %) registrerades i hela landet, var av 3,0 miljoner nätter (+44,8 %) utnyttjades av nationella besökare och 291 000 nätter (+65,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Boden av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,2 % (+0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,2 % och utländska gästnätter 0,3 %.

2 200 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 104 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 71,6 procent inhemska och 28,4 procent från utlandet.

Under maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Boden i genomsnitt 3,5 nätter (+0,51) och utländska besökare 1,4 nätter (-1,1).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,7 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under maj var 2,7 miljoner SEK (+1,1 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-maj var 16,3 miljoner SEK, vilket innebär att det minskade med 1,4 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2021
Antal
Förändring jan-Maj 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 34,9 % 1 200 SEK -10,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 430 SEK -14,9 % 690 SEK 17,4 %
Revpar (Registrerade) 330 SEK 84,6 % 380 SEK -9,2 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (-2)
270 rum (-24)
760 bäddar (+24)

Rumsbeläggning 29,5 % (+7,9)
Osålda rum 190
Bädd beläggning 33,5 % (+19)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa