Boden
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Boden: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 16 500
37 %
ikon: sweden 8 900
28 %
ikon: foreign 7 600
50 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 500
8 %
ikon: sweden 3 500
7 %
ikon: foreign 2 000
9 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 6,0 milj. SEK
43 %
Genomsnittliga priser:
Natt
365,80 SEK
16,00 SEK
Rum
1 456,90 SEK
206,00 SEK
RevPAR
628,40 SEK
150,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 15
6 %
ikon: room 310
9 %
ikon: bed 810
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 14,5 °C
0,4 °C
ikon: nederbörd 76 mm
26 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 37 procent

Under augusti 2019 registrerades 16 500 bäddnätter i Boden (+36,9 %), av vilka 8 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 7 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 28 procent och utländska bäddnätter ökade med 50 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 37 procent jämfört med förra årets augusti.

2 100 rooms (+79,5 %) bokades av fritidsresenärer och 2 000 rooms (-8,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 63 300 bäddnätter (+19,2 %) för inhemska besökare och 69 100 (+17,1 %) för utlänningar i Boden, sammanlagt 132 000 (+18,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 8,9 miljoner bäddnätter (+3,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 6,1 miljoner nätter (+4,0 %) nyttjades av nationella besökare och 2,8 miljoner nätter (+3,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Boden av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

5 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med åtta procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 63,1 procent inhemska och 36,9 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Boden i genomsnitt 2,5 nätter (+0,41) och utländska besökare 3,7 nätter (+1,0).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 6,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 6,0 miljoner SEK (+1,8 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 44,5 miljoner SEK och den ökade med 14,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK 16,5 %  1 500 SEK 26,8 % 
Revpar (Registrerade) 630 SEK 31,4 %  630 SEK 28,0 % 
Bäddnatt (Registrerade) 370 SEK 4,6 % 340 SEK 26,9 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

15 inkvarteringsanläggningar (-1)
310 rum (+25)
810 bäddar (+3)

Rumsbeläggning 43,1 % (+4,9)
Osålda rum 176
Bädd beläggning 66,1 % (+17)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "boden + nyckelord"

Google söker efter "boden" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa