Boden
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2020

Boden: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 10 700
83 %
ikon: sweden 10 200
13 %
ikon: foreign 500
99 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 600
69 %
ikon: sweden 4 300
4 %
ikon: foreign 240
98 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,2 milj. SEK
73 %
Genomsnittliga priser:
Natt
298,90 SEK
112,30 SEK
Rum
1 218,60 SEK
1 677,80 SEK
RevPAR
321,00 SEK
910,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 15
0 %
ikon: room 320
4 %
ikon: bed 850
4 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 26 %
38 %
ikon: bed 41 %
84 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 14,6 °C
1,0 °C
ikon: nederbörd 140 mm
114 mm

10 700 registrerade bäddnätter

Under juli 2020 upptecknades 10 700 registrerade bäddnätter i Boden (-83,1 %), av vilka 10 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 500 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med 13 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 99 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 83 procent jämfört med förra årets juli.

1 400 rooms (-42,5 %) bokades av fritidsresenärer och 1 300 rooms (-25,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 41 700 registrerade bäddnätter (-23,5 %) för inhemska besökare och 4 200 (-93,2 %) för utlänningar i Boden, sammanlagt 45 900 (-60,5 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 9,3 miljoner registrerade bäddnätter (-31,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 8,8 miljoner nätter (-6,0 %) nyttjades av nationella besökare och 557 000 nätter (-86,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Boden av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,1 % (-0,4 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

4 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 69 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 94,8 procent inhemska och 5,2 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Boden i genomsnitt 2,4 nätter (-0,25) och utländska besökare 2,1 nätter (-2,9).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under juli var 3,2 miljoner SEK (-8,6 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-juli var 22,9 miljoner SEK och den minskade med 15,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2020
Antal
Förändring jan-juli 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK -57,9 % 1 200 SEK -17,1 %
Revpar (Registrerade) 320 SEK -73,9 % 370 SEK -41,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 300 SEK 60,2 % 500 SEK 50,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

15 inkvarteringsanläggningar (+0)
320 rum (+13)
850 bäddar (+35)

Rumsbeläggning 26,3 % (-16)
Osålda rum 240
Bädd beläggning 41,4 % (-210)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "boden + nyckelord"

Google söker efter "boden" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juli var 6,94/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa