Bollnäs
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Bollnäs: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 11 600
39 %
ikon: sweden 8 300
6 %
ikon: foreign 3 300
517 %
Topp 3:
Polen
2 500
31 138 %
Danmark
320
506 %
Rumänien
186
2 557 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 100
6 %
ikon: sweden 4 900
8 %
ikon: foreign 210
27 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 6,6 milj.
28 %
Genomsnittliga priser:
Natt
566,30 SEK
45,60 SEK
Rum
1 091,40 SEK
10,60 SEK
RevPAR
641,90 SEK
157,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 17
13 %
ikon: room 360
1 %
ikon: bed 800
8 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 78 mm
28 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 39 procent

Under september 2019 registrerades 11 600 bäddnätter i Bollnäs (+38,8 %), av vilka 8 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sex procent och utländska bäddnätter ökade med 520 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 39 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Polen (2 500 nights).

1 800 rooms (+21,3 %) bokades av fritidsresenärer och 4 200 rooms (+30,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 78 500 bäddnätter (+3,8 %) för inhemska besökare och 11 200 (+75,1 %) för utlänningar i Bollnäs, sammanlagt 89 800 (+9,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Bollnäs av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

5 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sex procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,9 procent inhemska och 4,1 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Bollnäs i genomsnitt 1,7 nätter (-0,03) och utländska besökare 16 nätter (+14).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 6,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 6,6 miljoner SEK (+1,5 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 43,5 miljoner SEK och den ökade med 6,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 1,0 % 990 SEK -0,2 %
Revpar (Registrerade) 640 SEK 32,6 %  470 SEK 19,8 % 
Bäddnatt (Registrerade) 570 SEK -7,4 % 480 SEK 6,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

17 inkvarteringsanläggningar (+2)
360 rum (+4)
800 bäddar (-68)

Rumsbeläggning 58,8 % (+14)
Osålda rum 149
Bädd beläggning 51,5 % (+19)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa