Bollnäs
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Bollnäs: Turismen i ett nötskal

ikon: star 28 500
37 %
ikon: sweden 27 000
32 %
ikon: foreign 1 500
322 %
Topp 3:
Tyskland
480
662 %
Norge
340
3 280 %
Nederländerna
169
1 308 %
ikon: star 13 800
35 %
ikon: sweden 13 100
29 %
ikon: foreign 700
666 %
Genomsnittliga priser:
Natt
319,20 SEK
19,10 SEK
Rum
1 380,00 SEK
264,80 SEK
RevPAR
929,90 SEK
285,40 SEK
ikon: establishment 18
5 %
ikon: room 330
13 %
ikon: bed 710
15 %
ikon: room 67 %
17 %
ikon: bed 135 %
41 %
ikon: nederbörd 70 mm
35 mm

Registrerade gästnätter ökade med 37 procent

Under juli 2021 upptecknades 28 500 registrerade gästnätter i Bollnäs (+36,7 %), var av 27 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 500 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 32 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 320 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 37 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (480 nights).

4 400 rum (+26,7 %) bokades av fritidsresenärer och 2 200 rum (+2,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 62 200 registrerade gästnätter (+17,2 %) för inhemska besökare och 3 300 (-14,5 %) för utländska besökare i Bollnäs, de vill säga sammanlagt 65 500 (+15,1 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Bollnäs av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,3 % och utländska gästnätter 0,1 %.

13 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 35 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 94,9 procent inhemska och 5,1 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Bollnäs i genomsnitt 2,1 nätter (+0,04) och utländska besökare 2,1 nätter (-1,7).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 9,1 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 9,1 miljoner SEK (+2,8 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 27,2 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 2,4 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK 23,7 % 1 100 SEK 15,0 %
Revpar (Registrerade) 930 SEK 44,3 % 440 SEK 25,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 320 SEK 6,4 % 420 SEK -4,6 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

18 inkvarteringsanläggningar (-1)
330 rum (-49)
710 bäddar (-128)

Rumsbeläggning 67,4 % (+9,6)
Osålda rum 106
Bädd beläggning 134,8 % (+39)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (juni)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 5,64/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa