Bollnäs
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Bollnäs: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 6 700
48 %
ikon: sweden 4 900
12 %
ikon: foreign 1 900
822 %
Topp 3:
Polen
1 300
133 400 %
Danmark
260
4 250 %
Rumänien
68
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 500
9 %
ikon: sweden 3 400
11 %
ikon: foreign 104
25 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,0 milj. SEK
44 %
Genomsnittliga priser:
Natt
598,20 SEK
18,20 SEK
Rum
957,80 SEK
62,50 SEK
RevPAR
414,20 SEK
114,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 13
30 %
ikon: room 350
2 %
ikon: bed 760
7 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 46 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 48 procent

Under december 2019 registrerades 6 700 bäddnätter i Bollnäs (+48,5 %), av vilka 4 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 12 procent och utländska bäddnätter ökade med 820 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 48 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Polen (1 300 nights).

1 000 rooms (+9,9 %) bokades av fritidsresenärer och 3 200 rooms (+76,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 95 700 bäddnätter (+4,5 %) för inhemska besökare och 19 600 (+167,6 %) för utlänningar i Bollnäs, sammanlagt 115 000 (+16,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Bollnäs av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

3 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med nio procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,0 procent inhemska och 3,0 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Bollnäs i genomsnitt 1,4 nätter (+0,02) och utländska besökare 18 nätter (+17).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 4,0 miljoner SEK (+1,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 58,9 miljoner SEK och den ökade med 10,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 960 SEK -6,1 % 1 000 SEK 0,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 600 SEK -2,9 % 510 SEK 3,4 %
Revpar (Registrerade) 410 SEK 38,3 % 480 SEK 24,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (+3)
350 rum (-7)
760 bäddar (-54)

Rumsbeläggning 43,2 % (+14)
Osålda rum 199
Bädd beläggning 32,5 % (+11)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "bollnäs + nyckelord"

Google söker efter "bollnäs" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa