Bollnäs
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Bollnäs: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 5 000
28 %
ikon: sweden 4 600
32 %
ikon: foreign 430
190 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 600
42 %
ikon: sweden 2 600
42 %
ikon: foreign 48
49 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,6 milj. SEK
13 %
Genomsnittliga priser:
Natt
719,80 SEK
120,50 SEK
Rum
1 013,30 SEK
22,30 SEK
RevPAR
341,80 SEK
76,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 13
44 %
ikon: room 360
4 %
ikon: bed 780
4 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,34
20 %
ikon: bed 0,22
32 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 20 mm
37 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

5 000 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 5 000 bäddnätter i Bollnäs (-27,7 %), av vilka 4 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 430 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 32 procent och utländska bäddnätter ökade med 190 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 28 procent jämfört med förra årets mars.

1 100 rooms (-23,5 %) bokades av fritidsresenärer och 2 400 rooms (-10,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 17 000 bäddnätter (-9,3 %) för inhemska besökare och 2 700 (+370,2 %) för utlänningar i Bollnäs, sammanlagt 19 600 (+1,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Bollnäs av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 42 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,2 procent inhemska och 1,8 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Bollnäs i genomsnitt 1,8 nätter (+0,25) och utländska besökare 8,9 nätter (+7,4).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 3,6 miljoner SEK (-546 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 12,0 miljoner SEK och den ökade med 720 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 2,3 % 890 SEK -6,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 720 SEK 20,1 % 610 SEK 4,5 %
Revpar (Registrerade) 340 SEK -18,2 % 380 SEK 1,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (+4)
360 rum (+13)
780 bäddar (+30)

Rumsbeläggning 33,7 % (-8,4)
Osålda rum 240
Bädd beläggning 22,1 % (-11)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "bollnäs + nyckelord"

Google söker efter "bollnäs" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa