Bollnäs
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Bollnäs: Turismen i ett nötskal

ikon: star 4 300
32 %
ikon: sweden 4 100
32 %
ikon: foreign 175
35 %
Topp 3:
Danmark
70
29 %
Finland
30
Tyskland
19
375 %
ikon: star 2 900
48 %
ikon: sweden 2 900
47 %
ikon: foreign 73
103 %
Genomsnittliga priser:
Natt
709,50 SEK
172,70 SEK
Rum
1 226,20 SEK
313,00 SEK
RevPAR
336,30 SEK
128,00 SEK
ikon: establishment 12
0 %
ikon: room 310
0 %
ikon: bed 650
0 %
ikon: room 27 %
20 %
ikon: bed 23 %
24 %
ikon: nederbörd 49 mm
6 mm

Registrerade gästnätter ökade med 32 procent

Under januari 2022 upptecknades 4 300 registrerade gästnätter i Bollnäs (+32,3 %), var av 4 100 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 175 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 32 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 35 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 32 procent i jämförelse med januari förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Danmark (70 nights).

1 300 rum (+54,0 %) bokades av fritidsresenärer och 1 200 rum (+11,0 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner registrerade gästnätter (+6,0 %) registrerades i hela landet, var av 2,0 miljoner nätter (-3,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (+108,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Bollnäs av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,2 % och utländska gästnätter 0,0 %.

2 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 48 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 97,5 procent inhemska och 2,5 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Bollnäs i genomsnitt 1,4 nätter (-0,16) och utländska besökare 2,4 nätter (-1,2).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,0 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 3,0 miljoner SEK (+1,3 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 34,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 710 SEK 32,2 %
Revpar (Registrerade) 340 SEK 61,5 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+0)
310 rum (+0)
650 bäddar (-1)

Rumsbeläggning 27,4 % (+4,6)
Osålda rum 220
Bädd beläggning 22,8 % (+4,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa