Borås
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Borås: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 22 000
2 %
ikon: sweden 17 400
8 %
ikon: foreign 4 600
16 %
Topp 3:
Förenta Staterna
960
17 %
Kina
850
46 %
Norge
650
58 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 13 500
5 %
ikon: sweden 10 500
14 %
ikon: foreign 2 900
18 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 16,1 milj.
13 %
Genomsnittliga priser:
Natt
731,20 SEK
75,20 SEK
Rum
1 132,50 SEK
70,10 SEK
RevPAR
772,20 SEK
3,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
0 %
ikon: room 690
6 %
ikon: bed 1 200
2 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 12,2 °C
0,5 °C
ikon: nederbörd 135 mm
18 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med två procent

Under september 2019 registrerades 22 000 bäddnätter i Borås (+1,8 %), av vilka 17 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 4 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med åtta procent och utländska bäddnätter minskade med 16 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med två procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Förenta Staterna (960 nights).

6 300 rooms (+15,7 %) bokades av fritidsresenärer och 8 000 rooms (+0,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 175 000 bäddnätter (+5,2 %) för inhemska besökare och 49 900 (-9,6 %) för utlänningar i Borås, sammanlagt 225 000 (+1,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Borås av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

13 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fem procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 78,2 procent inhemska och 21,8 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Borås i genomsnitt 1,7 nätter (-0,1) och utländska besökare 1,6 nätter (+0,03).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 16,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 16,1 miljoner SEK (+1,9 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 125,1 miljoner SEK och den ökade med 12,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 6,6 % 1 100 SEK 4,8 %
Revpar (Registrerade) 770 SEK 0,4 % 660 SEK -1,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 730 SEK 11,5 %  550 SEK 9,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+0)
690 rum (+36)
1 200 bäddar (-25)

Rumsbeläggning 68,2 % (-4,2)
Osålda rum 220
Bädd beläggning 58,3 % (-2,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 7,96/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa