Borås
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Borås: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 9 800
49 %
ikon: sweden 8 600
47 %
ikon: foreign 1 200
60 %
Topp 3:
Förenta Staterna
480
57 %
Danmark
169
11 %
Norge
168
55 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 400
50 %
ikon: sweden 4 700
48 %
ikon: foreign 680
62 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 8,0 milj. SEK
41 %
Genomsnittliga priser:
Natt
810,30 SEK
116,70 SEK
Rum
1 126,10 SEK
89,70 SEK
RevPAR
365,10 SEK
261,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 13
18 %
ikon: room 660
3 %
ikon: bed 1 200
6 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,32
46 %
ikon: bed 0,25
50 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,6 °C
0,7 °C
ikon: nederbörd 102 mm
49 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

9 800 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 9 800 bäddnätter i Borås (-49,2 %), av vilka 8 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 47 procent och utländska bäddnätter minskade med 60 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 49 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Förenta Staterna (480 nights).

2 300 rooms (-60,9 %) bokades av fritidsresenärer och 4 800 rooms (-32,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 34 800 bäddnätter (-19,7 %) för inhemska besökare och 6 200 (-37,7 %) för utlänningar i Borås, sammanlagt 41 000 (-23,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Borås av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

5 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 50 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 87,3 procent inhemska och 12,7 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Borås i genomsnitt 1,8 nätter (+0,02) och utländska besökare 1,8 nätter (+0,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 8,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 8,0 miljoner SEK (-5,5 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 29,5 miljoner SEK och den minskade med 6,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 8,7 % 1 100 SEK 2,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 810 SEK 16,8 % 720 SEK 6,4 %
Revpar (Registrerade) 370 SEK -41,7 % 460 SEK -20,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (+2)
660 rum (-24)
1 200 bäddar (-73)

Rumsbeläggning 32,4 % (-28)
Osålda rum 450
Bädd beläggning 24,8 % (-25)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "borås + nyckelord"

Google söker efter "borås" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 7,83/10 (-0,21).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa