Borås
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Borås: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 13 400
14 %
ikon: sweden 11 500
8 %
ikon: foreign 1 900
38 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 8 000
8 %
ikon: sweden 6 900
2 %
ikon: foreign 1 100
36 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 8,4 milj. SEK
3 %
Genomsnittliga priser:
Natt
628,10 SEK
71,30 SEK
Rum
999,10 SEK
60,30 SEK
RevPAR
426,40 SEK
30,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
0 %
ikon: room 690
6 %
ikon: bed 1 200
2 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,0 °C
1,5 °C
ikon: nederbörd 156 mm
71 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

13 400 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 13 400 bäddnätter i Borås (-13,7 %), av vilka 11 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med åtta procent och utländska bäddnätter minskade med 38 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 14 procent jämfört med förra årets december.

3 600 rooms (-0,6 %) bokades av fritidsresenärer och 4 800 rooms (-13,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 223 000 bäddnätter (+4,2 %) för inhemska besökare och 58 200 (-14,5 %) för utlänningar i Borås, sammanlagt 281 000 (-0,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Borås av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

8 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med åtta procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 86,1 procent inhemska och 13,9 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Borås i genomsnitt 1,7 nätter (-0,11) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,08).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 8,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 8,4 miljoner SEK (-225 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 162,9 miljoner SEK och den ökade med 11,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 6,4 % 1 100 SEK 3,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 630 SEK 12,8 % 580 SEK 7,8 %
Revpar (Registrerade) 430 SEK -6,7 % 650 SEK -3,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+0)
690 rum (+36)
1 200 bäddar (-25)

Rumsbeläggning 42,7 % (-6,0)
Osålda rum 390
Bädd beläggning 38,1 % (-4,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "borås + nyckelord"

Google söker efter "borås" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,26/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa