Borås
Inkvarterings- och resestatistik

November 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Borås: Turismen i ett nötskal

ikon: star 23 100
224 %
ikon: sweden 20 200
221 %
ikon: foreign 2 800
249 %
Topp 3:
Förenta Staterna
720
1 160 %
Norge
540
1 710 %
Storbritannien
340
418 %
ikon: star 12 100
267 %
ikon: sweden 10 700
254 %
ikon: foreign 1 300
412 %
Genomsnittliga priser:
Natt
736,30 SEK
103,50 SEK
Rum
1 152,70 SEK
222,00 SEK
RevPAR
853,60 SEK
619,90 SEK
ikon: establishment 11
15 %
ikon: room 670
0 %
ikon: bed 1 500
28 %
ikon: room 74 %
195 %
ikon: bed 67 %
233 %
ikon: temperatur 4,6 °C
2,1 °C
ikon: nederbörd 114 mm
5 mm

Registrerade gästnätter ökade med 220 procent

Under november 2021 upptecknades 23 100 registrerade gästnätter i Borås (+224,4 %), var av 20 200 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 800 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 220 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 250 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 220 procent i jämförelse med november förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Förenta Staterna (720 nights).

6 100 rum (+195,6 %) bokades av fritidsresenärer och 8 700 rum (+211,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 185 000 registrerade gästnätter (+31,3 %) för inhemska besökare och 18 500 (+28,3 %) för utländska besökare i Borås, de vill säga sammanlagt 203 000 (+31,0 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 3,7 miljoner registrerade gästnätter (+134,9 %) registrerades i hela landet, var av 3,1 miljoner nätter (+133,0 %) utnyttjades av nationella besökare och 575 000 nätter (+145,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Borås av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,6 % (+0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,6 % och utländska gästnätter 0,5 %.

12 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 270 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 88,9 procent inhemska och 11,1 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Borås i genomsnitt 1,9 nätter (-0,2) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,99).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 17,0 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under november var 17,0 miljoner SEK (+12,5 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-november var 108,5 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 25,7 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2021
Antal
Förändring jan-november 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 23,9 % 1 100 SEK 4,6 %
Revpar (Registrerade) 850 SEK 265,2 % 510 SEK 31,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 740 SEK 16,4 % 530 SEK 0,1 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (-2)
670 rum (+2)
1 500 bäddar (+330)

Rumsbeläggning 74,1 % (+49)
Osålda rum 173
Bädd beläggning 67,1 % (+47)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Socialblade, Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa