Borgholm
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Borgholm: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 36 700
28 %
ikon: sweden 34 200
39 %
ikon: foreign 2 500
38 %
Topp 3:
Tyskland
1 300
51 %
Danmark
310
11 %
Norge
230
8 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 16 400
30 %
ikon: sweden 15 300
35 %
ikon: foreign 1 100
14 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 9,7 milj. SEK
42 %
Genomsnittliga priser:
Natt
263,70 SEK
25,10 SEK
Rum
1 861,40 SEK
795,50 SEK
RevPAR
574,60 SEK
77,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 41
2 %
ikon: room 590
14 %
ikon: bed 1 600
6 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 28 procent

Under september 2019 registrerades 36 700 bäddnätter i Borgholm (+28,5 %), av vilka 34 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 39 procent och utländska bäddnätter minskade med 38 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 28 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (1 300 nights).

4 300 rooms (+2,9 %) bokades av fritidsresenärer och 920 rooms (-58,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 897 000 bäddnätter (-2,8 %) för inhemska besökare och 106 000 (+7,3 %) för utlänningar i Borgholm, sammanlagt 1,0 miljoner (-1,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Borgholm av det totala antalet bäddnätter var 0,8 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,0 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

16 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 30 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,1 procent inhemska och 6,9 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Borgholm i genomsnitt 2,2 nätter (+0,06) och utländska besökare 2,2 nätter (-0,84).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 9,7 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 9,7 miljoner SEK (+2,9 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 214,4 miljoner SEK och den ökade med 150,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 900 SEK 74,6 %  3 700 SEK 195,9 % 
Revpar (Registrerade) 570 SEK 15,5 %  1 600 SEK 173,7 % 
Bäddnatt (Registrerade) 260 SEK 10,5 %  210 SEK 237,4 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

41 inkvarteringsanläggningar (-1)
590 rum (+74)
1 600 bäddar (-103)

Rumsbeläggning 30,9 % (-16)
Osålda rum 410
Bädd beläggning 77,4 % (+13)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "borgholm + nyckelord"

Google söker efter "borgholm" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,35/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa