Borgholm
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Borgholm: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 800
46 %
ikon: sweden 2 500
37 %
ikon: foreign 340
172 %
Topp 3:
Lettland
138
13 700 %
Tyskland
82
110 %
Polen
43
0 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 710
34 %
ikon: sweden 660
37 %
ikon: foreign 46
53 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 965 000 SEK
12 %
Genomsnittliga priser:
Natt
343,40 SEK
227,10 SEK
Rum
1 234,40 SEK
52,30 SEK
RevPAR
194,80 SEK
90,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 13
18 %
ikon: room 240
1 %
ikon: bed 590
11 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 46 procent

Under december 2019 registrerades 2 800 bäddnätter i Borgholm (+46,0 %), av vilka 2 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 340 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 37 procent och utländska bäddnätter ökade med 172 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 46 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Lettland (138 nights).

470 rooms (-13,2 %) bokades av fritidsresenärer och 320 rooms (-19,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 909 000 bäddnätter (-2,8 %) för inhemska besökare och 108 000 (+7,1 %) för utlänningar i Borgholm, sammanlagt 1,0 miljoner (-1,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Borgholm av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

710 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 34 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,5 procent inhemska och 6,5 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Borgholm i genomsnitt 3,7 nätter (+2,0) och utländska besökare 7,5 nätter (+3,3).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 965 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 965 000 SEK (-133 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 219,4 miljoner SEK och den ökade med 148,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 4,4 % 3 500 SEK 183,5 % 
Bäddnatt (Registrerade) 340 SEK -39,8 %  220 SEK 211,1 % 
Revpar (Registrerade) 195 SEK -31,7 %  1 400 SEK 158,4 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (+2)
240 rum (+2)
590 bäddar (-75)

Rumsbeläggning 15,8 % (-8,3)
Osålda rum 210
Bädd beläggning 22,0 % (+5,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "borgholm + nyckelord"

Google söker efter "borgholm" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,35/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa