Borgholm
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Borgholm: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 400
35 %
ikon: sweden 2 300
36 %
ikon: foreign 155
1 %
Topp 3:
Lettland
82
1 950 %
Norge
45
73 %
Danmark
10
150 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 630
5 %
ikon: sweden 600
1 %
ikon: foreign 35
44 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 865 000 SEK
21 %
Genomsnittliga priser:
Natt
359,20 SEK
62,50 SEK
Rum
853,10 SEK
107,30 SEK
RevPAR
120,60 SEK
0,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 17
6 %
ikon: room 320
0 %
ikon: bed 850
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,14
12 %
ikon: bed 0,12
17 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 400 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 2 400 bäddnätter i Borgholm (-34,6 %), av vilka 2 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 155 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 36 procent och utländska bäddnätter ökade med en procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 35 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Lettland (82 nights).

800 rooms (+41,0 %) bokades av fritidsresenärer och 220 rooms (-62,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 4 600 bäddnätter (-42,9 %) för inhemska besökare och 580 (+37,6 %) för utlänningar i Borgholm, sammanlagt 5 200 (-38,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Borgholm av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

630 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med fem procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,5 procent inhemska och 5,5 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Borgholm i genomsnitt 3,8 nätter (-2,1) och utländska besökare 4,4 nätter (+2,0).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 865 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 865 000 SEK (-228 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 1,6 miljoner SEK och den minskade med 815 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 850 SEK -11,2 % 760 SEK -44,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 360 SEK 21,1 % 300 SEK 7,5 %
Revpar (Registrerade) 121 SEK -0,7 % 100 SEK -26,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

17 inkvarteringsanläggningar (+1)
320 rum (+0)
850 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 14,1 % (+1,5)
Osålda rum 270
Bädd beläggning 11,7 % (-2,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "borgholm + nyckelord"

Google söker efter "borgholm" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (september 2019)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,35/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa