Borlänge
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Borlänge: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 25 300
22 %
ikon: sweden 24 500
26 %
ikon: foreign 780
38 %
Topp 3:
Förenta Staterna
210
28 %
Finland
92
11 %
Schweiz
80
281 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 13 300
23 %
ikon: sweden 12 900
27 %
ikon: foreign 410
34 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 12,0 milj. SEK
23 %
Genomsnittliga priser:
Natt
475,00 SEK
2,20 SEK
Rum
1 099,10 SEK
1,00 SEK
RevPAR
594,40 SEK
38,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 14
8 %
ikon: room 780
17 %
ikon: bed 1 900
7 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -0,1 °C
2,5 °C
ikon: nederbörd 55 mm
8 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 22 procent

Under december 2019 registrerades 25 300 bäddnätter i Borlänge (+22,0 %), av vilka 24 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 780 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 26 procent och utländska bäddnätter minskade med 38 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 22 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Förenta Staterna (210 nights).

6 800 rooms (+44,0 %) bokades av fritidsresenärer och 4 200 rooms (-1,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 252 000 bäddnätter (+2,5 %) för inhemska besökare och 22 900 (-10,4 %) för utlänningar i Borlänge, sammanlagt 275 000 (+1,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Borlänge av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,9 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

13 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 23 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,9 procent inhemska och 3,1 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Borlänge i genomsnitt 1,9 nätter (-0,02) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,13).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 12,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 12,0 miljoner SEK (+2,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 142,5 miljoner SEK och den ökade med 3,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK -0,1 % 1 100 SEK -0,3 %
Revpar (Registrerade) 590 SEK 6,9 % 620 SEK 0,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 480 SEK 0,5 % 520 SEK 1,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (+1)
780 rum (+112)
1 900 bäddar (+133)

Rumsbeläggning 54,1 % (+3,6)
Osålda rum 360
Bädd beläggning 54,7 % (+7,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "borlänge + nyckelord"

Google söker efter "borlänge" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i november var 8,34/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa