Borlänge
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Borlänge: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 20 000
45 %
ikon: sweden 19 400
45 %
ikon: foreign 670
36 %
Topp 3:
Förenta Staterna
153
33 %
Polen
92
207 %
Danmark
72
132 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 9 300
46 %
ikon: sweden 8 900
46 %
ikon: foreign 330
48 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 10,2 milj. SEK
46 %
Genomsnittliga priser:
Natt
510,30 SEK
16,80 SEK
Rum
1 120,50 SEK
153,00 SEK
RevPAR
441,10 SEK
374,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 14
8 %
ikon: room 780
2 %
ikon: bed 1 900
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,39
38 %
ikon: bed 0,35
42 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 1,8 °C
1,5 °C
ikon: nederbörd 42 mm
30 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

20 000 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 20 000 bäddnätter i Borlänge (-44,7 %), av vilka 19 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 670 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 45 procent och utländska bäddnätter minskade med 36 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 45 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Förenta Staterna (153 nights).

5 500 rooms (-38,4 %) bokades av fritidsresenärer och 3 600 rooms (-40,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 91 000 bäddnätter (-12,3 %) för inhemska besökare och 3 200 (-22,6 %) för utlänningar i Borlänge, sammanlagt 94 200 (-12,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Borlänge av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,8 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

9 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 46 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,5 procent inhemska och 3,5 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Borlänge i genomsnitt 2,2 nätter (+0,05) och utländska besökare 2,0 nätter (+0,39).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 10,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 10,2 miljoner SEK (-8,9 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 50,2 miljoner SEK och den minskade med 6,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK -12,0 % 1 300 SEK -3,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 510 SEK -3,2 % 530 SEK 1,3 %
Revpar (Registrerade) 440 SEK -45,9 % 730 SEK -20,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (+1)
780 rum (+12)
1 900 bäddar (+15)

Rumsbeläggning 39,4 % (-25)
Osålda rum 470
Bädd beläggning 35,1 % (-25)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "borlänge + nyckelord"

Google söker efter "borlänge" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 7,9/10 (+0,17).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa