Borlänge
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Borlänge: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 14 700
7 %
ikon: sweden 13 400
17 %
ikon: foreign 1 300
43 %
Topp 3:
Tyskland
340
50 %
Förenta Staterna
200
19 %
Finland
178
28 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 8 500
5 %
ikon: sweden 7 600
13 %
ikon: foreign 920
34 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 9,4 milj.
11 %
Genomsnittliga priser:
Natt
643,90 SEK
21,40 SEK
Rum
955,60 SEK
18,60 SEK
RevPAR
545,40 SEK
118,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 13
0 %
ikon: room 610
9 %
ikon: bed 1 200
33 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 10,7 °C
0,9 °C
ikon: nederbörd 58 mm
14 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sju procent

Under september 2019 registrerades 14 700 bäddnätter i Borlänge (+7,5 %), av vilka 13 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 17 procent och utländska bäddnätter minskade med 43 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sju procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (340 nights).

3 800 rooms (+55,7 %) bokades av fritidsresenärer och 6 100 rooms (-8,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 201 000 bäddnätter (-1,4 %) för inhemska besökare och 20 500 (-7,3 %) för utlänningar i Borlänge, sammanlagt 221 000 (-1,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Borlänge av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

8 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fem procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,2 procent inhemska och 10,8 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Borlänge i genomsnitt 1,8 nätter (+0,06) och utländska besökare 1,4 nätter (-0,21).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 9,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 9,4 miljoner SEK (+946 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 111,2 miljoner SEK och den minskade med 954 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 960 SEK 2,0 % 1 100 SEK -0,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 640 SEK 3,4 % 500 SEK 1,1 %
Revpar (Registrerade) 550 SEK 27,7 %  640 SEK 0,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (+0)
610 rum (-57)
1 200 bäddar (-590)

Rumsbeläggning 57,1 % (+11)
Osålda rum 260
Bädd beläggning 42,5 % (+17)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,16/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa