Botkyrka
Inkvarterings- och resestatistik

November 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Botkyrka: Turismen i ett nötskal

ikon: star 23 200
26 %
ikon: sweden 21 600
25 %
ikon: foreign 1 600
42 %
Topp 3:
Litauen
810
34 %
Polen
350
254 %
Förenta Staterna
93
127 %
ikon: star 7 700
27 %
ikon: sweden 7 600
26 %
ikon: foreign 160
62 %
Genomsnittliga priser:
Natt
230,90 SEK
32,80 SEK
Rum
448,40 SEK
59,10 SEK
RevPAR
340,50 SEK
68,80 SEK
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 550
19 %
ikon: bed 1 100
18 %
ikon: room 76 %
9 %
ikon: bed 70 %
8 %

Registrerade gästnätter ökade med 26 procent

Under november 2021 upptecknades 23 200 registrerade gästnätter i Botkyrka (+25,9 %), var av 21 600 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 600 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 25 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 42 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 26 procent i jämförelse med november förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Litauen (810 nights).

1 900 rum (-16,4 %) bokades av fritidsresenärer och 10 100 rum (+41,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 212 000 registrerade gästnätter för inhemska besökare och 14 900 för utländska besökare i Botkyrka, de vill säga sammanlagt 227 000 registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 3,7 miljoner registrerade gästnätter (+134,9 %) registrerades i hela landet, var av 3,1 miljoner nätter (+133,0 %) utnyttjades av nationella besökare och 575 000 nätter (+145,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Botkyrka av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,6 % (-0,5 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,7 % och utländska gästnätter 0,3 %.

7 700 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 27 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 97,9 procent inhemska och 2,1 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Botkyrka i genomsnitt 2,9 nätter (-0,03) och utländska besökare 10 nätter (-1,4).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,3 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under november var 5,3 miljoner SEK (+1,7 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2021
Antal
Förändring jan-november 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 450 SEK 15,2 % 420 SEK
Revpar (Registrerade) 340 SEK 25,3 % 280 SEK
Bäddnatt (Registrerade) 230 SEK 16,6 % 210 SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
550 rum (+89)
1 100 bäddar (+171)

Rumsbeläggning 75,9 % (+6,1)
Osålda rum 132
Bädd beläggning 70,0 % (+5,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa