Botkyrka
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Botkyrka: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 14 100
13 %
ikon: sweden 11 300
12 %
ikon: foreign 2 900
17 %
Topp 3:
Polen
750
15 %
Litauen
580
794 %
Tyskland
134
15 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 400
9 %
ikon: sweden 1 900
7 %
ikon: foreign 580
14 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,8 milj. SEK
17 %
Genomsnittliga priser:
Natt
342,50 SEK
10,10 SEK
Rum
665,70 SEK
63,90 SEK
RevPAR
442,10 SEK
34,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 360
4 %
ikon: bed 730
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 13 procent

Under december 2019 registrerades 14 100 bäddnätter i Botkyrka (+13,4 %), av vilka 11 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 12 procent och utländska bäddnätter ökade med 17 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 13 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Polen (750 nights).

2 300 rooms (-25,1 %) bokades av fritidsresenärer och 4 900 rooms (+31,3 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Botkyrka av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

2 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med nio procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 76,1 procent inhemska och 23,9 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Botkyrka i genomsnitt 6,1 nätter (+1,0) och utländska besökare 4,9 nätter (+1,3).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 4,8 miljoner SEK (+696 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 670 SEK 10,6 %   SEK
Revpar (Registrerade) 440 SEK 8,5 %  SEK
Bäddnatt (Registrerade) 340 SEK 3,0 %  SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
360 rum (+15)
730 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 66,4 % (-1,3)
Osålda rum 122
Bädd beläggning 63,4 % (+5,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "botkyrka + nyckelord"

Google söker efter "botkyrka" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa