Botkyrka
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Botkyrka: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 18 700
26 %
ikon: sweden 14 500
28 %
ikon: foreign 4 200
23 %
Topp 3:
Polen
1 300
680 %
Litauen
410
23 %
Portugal
320
4 443 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 600
2 %
ikon: sweden 2 700
9 %
ikon: foreign 950
14 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 7,3 milj. SEK
27 %
Genomsnittliga priser:
Natt
390,40 SEK
2,00 SEK
Rum
788,80 SEK
9,50 SEK
RevPAR
688,90 SEK
115,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 360
4 %
ikon: bed 730
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 26 procent

Under september 2019 registrerades 18 700 bäddnätter i Botkyrka (+26,4 %), av vilka 14 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 4 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 28 procent och utländska bäddnätter ökade med 23 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 26 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Polen (1 300 nights).

2 800 rooms (-10,8 %) bokades av fritidsresenärer och 6 500 rooms (+58,0 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Botkyrka av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

3 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med två procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 73,9 procent inhemska och 26,1 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Botkyrka i genomsnitt 5,4 nätter (+0,79) och utländska besökare 4,4 nätter (+1,3).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 7,3 miljoner SEK (+1,6 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 790 SEK -1,2 %  SEK
Revpar (Registrerade) 690 SEK 20,1 %   SEK
Bäddnatt (Registrerade) 390 SEK 0,5 %  SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
360 rum (+15)
730 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 87,3 % (+15)
Osålda rum 46
Bädd beläggning 87,5 % (+18)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "botkyrka + nyckelord"

Google söker efter "botkyrka" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa