Botkyrka
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Botkyrka: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 17 000
22 %
ikon: sweden 15 600
41 %
ikon: foreign 1 400
52 %
Topp 3:
Litauen
590
62 %
Polen
520
4 %
Norge
39
57 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 500
73 %
ikon: sweden 5 400
113 %
ikon: foreign 134
80 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,0 milj. SEK
26 %
Genomsnittliga priser:
Natt
232,50 SEK
150,90 SEK
Rum
454,40 SEK
219,60 SEK
RevPAR
284,60 SEK
212,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 460
26 %
ikon: bed 960
31 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,63
15 %
ikon: bed 0,58
9 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 22 procent

Under mars 2020 registrerades 17 000 bäddnätter i Botkyrka (+21,6 %), av vilka 15 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 41 procent och utländska bäddnätter minskade med 52 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 22 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Litauen (590 nights).

1 800 rooms (-39,2 %) bokades av fritidsresenärer och 6 900 rooms (+39,3 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Botkyrka av det totala antalet bäddnätter var 0,6 % (+0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

5 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 73 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,6 procent inhemska och 2,4 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Botkyrka i genomsnitt 2,9 nätter (-1,5) och utländska besökare 11 nätter (+6,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 4,0 miljoner SEK (-1,4 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 450 SEK -32,6 % SEK
Revpar (Registrerade) 280 SEK -42,8 % SEK
Bäddnatt (Registrerade) 230 SEK -39,4 % SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
460 rum (+96)
960 bäddar (+230)

Rumsbeläggning 62,6 % (-11)
Osålda rum 172
Bädd beläggning 57,9 % (-5,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "botkyrka + nyckelord"

Google söker efter "botkyrka" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa