Botkyrka
Inkvarterings- och resestatistik

November 2020

Botkyrka: Turismen i ett nötskal

ikon: star 18 400
16 %
ikon: sweden 17 300
36 %
ikon: foreign 1 100
64 %
ikon: star 6 100
96 %
ikon: sweden 6 000
146 %
ikon: foreign 99
85 %
Genomsnittliga priser:
Natt
198,00 SEK
183,90 SEK
Rum
389,30 SEK
341,80 SEK
RevPAR
271,70 SEK
299,80 SEK
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 460
26 %
ikon: bed 960
31 %
ikon: room 70 %
11 %
ikon: bed 65 %
12 %

Registrerade gästnätter ökade med 16 procent

Under november 2020 upptecknades 18 400 registrerade gästnätter i Botkyrka (+16,1 %), var av 17 300 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 100 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 36 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 64 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 16 procent i jämförelse med november förra året.

2 200 rum (-9,4 %) bokades av fritidsresenärer och 7 100 rum (+22,5 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,2 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner registrerade gästnätter (-56,6 %) registrerades i hela landet, var av 1,3 miljoner nätter (-53,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 234 000 nätter (-68,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Botkyrka av det totala antalet registrerade gästnätter var 1,2 % (+0,7 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,3 % och utländska gästnätter 0,5 %.

6 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 96 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 98,4 procent inhemska och 1,6 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Botkyrka i genomsnitt 2,9 nätter (-2,3) och utländska besökare 11 nätter (+6,7).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,6 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under november var 3,6 miljoner SEK (-2,4 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2020
Antal
Förändring jan-november 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 390 SEK -46,7 % SEK
Revpar (Registrerade) 270 SEK -52,5 % SEK
Bäddnatt (Registrerade) 198 SEK -48,1 % SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
460 rum (+96)
960 bäddar (+230)

Rumsbeläggning 69,8 % (-8,4)
Osålda rum 139
Bädd beläggning 65,0 % (-8,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa