Botkyrka
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2021

Botkyrka: Turismen i ett nötskal

ikon: star 24 400
40 %
ikon: sweden 22 500
45 %
ikon: foreign 1 800
1 %
ikon: star 7 900
39 %
ikon: sweden 7 600
40 %
ikon: foreign 240
30 %
Genomsnittliga priser:
Natt
213,60 SEK
43,60 SEK
Rum
424,00 SEK
63,70 SEK
RevPAR
320,50 SEK
1,20 SEK
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 550
19 %
ikon: bed 1 100
18 %
ikon: room 76 %
15 %
ikon: bed 71 %
20 %

Registrerade gästnätter ökade med 40 procent

Under oktober 2021 upptecknades 24 400 registrerade gästnätter i Botkyrka (+40,5 %), var av 22 500 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 800 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 45 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med en procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 40 procent i jämförelse med oktober förra året.

2 000 rum (-8,6 %) bokades av fritidsresenärer och 10 300 rum (+47,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och oktober upptecknades 191 000 registrerade gästnätter för inhemska besökare och 13 300 för utländska besökare i Botkyrka, de vill säga sammanlagt 204 000 registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 3,9 miljoner registrerade gästnätter (+25,2 %) registrerades i hela landet, var av 3,2 miljoner nätter (+19,8 %) utnyttjades av nationella besökare och 708 000 nätter (+57,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Botkyrka av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,6 % (+0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,7 % och utländska gästnätter 0,3 %.

7 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 39 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 97,0 procent inhemska och 3,0 procent från utlandet.

Under oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Botkyrka i genomsnitt 2,9 nätter (+0,11) och utländska besökare 7,9 nätter (-2,4).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,2 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under oktober var 5,2 miljoner SEK (+743 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2021
Antal
Förändring jan-Oktober 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 420 SEK -13,1 % 420 SEK
Revpar (Registrerade) 320 SEK -0,4 % 270 SEK
Bäddnatt (Registrerade) 210 SEK -17,0 % 210 SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
550 rum (+89)
1 100 bäddar (+171)

Rumsbeläggning 75,6 % (+9,6)
Osålda rum 134
Bädd beläggning 71,3 % (+12)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa