Botkyrka
Inkvarterings- och resestatistik

December 2021

Botkyrka: Turismen i ett nötskal

ikon: star 20 600
83 %
ikon: sweden 19 200
85 %
ikon: foreign 1 400
62 %
ikon: star 7 200
148 %
ikon: sweden 7 000
149 %
ikon: foreign 150
138 %
Genomsnittliga priser:
Natt
191,30 SEK
94,50 SEK
Rum
381,00 SEK
154,20 SEK
RevPAR
239,40 SEK
7,70 SEK
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 550
19 %
ikon: bed 1 100
18 %
ikon: room 63 %
45 %
ikon: bed 60 %
56 %

Registrerade gästnätter ökade med 83 procent

Under december 2021 upptecknades 20 600 registrerade gästnätter i Botkyrka (+83,2 %), var av 19 200 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 400 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 85 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 62 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 83 procent i jämförelse med december förra året.

1 700 rum (-23,8 %) bokades av fritidsresenärer och 8 700 rum (+126,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december upptecknades 231 000 registrerade gästnätter för inhemska besökare och 16 400 för utländska besökare i Botkyrka, de vill säga sammanlagt 248 000 registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 3,4 miljoner registrerade gästnätter (+85,2 %) registrerades i hela landet, var av 2,8 miljoner nätter (+74,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 553 000 nätter (+166,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Botkyrka av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,6 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,7 % och utländska gästnätter 0,3 %.

7 200 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 148 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 97,9 procent inhemska och 2,1 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Botkyrka i genomsnitt 2,7 nätter (-0,94) och utländska besökare 9,6 nätter (-4,5).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,9 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under december var 3,9 miljoner SEK (+726 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2021
Antal
Förändring jan-december 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 380 SEK -28,8 % 420 SEK
Revpar (Registrerade) 240 SEK 3,3 % 270 SEK
Bäddnatt (Registrerade) 191 SEK -33,1 % 210 SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
550 rum (+89)
1 100 bäddar (+171)

Rumsbeläggning 62,8 % (+20)
Osålda rum 200
Bädd beläggning 59,8 % (+21)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa