Bräcke
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Bräcke: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 300
ikon: sweden 1 500
ikon: foreign 820
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 780
ikon: sweden 660
ikon: foreign 124
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,7 milj. SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
742,80 SEK
Rum
1 399,00 SEK
RevPAR
455,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
120 %
ikon: room 123
64 %
ikon: bed 290
102 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 300 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 2 300 bäddnätter i Bräcke, av vilka 1 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 820 av utländska besökare.

590 rooms bokades av fritidsresenärer och 650 rooms av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 27 000 bäddnätter för inhemska besökare och 12 200 för utlänningar i Bräcke, sammanlagt 39 200 nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Bräcke av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

780 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 84,1 procent inhemska och 15,9 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Bräcke i genomsnitt 2,3 nätter och utländska besökare 6,6 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,7 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 1,7 miljoner SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK 1 200 SEK
Bäddnatt (Registrerade) 740 SEK 470 SEK
Revpar (Registrerade) 460 SEK 440 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+6)
123 rum (+48)
290 bäddar (+145)

Rumsbeläggning 32,6 %
Osålda rum 83
Bädd beläggning 26,3 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "bräcke + nyckelord"

Google söker efter "bräcke" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa