Bräcke
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Bräcke: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 000
20 %
ikon: sweden 1 200
40 %
ikon: foreign 860
48 %
Topp 3:
Storbritannien
390
1 187 %
Finland
350
2 220 %
Norge
49
75 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 510
53 %
ikon: sweden 460
47 %
ikon: foreign 52
78 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,1 milj. SEK
49 %
Genomsnittliga priser:
Natt
524,30 SEK
296,10 SEK
Rum
1 374,10 SEK
136,00 SEK
RevPAR
388,50 SEK
243,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
11 %
ikon: room 89
16 %
ikon: bed 240
9 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,28
32 %
ikon: bed 0,28
11 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 000 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 2 000 bäddnätter i Bräcke (-20,0 %), av vilka 1 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 860 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 40 procent och utländska bäddnätter ökade med 48 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 20 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Storbritannien (390 nights).

310 rooms (-57,8 %) bokades av fritidsresenärer och 460 rooms (-27,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 3 700 bäddnätter (-31,1 %) för inhemska besökare och 2 700 (+96,3 %) för utlänningar i Bräcke, sammanlagt 6 400 (-5,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Bräcke av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

510 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 53 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,8 procent inhemska och 10,2 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Bräcke i genomsnitt 2,5 nätter (+0,28) och utländska besökare 17 nätter (+14).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,1 miljoner SEK (-1,0 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 3,6 miljoner SEK och den minskade med 1,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK -9,0 % 1 300 SEK -8,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 520 SEK -36,1 % 560 SEK -25,5 %
Revpar (Registrerade) 390 SEK -38,6 % 450 SEK -16,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+1)
89 rum (-17)
240 bäddar (-24)

Rumsbeläggning 28,3 % (-14)
Osålda rum 64
Bädd beläggning 28,2 % (-3,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "bräcke + nyckelord"

Google söker efter "bräcke" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa