Bräcke
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Bräcke: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 700
ikon: sweden 2 300
ikon: foreign 470
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 300
ikon: sweden 1 100
ikon: foreign 230
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,4 milj.
Genomsnittliga priser:
Natt
514,70 SEK
Rum
1 023,10 SEK
RevPAR
380,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
83 %
ikon: room 123
64 %
ikon: bed 290
102 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 700 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 2 700 bäddnätter i Bräcke, av vilka 2 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 470 av utländska besökare.

540 rooms bokades av fritidsresenärer och 830 rooms av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 22 500 bäddnätter för inhemska besökare och 10 200 för utlänningar i Bräcke, sammanlagt 32 700 nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Bräcke av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 300 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 83,0 procent inhemska och 17,0 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Bräcke i genomsnitt 2,0 nätter och utländska besökare 2,0 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 1,4 miljoner SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 1 300 SEK
Bäddnatt (Registrerade) 510 SEK 440 SEK
Revpar (Registrerade) 380 SEK 470 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+5)
123 rum (+48)
290 bäddar (+145)

Rumsbeläggning 37,2 %
Osålda rum 77
Bädd beläggning 31,6 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa