Mellersta Finland
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Mellersta Finland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 82 600
15 %
ikon: finland 79 300
1 %
ikon: foreign 3 300
82 %
Topp 3:
Estland
880
46 %
Tyskland
510
80 %
Nederländerna
310
71 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 47 600
12 %
ikon: finland 45 800
1 %
ikon: foreign 1 800
77 %
Topp 3:
Estland
360
44 %
Tyskland
350
81 %
Nederländerna
180
53 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,6 milj.
38 %
Genomsnittliga priser:
Natt
43,20 €
15,80 €
Rum
90,90 €
15,10 €
RevPAR
35,00 €
16,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 59
3 %
ikon: room 3 400
3 %
ikon: bed 10 200
3 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 15,0 °C
0,2 °C
ikon: nederbörd 20 mm
37 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

82 600 registrerade bäddnätter

Under augusti 2020 registrerades 82 600 bäddnätter i Mellersta Finland (-14,7 %), av vilka 79 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med en procent och utländska bäddnätter minskade med 82 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 15 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (880 nights).

57 100 nights (-17,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 25 500 nights (-7,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 484 000 bed nights (-27,4 %) för inhemska besökare och 43 200 (-58,0 %) för utlänningar i Mellersta Finland, sammanlagt 528 000 (-31,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Bäddnätter övervakning av målgrupp

Marknadsandel 5,0 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (-31,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,5 miljoner nätter (-6,9 %) nyttjades av nationella besökare och 144 000 nätter (-81,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mellersta Finland av det totala antalet bäddnätter var 5,0 % (+1,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 5,2 % och utländska bäddnätter 2,3 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

47 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 12 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,3 procent inhemska och 3,7 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mellersta Finland i genomsnitt 1,7 nätter (+0,05) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,54).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,6 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 3,6 miljoner euro (-2,1 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 23,3 miljoner euro och den minskade med 15,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 91 € -14,2 %  94 € -4,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 43 € -26,8 %  44 € -11,9 % 
Revpar (Registrerade) 35 € -32,2 %  35 € -24,5 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

59 inkvarteringsanläggningar (-2)
3 400 rum (-120)
10 200 bäddar (-310)

Rumsbeläggning 38,5 % (-10)
Osålda rum 2 100
Bädd beläggning 24,2 % (-4,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Keski-Suomen liitto
Cygnaeuksenkatu 1, 40100 Jyväskylä

central-finland logo

Navigera

föregående