Mellersta Finland
Inkvarterings- och resestatistik

September 2021

Mellersta Finland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (augusti)
ikon: star 87 600
4 %
ikon: finland 82 400
1 %
ikon: foreign 5 200
68 %
Topp 3:
Tyskland
860
82 %
Estland
730
8 %
Nederländerna
520
68 %
Besökare ikon
Besökare (augusti)
ikon: star 52 600
13 %
ikon: finland 50 200
12 %
ikon: foreign 2 400
47 %
Topp 3:
Tyskland
470
43 %
Nederländerna
250
45 %
Sverige
210
184 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (augusti)
ikon: star 3,8 milj. €
7 %
Genomsnittliga priser:
Natt
43,80 €
1,60 €
Rum
92,00 €
4,00 €
RevPAR
36,30 €
1,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (augusti)
ikon: establishment 56
3 %
ikon: room 3 300
3 %
ikon: bed 9 900
3 %
Utländska besökare konsumtion ikon
Utländska besökare konsumtion (augusti)
ikon: foreign 1,6 milj. €
47 %
Dagbesökare
178 000 €
Övernattande Besökare
1,4 milj. €
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 7,8 °C
3,2 °C
ikon: nederbörd 38 mm
32 mm

Registrerade bäddnätter ökade med fyra procent (augusti)

Under augusti 2021 upptecknades 87 600 registrerade bäddnätter i Mellersta Finland (+3,5 %), av vilka 82 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 5 200 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med en procent och utländska registrerade bäddnätter ökade med 68 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fyra procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta registrerade utländska bäddnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (860 nights).

60 600 nights (+2,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 27 000 nights (+5,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 579 000 registrerade bäddnätter (+19,8 %) för inhemska besökare och 18 300 (-57,4 %) för utlänningar i Mellersta Finland, sammanlagt 597 000 (+13,5 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter övervakning av målgrupp

Marknadsandel 4,3 procent (augusti)

Sammanlagt 2,1 miljoner registrerade bäddnätter (+23,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,8 miljoner nätter (+17,9 %) nyttjades av nationella besökare och 264 000 nätter (+77,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mellersta Finland av det totala antalet registrerade bäddnätter var 4,3 % (-0,8 procentandelar), av inhemska bäddnätter 4,6 % och utländska bäddnätter 2,0 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

Inhemska jämförelse av bäddnätter mellan regioner

Utländska jämförelse av bäddnätter mellan regioner

52 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering (augusti)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 13 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 95,5 procent inhemska och 4,5 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mellersta Finland i genomsnitt 1,6 nätter (-0,17) och utländska besökare 2,2 nätter (+0,27).

Färjeankomster från olika hamnar

Utländska besökare och deras konsumtion (augusti)

Antalet utländska besökare i augusti var 8 700 (+46,6 %). Av dem var 1 900 på en dagstur och 6 800 stannade minst en natt.

Det kumulativa antalet utländska besökare mellan januari och augusti var 23 900 (-43,0 %).

Dessa besökares totala konsumtion i Mellersta Finland i augusti var 1,6 miljoner euro (181 per visitor). Övernattande besökare spenderade 1,4 miljoner euro och dagbesökare 178 000 euro. Mellan januari och augusti var konsumtion 4,4 miljoner euro.

Försäljning av inkvartering 3,8 miljoner euro (augusti)

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 3,8 miljoner euro (+265 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 25,1 miljoner euro och den ökade med 1,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2021
Antal
Förändring jan-augusti 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 92 € 4,5 % 96 € 1,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 44 € 3,8 % 42 € -5,5 %
Revpar (Registrerade) 36 € 3,5 % 35 € -3,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (augusti)

Registrerad inkvartering

56 inkvarteringsanläggningar (-2)
3 300 rum (-114)
9 900 bäddar (-260)

Rumsbeläggning 39,4 % (-0,4)
Osålda rum 2 000
Bädd beläggning 26,3 % (+1,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "central finland + nyckelord"

Google söker efter "central finland" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Gränsforskning

Keski-Suomen liitto
Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä

central-finland logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående