Mellersta Finland
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2023

Mellersta Finland: Turismen i ett nötskal

ikon: star 136 000
5 %
ikon: finland 124 000
7 %
ikon: foreign 11 700
10 %
Topp 3:
Tyskland
2 300
5 %
Sverige
1 200
3 %
Estland
1 100
58 %
ikon: star 81 600
3 %
ikon: finland 75 000
4 %
ikon: foreign 6 500
7 %
Topp 3:
Tyskland
1 400
7 %
Sverige
670
17 %
Polen
600
62 %
Genomsnittliga priser:
Natt
48,00 €
5,40 €
Rum
111,60 €
8,20 €
RevPAR
59,70 €
3,10 €
ikon: establishment 58
0 %
ikon: room 3 500
1 %
ikon: bed 10 200
0 %
ikon: room 54 %
2 %
ikon: bed 40 %
6 %

136 000 registrerade gästnätter (juli)

Registrerade gästnätter i centrala Finland under juli minskade med fem procent jämfört med föregående år. Gästnätter registrerades i centrala Finland under juli 2023 136 000, av vilka för finländare 124 000 och för utländska besökare 11 700. Inhemska gästnätter var därför minskade med sju procent och utländska gästnätter ökade med 10 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med fem procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta utländska gästnätterna registrerades för besökare från Tyskland (2 300 nights).

101 000 nights (-7,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 35 200 nights (+1,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli var antal gästnätter i centrala Finland totalt 665 000 (+3,8 % jämfört med föregående år), av vilka inhemska besökare var 600 000 (+1,5 % jämfört med föregående år) och utländska besökare 64 800 (+32,7 % jämfört med föregående år). I Finland var antal gästnätter mellan januari och juli totalt 13,7 miljoner (+7,2 % jämfört med föregående år), av vilka inhemska besökare var 10,5 miljoner (+2,7 % jämfört med föregående år) och utländska besökare 3,3 miljoner (+25,1 % jämfört med föregående år).

Prognos för betalade gästnätter, Mellersta Finland

I september 2023 förväntas antalet gästnätter i betalad inkvartering öka med 4,1 % jämfört med föregående år.

Antalet gästnätter förväntas öka med 6,9 % under de kommande sex månaderna jämfört med föregående år.

Registrerade gästnätter

Prognos för betalda gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 4,2 procent (juli)

Sammanlagt 3,2 miljoner registrerade gästnätter (-2,0 %) registrerades i hela landet, var av 2,6 miljoner nätter (-3,4 %) utnyttjades av nationella besökare och 592 000 nätter (+4,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mellersta Finland av det totala antalet registrerade gästnätter var 4,2 % (-0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 4,7 % och utländska gästnätter 2,0 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

81 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering (juli)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med tre procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 92,0 procent inhemska och 8,0 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mellersta Finland i genomsnitt 1,7 nätter (-0,05) och utländska besökare 1,8 nätter (+0,04).

840 flygresenärer (Jyväskylä)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 840 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 1 200 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 0,8 % från utlandet, vilket betyder att 99,2 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 900 passagerare som avreste från flygplatsen (+1 035,4 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 1 700 (+1 090,4 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Jyväskylä)

Ankommande passagerare från (Jyväskylä)

Passagerare på transfers från (Jyväskylä)

Avresande passagerare från (Jyväskylä)

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2023
Antal
Förändring jan-augusti 2023
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 161 € 17,7 % 145 € 7,7 %
Revpar (Icke-Registrerade) 83 € 4,1 % 75 € -0,9 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Airbnb och Vrbo

1 100 inkvarteringsanläggningar (+200)
1 000 lägenheter (+220)
2 100 rum (+450)

Lägenhetsbeläggning 51,9 % (-6,7)
Osålda lägenheter 480

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "central finland + nyckelord"

Google söker efter "central finland" efter sökregion

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finavia, Statistik Finland, Tak Research

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående