Mellersta Finland
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2022

Mellersta Finland: Turismen i ett nötskal

ikon: star 110 000
18 %
ikon: finland 99 400
8 %
ikon: foreign 11 100
506 %
Topp 3:
Tyskland
3 100
2 037 %
Polen
760
1 630 %
Sverige
670
277 %
ikon: star 59 100
18 %
ikon: finland 53 600
9 %
ikon: foreign 5 500
879 %
Topp 3:
Tyskland
2 400
5 244 %
Danmark
450
3 129 %
Sverige
360
409 %
Genomsnittliga priser:
Natt
51,20 €
8,70 €
Rum
107,00 €
9,20 €
RevPAR
55,10 €
13,00 €
ikon: establishment 57
4 %
ikon: room 3 400
8 %
ikon: bed 10 100
5 %
Dagbesökare
312 000 €
Övernattande Besökare
2,9 mn €
ikon: temperatur 16,5 °C
3,2 °C
ikon: nederbörd 94 mm
26 mm

Registrerade gästnätter ökade med 18 procent (juni)

Registrerade gästnätter i centrala Finland under juni ökade med 18 procent jämfört med föregående år. Gästnätter registrerades i centrala Finland under juni 2022 110 000, av vilka för finländare 99 400 och för utländska besökare 11 100. Inhemska gästnätter var därför ökade med åtta procent och utländska gästnätter ökade med 510 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 18 procent i jämförelse med juni förra året.

De flesta utländska gästnätterna registrerades för besökare från Tyskland (3 100 nights).

76 700 nights (+13,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 33 800 nights (+31,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juni var antal gästnätter i centrala Finland totalt 498 000 (+46,0 % jämfört med föregående år), av vilka inhemska besökare var 459 000 (+38,2 % jämfört med föregående år) och utländska besökare 39 200 (+329,4 % jämfört med föregående år). I Finland var antal gästnätter mellan januari och juni totalt 9,5 miljoner (+63,8 % jämfört med föregående år), av vilka inhemska besökare var 7,5 miljoner (+37,6 % jämfört med föregående år) och utländska besökare 2,0 miljoner (+455,5 % jämfört med föregående år).

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 5,2 procent (juni)

Sammanlagt 2,1 miljoner registrerade gästnätter (+24,5 %) registrerades i hela landet, var av 1,8 miljoner nätter (+8,2 %) utnyttjades av nationella besökare och 367 000 nätter (+357,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mellersta Finland av det totala antalet registrerade gästnätter var 5,2 % (-0,3 procentandelar), av inhemska gästnätter 5,6 % och utländska gästnätter 3,0 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

59 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering (juni)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 18 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 90,7 procent inhemska och 9,3 procent från utlandet.

Under juni övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mellersta Finland i genomsnitt 1,9 nätter (0,0) och utländska besökare 2,0 nätter (-1,2).

18 flygresenärer (Jyväskylä)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 18 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg minskade med 60 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 22,2 % från utlandet, vilket betyder att 77,8 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 23 passagerare som avreste från flygplatsen (-54,0 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 41 (-56,8 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Jyväskylä)

Ankommande passagerare från (Jyväskylä)

Passagerare på transfers från (Jyväskylä)

Avresande passagerare från (Jyväskylä)

Färjeankomster från olika hamnar

Utländska besökare och deras konsumtion (juni)

Antalet utländska besökare i juni var 17 600 (+878,9 %). Av dem var 3 300 på en dagstur och 14 300 stannade minst en natt.

Det kumulativa antalet utländska besökare mellan januari och juni var 47 800 (+431,1 %).

Dessa besökares totala konsumtion i Mellersta Finland i juni var 3,2 miljoner euro (185 per visitor). Övernattande besökare spenderade 2,9 miljoner euro och dagbesökare 312 000 euro. Mellan januari och juni var konsumtion 9,0 miljoner euro.

Försäljning av inkvartering 6,9 miljoner euro (juni)

Total försäljning av inkvartering under juni var 6,9 miljoner euro (+1,7 miljoner). Andelen från Airbnb och Vrbo var 17,6 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 5,7 miljoner euro (+1,7 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 1,2 miljoner euro (+26 000).

Totalt försäljningen för januari-juni var 29,3 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 9,0 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2022
Antal
Förändring jan-juni 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 133 € -8,1 % 135 € -10,4 %
Adr (Registrerade) 107 € 9,4 % 103 € 9,5 %
Revpar (Icke-Registrerade) 79 € -7,1 % 72 € -9,0 %
Revpar (Registrerade) 55 € 30,8 % 44 € 49,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 51 € 20,6 % 48 € 12,2 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (juni)

Registrerad inkvartering

57 inkvarteringsanläggningar (+2)
3 400 rum (+260)
10 100 bäddar (+470)

Rumsbeläggning 51,5 % (+8,4)
Osålda rum 1 700
Bädd beläggning 34,5 % (+4,3)

Airbnb och Vrbo

750 inkvarteringsanläggningar (+64)
660 lägenheter (+29)
1 400 rum (-3)

Lägenhetsbeläggning 59,1 % (+0,22)
Osålda lägenheter 270

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "central finland + nyckelord"

Google söker efter "central finland" efter sökregion

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Gränsforskning, Tak Research

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående