Mellersta Finland
Inkvarterings- och resestatistik

November 2020

Mellersta Finland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (Oktober)
ikon: star 63 900
16 %
ikon: finland 62 900
10 %
ikon: foreign 1 100
83 %
Topp 3:
Nederländerna
195
49 %
Estland
193
66 %
Tyskland
125
78 %
Besökare ikon
Besökare (Oktober)
ikon: star 31 700
30 %
ikon: finland 31 200
27 %
ikon: foreign 420
82 %
Topp 3:
Nederländerna
99
43 %
Estland
80
54 %
Tyskland
40
80 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (Oktober)
ikon: star 2,6 milj. €
37 %
Genomsnittliga priser:
Natt
40,80 €
14,10 €
Rum
87,40 €
4,30 €
RevPAR
29,10 €
14,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (Oktober)
ikon: establishment 45
6 %
ikon: room 3 000
3 %
ikon: bed 9 100
1 %
Utländska besökare konsumtion ikon
Utländska besökare konsumtion (Oktober)
ikon: foreign 327 000 €
82 %
Dagbesökare
37 100 €
Övernattande Besökare
290 000 €
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,8 °C
3,5 °C
ikon: nederbörd 65 mm
38 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

63 900 registrerade bäddnätter (Oktober)

Under Oktober 2020 registrerades 63 900 bäddnätter i Mellersta Finland (-15,6 %), av vilka 62 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 10 procent och utländska bäddnätter minskade med 83 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 16 procent jämfört med förra årets Oktober.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Nederländerna (195 nights).

41 100 nights (-2,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 22 800 nights (-32,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 605 000 bäddnätter (-24,6 %) för inhemska besökare och 45 600 (-60,6 %) för utlänningar i Mellersta Finland, sammanlagt 650 000 (-29,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Bäddnätter övervakning av målgrupp

Marknadsandel 5,7 procent (Oktober)

Sammanlagt 1,1 miljoner bäddnätter (-32,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (-14,8 %) nyttjades av nationella besökare och 79 700 nätter (-81,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mellersta Finland av det totala antalet bäddnätter var 5,7 % (+1,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 6,0 % och utländska bäddnätter 1,3 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

31 700 turister som ankommit till inkvartering (Oktober)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 30 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,7 procent inhemska och 1,3 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mellersta Finland i genomsnitt 2,0 nätter (+0,4) och utländska besökare 2,5 nätter (-0,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Utländska besökare och deras konsumtion (Oktober)

Antalet utländska besökare i Oktober var 1 800 (-82,3 %). Av dem var 390 på en dagstur och 1 400 stannade minst en natt.

Det kumulativa antalet utländska besökare mellan januari och Oktober var 45 900 (-71,4 %).

Dessa besökares totala konsumtion i Mellersta Finland i Oktober var 327 000 euro (181 per visitor). Övernattande besökare spenderade 290 000 euro och dagbesökare 37 100 euro. Mellan januari och Oktober var konsumtion 8,7 miljoner euro.

Försäljning av inkvartering 2,6 miljoner euro (Oktober)

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 2,6 miljoner euro (-1,6 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 29,0 miljoner euro och den minskade med 17,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2020
Antal
Förändring jan-Oktober 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 87 € -4,7 % 93 € -3,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 41 € -25,7 %  45 € -12,3 % 
Revpar (Registrerade) 29 € -33,9 %  35 € -24,9 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (Oktober)

Registrerad inkvartering

45 inkvarteringsanläggningar (-3)
3 000 rum (-80)
9 100 bäddar (-105)

Rumsbeläggning 33,3 % (-15)
Osålda rum 2 000
Bädd beläggning 22,6 % (-4,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "central finland + nyckelord"

Google söker efter "central finland" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Gränsforskning

Keski-Suomen liitto
Cygnaeuksenkatu 1, 40100 Jyväskylä

central-finland logo

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående