Mellersta Finland
Inkvarterings- och resestatistik

April 2021

Mellersta Finland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (mars)
ikon: star 56 700
27 %
ikon: finland 54 400
35 %
ikon: foreign 2 300
44 %
Topp 3:
Nederländerna
600
46 %
Sverige
191
89 %
Tyskland
173
59 %
Besökare ikon
Besökare (mars)
ikon: star 25 600
11 %
ikon: finland 24 300
13 %
ikon: foreign 1 300
9 %
Topp 3:
Nederländerna
270
38 %
Sverige
148
103 %
Japan
133
787 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (mars)
ikon: star 2,5 milj. €
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
43,70 €
10,90 €
Rum
96,30 €
1,10 €
RevPAR
29,20 €
2,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (mars)
ikon: establishment 41
5 %
ikon: room 2 800
6 %
ikon: bed 8 700
3 %
Utländska besökare konsumtion ikon
Utländska besökare konsumtion (mars)
ikon: foreign 852 000 €
9 %
Dagbesökare
56 100 €
Övernattande Besökare
795 000 €
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,0 °C
1,0 °C
ikon: nederbörd 49 mm
26 mm

Registrerade bäddnätter ökade med 27 procent (mars)

Under mars 2021 registrerades 56 700 bäddnätter i Mellersta Finland (+27,4 %), av vilka 54 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 35 procent och utländska bäddnätter minskade med 44 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 27 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Nederländerna (600 nights).

37 800 nights (+68,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 18 900 nights (-14,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 159 000 bäddnätter (-12,5 %) för inhemska besökare och 5 800 (-83,3 %) för utlänningar i Mellersta Finland, sammanlagt 165 000 (-23,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter övervakning av målgrupp

Marknadsandel 6,6 procent (mars)

Sammanlagt 863 000 bäddnätter (-13,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 816 000 nätter (+11,7 %) nyttjades av nationella besökare och 47 500 nätter (-82,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mellersta Finland av det totala antalet bäddnätter var 6,6 % (+2,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 6,7 % och utländska bäddnätter 4,8 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

Inhemska jämförelse av bäddnätter mellan regioner

Utländska jämförelse av bäddnätter mellan regioner

25 600 turister som ankommit till inkvartering (mars)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 11 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,0 procent inhemska och 5,0 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mellersta Finland i genomsnitt 2,2 nätter (+0,36) och utländska besökare 1,8 nätter (-1,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Utländska besökare och deras konsumtion (mars)

Antalet utländska besökare i mars var 4 500 (-8,9 %). Av dem var 590 på en dagstur och 3 900 stannade minst en natt.

Det kumulativa antalet utländska besökare mellan januari och mars var 7 600 (-73,8 %).

Dessa besökares totala konsumtion i Mellersta Finland i mars var 852 000 euro (190 per visitor). Övernattande besökare spenderade 795 000 euro och dagbesökare 56 100 euro. Mellan januari och mars var konsumtion 1,5 miljoner euro.

Försäljning av inkvartering 2,5 miljoner euro (mars)

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 2,5 miljoner euro (+46 800).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 7,1 miljoner euro och den minskade med 4,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2021
Antal
Förändring jan-mars 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 96 € 1,2 % 97 € -6,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 44 € -20,0 % 43 € -17,6 %
Revpar (Registrerade) 29 € -7,9 % 29 € -35,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (mars)

Registrerad inkvartering

41 inkvarteringsanläggningar (-2)
2 800 rum (-185)
8 700 bäddar (-300)

Rumsbeläggning 30,3 % (-3,0)
Osålda rum 2 000
Bädd beläggning 21,1 % (+3,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "central finland + nyckelord"

Google söker efter "central finland" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Gränsforskning

Keski-Suomen liitto
Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä

central-finland logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående