Mellersta Finland
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2021

Mellersta Finland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 44 000
39 %
ikon: finland 42 300
25 %
ikon: foreign 1 700
90 %
Topp 3:
Nederländerna
640
45 %
Estland
260
84 %
Förenta Staterna
103
23 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 22 300
36 %
ikon: finland 21 600
28 %
ikon: foreign 730
85 %
Topp 3:
Nederländerna
300
24 %
Estland
104
83 %
Litauen
81
42 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,9 milj. €
48 %
Genomsnittliga priser:
Natt
42,40 €
6,90 €
Rum
86,60 €
9,80 €
RevPAR
21,90 €
17,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 42
11 %
ikon: room 2 800
7 %
ikon: bed 8 800
4 %
Utländska besökare konsumtion ikon
Utländska besökare konsumtion
ikon: foreign 354 000 €
85 %
Dagbesökare
16 800 €
Övernattande Besökare
337 000 €
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -7,1 °C
7,0 °C
ikon: nederbörd 64 mm
10 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

44 000 registrerade bäddnätter

Under januari 2021 registrerades 44 000 bäddnätter i Mellersta Finland (-39,2 %), av vilka 42 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 25 procent och utländska bäddnätter minskade med 90 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 39 procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Nederländerna (640 nights).

27 600 nights (-34,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 16 400 nights (-45,5 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter övervakning av målgrupp

Marknadsandel 6,5 procent

Sammanlagt 681 000 bäddnätter (-59,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 629 000 nätter (-34,3 %) nyttjades av nationella besökare och 52 000 nätter (-92,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mellersta Finland av det totala antalet bäddnätter var 6,5 % (+2,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 6,7 % och utländska bäddnätter 3,2 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

Inhemska jämförelse av bäddnätter mellan regioner

Utländska jämförelse av bäddnätter mellan regioner

22 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 36 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,7 procent inhemska och 3,3 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mellersta Finland i genomsnitt 2,0 nätter (+0,09) och utländska besökare 2,3 nätter (-1,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Utländska besökare och deras konsumtion

Antalet utländska besökare i januari var 1 800 (-84,8 %). Av dem var 176 på en dagstur och 1 600 stannade minst en natt.

Dessa besökares totala konsumtion i Mellersta Finland i januari var 354 000 euro (194 per visitor). Övernattande besökare spenderade 337 000 euro och dagbesökare 16 800 euro.

Försäljning av inkvartering 1,9 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 1,9 miljoner euro (-1,7 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 87 € -10,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 42 € -14,0 %
Revpar (Registrerade) 22 € -43,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

42 inkvarteringsanläggningar (-5)
2 800 rum (-220)
8 800 bäddar (-380)

Rumsbeläggning 25,3 % (-15)
Osålda rum 2 100
Bädd beläggning 16,3 % (-9,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "central finland + nyckelord"

Google söker efter "central finland" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Gränsforskning

Keski-Suomen liitto
Cygnaeuksenkatu 1, 40100 Jyväskylä

central-finland logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående