Mellersta Finland
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2022

Mellersta Finland: Turismen i ett nötskal

ikon: star 72 000
25 %
ikon: finland 68 200
25 %
ikon: foreign 3 800
35 %
ikon: star 42 800
16 %
ikon: finland 41 000
17 %
ikon: foreign 1 800
30 %
Genomsnittliga priser:
Natt
59,40 €
4,40 €
Rum
100,30 €
4,80 €
RevPAR
44,80 €
10,20 €
ikon: establishment 46
4 %
ikon: room 3 100
0 %
ikon: bed 9 200
1 %
ikon: room 45 %
15 %
ikon: bed 25 %
24 %
ikon: temperatur 6,1 °C
0,2 °C
ikon: nederbörd 2 mm
81 mm

72 000 registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter i centrala Finland under oktober minskade med 25 procent jämfört med föregående år. Gästnätter registrerades i centrala Finland under oktober 2022 72 000, av vilka för finländare 68 200 och för utländska besökare 3 800. Inhemska gästnätter var därför minskade med 25 procent och utländska gästnätter minskade med 35 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 25 procent i jämförelse med oktober förra året.

40 600 nights (-28,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 31 400 nights (-21,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och oktober var antal gästnätter i centrala Finland totalt 889 000 (+14,9 % jämfört med föregående år), av vilka inhemska besökare var 815 000 (+9,7 % jämfört med föregående år) och utländska besökare 73 900 (+137,0 % jämfört med föregående år). I Finland var antal gästnätter mellan januari och oktober totalt 18,6 miljoner (+28,7 % jämfört med föregående år), av vilka inhemska besökare var 14,8 miljoner (+11,3 % jämfört med föregående år) och utländska besökare 3,9 miljoner (+218,4 % jämfört med föregående år).

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 4,3 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner registrerade gästnätter (+0,7 %) registrerades i hela landet, var av 1,4 miljoner nätter (-6,4 %) utnyttjades av nationella besökare och 305 000 nätter (+52,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Mellersta Finland av det totala antalet registrerade gästnätter var 4,3 % (-1,5 procentandelar), av inhemska gästnätter 5,0 % och utländska gästnätter 1,2 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

42 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 16 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 95,7 procent inhemska och 4,3 procent från utlandet.

Under oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Mellersta Finland i genomsnitt 1,7 nätter (-0,17) och utländska besökare 2,1 nätter (-2,1).

4,0 flygresenärer (Jyväskylä)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 4,0 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg minskade med 100 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 100,0 % från utlandet, vilket betyder att 0,0 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 4,0 passagerare som avreste från flygplatsen (-99,6 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 8,0 (-99,6 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Jyväskylä)

Ankommande passagerare från (Jyväskylä)

Passagerare på transfers från (Jyväskylä)

Avresande passagerare från (Jyväskylä)

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,4 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under oktober var 5,4 miljoner euro (-800 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 20,6 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 4,3 miljoner euro (-1,0 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 1,1 miljoner euro (+222 000).

Totalt försäljningen för januari-oktober var 55,9 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 10,8 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2022
Antal
Förändring jan-Oktober 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 139 € 2,6 % 135 € -7,7 %
Adr (Registrerade) 100 € -4,6 % 105 € 7,4 %
Revpar (Icke-Registrerade) 76 € 14,4 % 77 € -3,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 59 € 8,0 % 51 € 13,0 %
Revpar (Registrerade) 45 € -18,5 % 48 € 24,9 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

46 inkvarteringsanläggningar (-2)
3 100 rum (-3)
9 200 bäddar (-84)

Rumsbeläggning 44,6 % (-7,6)
Osålda rum 1 700
Bädd beläggning 25,2 % (-8,1)

Airbnb och Vrbo

760 inkvarteringsanläggningar (+128)
640 lägenheter (+80)
1 400 rum (+177)

Lägenhetsbeläggning 55,1 % (+5,4)
Osålda lägenheter 290

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "central finland + nyckelord"

Google söker efter "central finland" efter sökregion

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Meteostat, Statistik Finland, Tak Research

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående